Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 15 augustus 2021
10.00 uur: Ds P.J. Stam uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Zondag 22 augustus 2021
10.00 uur: Ds A. Christ uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds H. Mast uit Terheijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Ds. J. Henzen is t/m zondag 22 augustus a.s. met vakantie.


Overige berichten

Feestelijke startzondag
Op zondag 12 september hopen we het nieuwe kerkelijke seizoen te openen met een feestelijke startzondag. Thema van deze zondag is: ‘Van U is de toekomst’. Na de dienst nodigen wij u en jullie van harte uit voor een gezellig en informatief samenzijn in onze kerktuin. We besluiten met ‘iets te eten’, waarna eenieder rond 13 uur weer naar huis kan terugkeren. Wilt u/jij deze zondag alvast aankruisen in uw/jouw agenda? Mocht u (jong, ouder en oud!) het leuk vinden om deel uit te maken van het gelegenheidskoor voor die zondag, dan kunt u zich opgeven bij Marion van der Plaat.

De voorbereidingscommissie startzondag,
Marion van der Plaat, Henk Mouthaan, ds. Jan Henzen

Open Doors Wateringen
Sinds het vertrek van de Verenigde Staten en de NAVO groeit de onrust in Afghanistan. De taliban winnen opnieuw terrein en heroverden vele steden en dorpen die door de regering bezet waren. Deze situatie vraagt dringend om ons gebed.
De taliban namen al ruim honderd districten in en claimen 90 procent van de Afghaanse grenzen te beheersen. De opkomst van de terroristische groepering maakt vele slachtoffers, vooral onder vrouwen en kinderen. Duizenden gezinnen ontvluchten hun huizen. De VN meldt dat er 47 procent meer burgerdoden zijn gevallen in de eerste helft van 2021 ten opzichte van vorig jaar. Rijke Afghanen en mensen die de Amerikaanse troepen hielpen, vragen visums aan om Afghanistan te ontvluchten. Maar het grootste deel van de bevolking, dat in armoede leeft, blijft door de oorlog afgesneden van voedsel en eerste levensbehoeften. Dit geldt ook voor de kleine groep geheime gelovigen in het land.

Wat is de situatie van gelovigen?
Afghanistan staat niet voor niets op plaats 2 van de Ranglijst Christenvervolging. Het aantal gelovigen in het land is heel erg klein. Zij worden, net als alle andere burgers, beïnvloed door de oorlog, maar moeten ook nog eens hun geloof verborgen houden. Het is levensgevaarlijk om christen te zijn in Afghanistan. Je familie kan je wegsturen, mishandelen of zelfs doden als ze erachter komen dat je christen bent. Ook extremistische groepen, zoals IS en de taliban, zijn levensgevaarlijk op dit gebied: zij tolereren geen andere religie dan de islam.

Wat kunnen we doen?
Op dit moment heeft de kleine groep gelovigen, maar ook alle andere Afghanen, ons gebed heel hard nodig. Dat is het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Bid je mee?

Vraag de Here God om noodhulp voor elke burger tijdens deze verwoestende toename van extremistisch geweld. Bid om Gods troostende nabijheid voor alle Afghanen die gevlucht zijn. Bid dat ze een veilig onderkomen weten te vinden. Bid voor de zieken. Niet alleen de oorlog, maar ook de coronacrisis veroorzaakt veel slachtoffers. Helaas hebben weinig Afghanen toegang tot goede gezondheidszorg. Bid dat er hulp voor deze mensen komt, zelfs in een situatie die dit onmogelijk lijkt te maken. Door de droogte en het gebrek aan eten en andere basisbehoeften lijden veel mensen honger. Bid om een wonder van de Here God in hun levens en dat Hij hen zowel lichamelijk als geestelijk voedsel geeft om hun lichaam en ziel te voeden. Vraag de Here God een eind te maken aan al het geweld. Bid dat Hij wijsheid geeft aan leiders en aan hen die betrokken zijn bij de vredesonderhandelingen. Bid voor de gelovigen. Het is een ongelooflijk zware, angstige tijd voor hen die in het geheim geloven, helemaal met de mogelijkheid dat de taliban de macht weer overnemen. Bid dat de Heilige Geest lokale christenen versterkt en bovennatuurlijke vrede geeft.

Op dinsdag 28 september komen we weer bij elkaar in de voorzaal van de kerk om 9.30 uur. We bidden voor de vervolgde Christenen, zoals de Afghanen, maar ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben.  Iedereen is van harte welkom. 

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in onze kerk een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een dergelijke dienst  te realiseren.  Vervolgde Christenen maken een dienst heel anders mee, als ze in het geheim bij elkaar komen. Een medewerker van Open Doors zal ons het e.e.a. hierover vertellen en video’s vertonen.

In het volgende Pleinnieuws wordt er meer informatie verstrekt, Noteer de datum vast in uw agenda. we horen van andere kerken dat het een indringende ervaring is zoiets mee te maken. 

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn.

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.