Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 15 januari 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Jeugddienst met Kerkelijke Kinderwerkers Gesina Josiasse en Roeland Dam
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrands

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 15 januari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Vaak wordt deze dienst wat minder bezocht dan andere zondagen. Dat is jammer, zeker ook omdat dit zo mooie Sacrament de band met zowel de Here Jezus als die tussen de gemeenteleden onderling bevestigt en versterkt. Ik nodig u en jou van harte uit en zie ernaar uit u en jou te ontmoeten in Woord en Sacrament. Tot zondag!
De avonddienst is dit keer een jeugddienst waarin onze jongerenwerkers Gesina en Roeland hopen voor te gaan. Elders in dit bericht (en zeker ook op de website) wordt u geïnformeerd over onder andere het thema. Van harte aanbevolen!!

Gebedsweek
Zondag 22 januari staat de morgendienst in het teken van de Gebedsweek voor de éénheid van de Christenen. Het is een oecumenische dienst die dit keer in de St. Andreas in Kwintsheul zal worden gehouden. In de deelnemende kerken, dus ook in onze Pleinkerk, zal die morgen geen dienst zijn. De dienst begint om 11 uur.

Zieken
De gezondheid van mevrouw F. van Velden-van Geest (zorgcentrum ‘Swaenehove’, Heiloostraat 296 te ’s-Gravenhage) is de laatste weken, tegen alle verwachting in, een heel stuk verbeterd. Natuurlijk is de gezondheid van Francien broos en kwetsbaar, maar dit is voor de zoveelste maal dat zij ons versteld doet staan. We dragen haar op aan Gods liefdevolle en ontfermende nabijheid. Dan komt het altijd goed.

Bijbelgesprekskring
U en jij bent van harte welkom op donderdag 19 januari. We beginnen om 19.30 uur en komen samen in De Smidse. Nadere uitnodiging wordt per mail verzonden. Ook wie nog niet in het mailbestand staat natuurlijk van harte welkom. 

Pleinpraat
Voor het eerst in de tijd dat we in Wateringen wonen hebben we last van muizen. Wat ergens in oktober begon met een schattig muisje dat zo nu en dan door de kamer schoot, ontaardde in de loop van de weken in een grote grijze familie die nu eens hier en dan weer daar en tenslotte overal (beneden) letterlijk en figuurlijk haar sporen naliet. Na inschakeling van een bedrijf gespecialiseerd in het bestrijden van ongedierte lijken we de meeste muizen kwijt te zijn, maar voor de zekerheid zet ik nog steeds enkele valletjes. Al die weken nog niets in gevangen, al weet ik niet of de duim van mijn linkerhand meetelt. Had ik de val netjes gespannen en was ik bezig met de fijne afstelling, voor ik het wist klapte hij dicht en was mijn duim de klos. Deed meer pijn dan ik dacht trouwens, dus reden genoeg om de komende tijd nog voorzichtiger te werk te gaan. Voor wie bang voor muizen is: Kom gerust op de koffie, angsten zijn er om overwonnen te worden…..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Vanuit de kerkenraad:
Donderdagavond 16 februari 2023, is er een gemeenteavond! Tijd volgt nog, maar de datum kunt u vast in uw agenda noteren.

Hartelijke groet,
Christine Bosma,  scriba 

Open Doors Wateringen
Meer dan een jaar na de val van Kabul en met de winter voor de deur worden duizenden Afghaanse vluchtelingen aan hun lot overgelaten in vluchtelingenkampen in buurlanden van Afghanistan.
Jamal* kan uit angst geen hap door zijn keel krijgen. Toen hij vorige maand een deken bracht naar zijn zus die op een andere plek in het vluchtelingenkamp woont, werd hij tegengehouden door een groep mannen. Ze trokken hem een steegje in. “Hier hebben we twee jaar geleden twee christenen vermoord. We kunnen je de exacte plek vertellen waar we hun lichamen achter hebben gelaten. Wil jij daar ook eindigen? We weten alles van je en als je niet voor het gebed komt, zullen we ervoor zorgen dat jij en je hele familie daar worden opgestapeld”, dreigden ze.

Jamal vertelde lokale bronnen van Open Doors dat de mannen ook vluchtelingen zijn maar als lokale burgerwachten werken voor de regering van het gastland. “Ze geven informatie over mensen die op een of andere manier verdacht zijn”, vertelt de lokale bron. “Het verhaal van de twee christenen die daar werden vermoord is bekend en Jamal en andere christenen weten dat dit geen loze bedreigingen zijn.”

Deportaties: Afghaanse vluchtelingen hebben in de kampen te maken met bedreigingen, maar een andere grote angst is deportatie door de politie naar Afghanistan. De lokale partners van Open Doors hoorden de laatste tijd over een toename van het aantal onder dwang uitgezette mannen, waardoor gezinnen achterblijven zonder echtgenoten en vaders. Een lokale bron vertelt dat de uitgezette vluchtelingen geen enkele mogelijkheid hebben om in beroep te gaan tegen deze politieacties. Uit vrees opgepakt te worden blijven vluchtelingen in het kamp, wat hun kansen op werk en inkomen drastisch inperkt.

Een gedwongen terugkeer naar Afghanistan vormt voor velen een groot risico, in het bijzonder ook voor christenen. De meesten van hen zijn bekeerlingen uit de islam, waarop – onder het talibanbewind – de doodstraf staat. 

Wilt u bidden voor deze christenen en voor gemeenteleden uit onze eigen gemeente kom dan op dinsdag 31 januari om 9.30 naar de voorzaal van de kerk. 

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van der Plaat