Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 16 Januari 2022
10.00 uur: Geen dienst in de Hervormde Kerk
Oecumenische dienst in de Lichtbron, aanvang 10.00 uur.
Voorgangers:  ds. M. Zebregs en ds. J. Henzen (via www.kerkomroep.nl/Wateringen/De Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Aanstaande zondagmorgen, 16 januari, is in De Lichtbron de oecumenische dienst in het kader van de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’. Deze dienst begint om tien uur. Het thema voor deze wereldwijde viering is gekozen door christenen uit het Midden-Oosten. Dat thema is: “We hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden, Licht in het duister. De voorbereidingsgroep wil in de kerk een sterrenhemel maken. Daartoe vragen we u en jullie om een ster te maken van maximaal 10 bij 10 centimeter met daarop maximaal tien woorden tekst over wat voor u en jou ‘Licht in het duister’ is. De kleur van de ster is het liefst wit, geel of goudkleurig. U kunt uw sterren tot zaterdagmiddag 12.00 uur inleveren in de brievenbus van de pastorie aan Het Plein. Misschien aardig om met uw kind of kleinkind te maken? De dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl/Wateringen/DeLichtbron

 De dienst in De Lichtbron kan ook op de gebruikelijke wijze op het YouTube-kanaal van de Hervormde kerk gevolgd worden.

Zieken
Voor zover mij bekend wordt mevrouw S.C.E. Westra-van Welzenis (Arkpaviljoen) nog steeds verzorgd in verpleeghuis (Frankeland) in Schiedam. We wensen haar en haar dierbaren veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Vorige week is de heer M.H. Mouthaan (Kerklaan) met hartklachten opgenomen in het Haga Ziekenhuis. Nadat hij ‘gedotterd’ was, mocht hij na enkele dagen weer naar huis terugkeren, waarvoor dankbaarheid. We wensen Henk een voorspoedig verder herstel toe.

Pleinpraat
Vorige week woensdag mochten we buitenschoolse kinderopvang ‘ZON’ in De Smidse verwelkomen. Of beter gezegd en geschreven: Buitenschoolse kinderopvang ‘ZON’ ontving kinderen en ouders voor een kennismaking in ons kerkelijk (bij)gebouw. Naast medewerkers van ‘ZON’ waren ook de onlangs aangestelde jeugdwerkers aanwezig die een eigen programma mogen gaan aanbieden en tevens een steentje zullen gaan bijdragen aan ons eigen kinder- en jeugdwerk. Prachtig om bij iedereen het enthousiasme te zien en ook mooi dat vele ouders positief waren over de verbouwde ‘Smidse’, de ruime tuin achter de kerk en het unieke aanbod dat vanuit onze gemeente wordt gedaan. Dat er zegen mag rusten op dit kinderwerk en dat kerk en geloof zo (weer) iets dichterbij mogen komen in de verschillende gezinnen. We hebben tenslotte de overtuiging dat geloven in God echt iets wezenlijk toevoegt aan ons (klein)menselijk en kwetsbaar bestaan.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Coronamaatregelen
Omdat naar verwachting de persconferentie van het kabinet pas op 14 januari zal plaatsvinden, is besloten dat ook op zondag 16 januari de dienst uitsluitend te volgen zal zijn via de livestream. In de Lichtbron zal die morgen om 10 uur een oecumenische dienst (in de week van gebed voor eenheid van christenen) worden gehouden met als voorgangers ds. M. Zebregs en ds. J. Henzen. Deze dienst is te volgen via www.kerkomroep.nl/Wateringen/De Lichtbron . De Hervormde kerk is deze morgen gesloten.
Ook zal de avonddienst van 16 januari komen te vervallen. Op basis van de uitkomsten van de persconferentie van 14 januari zal worden bepaald hoe verder vanaf zondag 23 januari a.s. en of er dan meer mogelijk zal blijken te zijn. U wordt daarover uiteraard z.s.m. geïnformeerd.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Open Doors Wateringen
Wilt u voor vervolgde Christenen bidden, kom dan op dinsdag 25 jan om 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk. We bidden òòk voor gemeenteleden uit onze eigen kerk. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep Jan de Bruijn en Marion van der Plaat 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.