Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 16 oktober 2022
10.00 uur: Dhr. G.J. Pellikaan uit Maasdijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Ds. H.E.J. van der Laan uit Gouda
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 16 oktober hopen we in de morgendienst in de heer G.J. Pellikaan (kerkelijk werker te De Lier) een graag geziene (en gehoorde!!) gastvoorganger te verwelkomen.
In de avonddienst staat ds. H.E.J. van der Laan (emeritus, woonachtig te Gouda) op het rooster. Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
Mevrouw E. Eijgendaal-van der Zwan (Vliethof te Wateringen) is op vrijdag 30 september in een winkel ten val gekomen en heeft daarbij een ruggenwervel beschadigd. Na enkele dagen van veel pijn is Elly voor verder herstel en revalidatie opgenomen in De Bieslandhof te Delft. We wensen haar moed, kracht en Gods zegen toe. Na zijn plotselinge opname in het ziekenhuis van Delft is de heer P. Wakker (De Beemd) gelukkig weer aan de beterende hand. De medicijnen doen hun werk en halverwege vorige week mocht Piet weer naar huis terugkeren, waarvoor dankbaarheid. We wensen Piet en zijn dierbaren van harte toe dat het herstel doorzetten zal.

Vakantie
Momenteel zijn Linda en ik een weekje weg. We hopen in de loop van dinsdag 18 oktober thuis te komen, waarna ik donderdag de 20e weer aan het werk ga. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba, mevrouw Christine Bosma.

Bijbelgesprekskring
Ik herinner u aan de Bijbelgesprekskring van donderdag 20 oktober. We beginnen om half 8 en hopen de avond tussen 9 en kwart over 9 af te sluiten. Plaats van samenkomst is De Smidse. U en jij bent van harte welkom!

Pleinpraat
Toen de ene na de andere hulpdienst vorige week donderdag aan het begin van de avond met zwaailichten en sirenes langs de pastorie denderen kwam, zag ik op de computer een melding dat er op de Dorpskade een auto te water was geraakt. Natuurlijk niet uit nieuwsgierigheid sprong ik even later op mijn fiets om eens een kijkje te gaan nemen. Aangekomen op de plaats van het ongeval zag ik een blauwe auto op de kop in het water liggen en waren mensen van het duikteam druk doende met het zoeken naar eventuele andere inzittenden dan de bestuurder. Aan de blauwe kleur van de auto dacht ik het voertuig van een gemeentelid te herkennen en daar schrok ik best wel van. “Stel je voor dat zij het is”, schoot door me heen. Pas een half uur later toen de bestuurder van de auto naar de ambulance werd gereden zag ik dat het om een ander ging en slaakte ik een zucht van verlichting. Tegelijkertijd besefte ik echter ook dat, hoewel niet mijn gemeentelid, het een mens was dat zomaar in diepe ellende terecht gekomen was. Dat de gevolgen voor deze persoon mee mogen vallen, was en is dan ook mijn gebed voor hem.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Viering 450-jarig bestaan Hervormde Gemeente Wateringen
Op zaterdag 29 oktober 2022 om 15.00 uur (kerk open om 14.30 uur) wordt in de Hervormde kerk aan het Plein in Wateringen feestelijk gevierd dat deze Hervormde Gemeente 450 jaar bestaat.
Tijdens deze viering, waarin teruggeblikt zal worden op deze 450 jaar, wordt behalve de vaste organist Jan van Westenbrugge ook muzikale medewerking verleend door de luit- en gitaarspeler Dingeman Coumou. Ook zal tijdens de bijeenkomst een blijvende herinnering worden aangeboden aan de Hervormde Gemeente van Wateringen.
Na afloop is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om na te praten.

De toegang is gratis – verder hoeft u zich als gemeentelid niet aan te melden.

Wij hopen u op 29 oktober 2022 in de Pleinkerk te ontmoeten. 

Jan de Heer
Voorzitter Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wateringen
(Wateringen – Kwintsheul – Wateringse Veld) 

 Inzameling voor Roemenië, Hongarije en Oekraïne zondag 16 oktober 2022  bij de Smidse 9.00-10.00 uur

  •  kleding in alle maten 
  •  beddengoed, handdoeken
  •  zeep, tandenborstels, tandpasta
  •  luiers, babydoekjes, etc.
  •  speelgoed (zonder batterijen)  

Graag stevig verpakt  i.v.m het transport !   

Jeugdwerk Herv.Gem.Wateringen                                                                                              

Voor info: zie ‘Plein*Nieuws’ oktober,
Nely Alblas  06 2196665