Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 17 december 2023 (3e Advent)
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

16.00 uur: Kinderkerstfeest

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 17 december (3e zondag van Advent) hoop ikzelf voor te gaan. Ruim een week voordat we de geboorte van Jezus gedenken en vieren, wil ik deze zondag stil staan bij de geboorte van Johannes. We lezen Lucas 2: 57-79. Ik zie uit naar de dienst en hoop u en jullie daarin ‘onder het Woord’ te ontmoeten.
Omdat we in de middag het Kinderkerstfeest vieren (aanvang 16.00 uur), is er geen avonddienst. Wie aan wil sluiten is van harte welkom!!

Zieken
De ingreep die de heer E.C. van den Berg (Rozemarijn te Wateringen) vorige week dinsdag zou ondergaan werd op de valreep afgeblazen. Twee spoedoperaties gingen voor en Bert mocht/moest dezelfde dag naar huis terugkeren. Aan de ene kant is er begrip, aan de andere kant had hij al lang moeten wachten tot het eindelijk zover zou zijn. Allemaal moeilijk, maar we hopen dat de ingreep dan nog voor de Kerst plaatsvinden kan. Bijzonder dat Bert in dit alles de rust van God ervaart en zijn steun bij Hem zoekt en vindt. Als alles volgens planning is verlopen, heeft mevrouw G. Bourquin-Mons (Medemblikstraat te ’s-Gravenhage) deze week een ‘nieuw knie’ gekregen. We hopen en wensen Bep van harte toe dat het herstel en de revalidatie voorspoedig zullen verlopen.

Pleinpraat
Zowel in kerk als pastorie is de kerstboom opgetuigd. Ook op Het Plein staat een prachtig exemplaar. De vele lichtjes staan symbool voor het doorbreken van de duisternis en de overwinning daarop. Deels natuurlijk uiterlijke schijn, het gaat er tenslotte om of dat licht schijnt van binnen. Dat Hij die als het Licht in de wereld komt ook onze duisternis verdreven heeft en…..verdrijft. Ik moet denken aan dat voor velen oude en vertrouwde kinderlied: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht’. Als we zo op het Kerstfeest aangaan wordt het echt een feest, zowel voor onszelf als voor de mensen om ons heen…..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen