Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 17 maart 2024 (6e Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren uit Rotterdam
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. A.C. Verweij uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

 

Bericht van ds. Bart Schoone

Een pleinpraatje
Ik dit praatje wil ik hier in ‘Samen’ even de schijnwerper richten op de bekende Wateringse organist Jan van Westenbrugge. Afgelopen 1 maart was Jan van Westenbrugge namelijk 50 jaar als organist verbonden aan de hervormde gemeente van Wateringen. Hij begon als kerkorganist in Rozenburg, daarna in Maasdijk en vanaf 1974 dus in Wateringen.
In de loop der jaren heeft hij al vele concerten gegeven in heel Nederland en diverse koren heeft hij als organist begeleid. Maar vooral voor onze gemeente is hij zeer waardevol. Na de woordverkondiging krijgt de gemeente altijd nog een tweede preek, een muzikale preek. (Als predikant denk je dan soms: O ja, dat lied had ik eigenlijk ook wel bij dit Schriftgedeelte kunnen opgeven.)
De kerkrentmeesters schrijven het volgende: Jan van Westenbrugge – Waterings organist, een veelzijdig musicus, een bewogen begeleider in de eredienst, een mens die zijn gevoelens niet laat verdwijnen achter de noten, maar er juist door klanken vorm aan geeft. De feestelijkheden rond zijn jubileum zullen op D.V. 12 oktober 2024 gevierd worden. Dan staat het Bätz-Witte orgel namelijk ook 150 jaar in de Hervormde kerk van Wateringen. Een dubbel jubileum.

Jan, we hopen dat je ons nog vele jaren zult mogen begeleiden met je prachtige orgelspel. Dank je wel!

Pastoraat
Als er één schaap over de dam is dan volgen er meer. Ik hoop dat dit spreekwoord ook voor de Wateringse Pleinkerk geldt. Er is in ieder geval al één gemeentelid geweest die mij spontaan gebeld heeft met de vraag om een bezoekje van de dominee. Het blijkt dus niet zo eng om de dam over te gaan!

In memoriam Marijke Molenaar – Stam
Na een tragisch ongeluk en een korte opname in het Westeinde ziekenhuis is op zaterdag 2 maart in het hospice in ’s-Gravenzande Marijke Molenaar overleden.
Marijke Stam werd 14 juni 1946 in Wateringen geboren, ze had twee oudere zussen. Na de lagere school en de M.U.L.O bezocht ze de kleuterkweekschool. Ze werd kleuterleidster in Rijswijk. In haar jeugdjaren was er in Wateringen sprake van veelzijdig jeugdwerk in wat toen “de Wingerd” heette. Hier heeft ze Gerard Molenaar ontmoet. Marijke en Gerard trouwden 24 februari 1971. Twee dochters werden geboren: Mariska en Rosanne.
Vele jaren heeft Marijke gewerkt als kleuterleidster, lange tijd in Rijswijk. Na de geboorte van de dochters heeft ze dit werk ook weer opgevat, o.a. op de Pieter van de Plasschool, hier in Wateringen. Na haar pensionering bleef Marijke actief als remedial-teacher. Kwam Marijke de klas binnen dan riepen de kinderen: “Juf, mag ik met u mee?” Maar soms was het antwoord: “Nee, jij bent te goed”.
Het zal niet vaak gebeuren dat er in een afscheidsdienst een gedeelte uit de kleuterbijbel wordt gelezen. Wij deden dit op 9 maart in de Pleinkerk – als hommage aan een zeer geliefde kleuterjuf.
Er is natuurlijk veel verdriet om het zo onverwachte heengaan van Marijke, maar ook werden woorden van dank gesproken voor het vele wat ze in haar leven aan vele mensen om zich heen  gegeven heeft. We gedenken Gerard, de kinderen en kleinkinderen in onze gebeden.         

Ten slotte
Een hartelijke groet van ds. Bart Schoone.

 
Overig bericht

Paaslunch
Voorgaande jaren werd er een paasontbijt georganiseerd. Dit jaar zal het een paaslunch worden die zal plaatsvinden na het koffiemoment van de ochtenddienst op Eerste Paasdag, 31 maart a.s.
Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kunt u zich hiervoor inschrijven. In de hal onder de toren ligt een intekenlijst.
Vergeet niet om de tijd een uur vooruit te zetten dat weekend!

Christine Bosma