Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 18 december 2022 (4e Advent)
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Aanstaande zondag, 18 december, is het alweer de laatste zondag van Advent. In de morgendienst  hoop ikzelf voor te gaan en leid ik het volgende Focusthema ‘Verwachting’ in. Een prachtig thema natuurlijk in deze tijd waarin we uitzien naar de (weder)komst van de door God beloofde Redder en Zaligmaker. We lezen uit Jesaja 11 (:1-10) over de ‘stronk van Isaï’. Ik zie ernaar uit om u en jou te ontmoeten op die plek waar al eeuwenlang Gods Woord in alle vreugde en vrijheid klinkt.

Er is GEEN avonddienst, omdat er op het preekrooster gerekend werd met het traditionele Kinderkerstfeest. Dit zal echter in andere vorm plaatsvinden (en georganiseerd met Parochie en De Lichtbron) op vrijdag 23 december.

Overleden
Op maandagmorgen 5 december overleed op de leeftijd van 85 jaar mevrouw Jaapje Aria (Riet) van der Wel-van der Sar; zij woonde aan het Oosteinde. Haar overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een kort ziekbed. Op de woensdag daarvoor was alles nog ‘normaal’ en ging haar leven z’n dagelijkse gangetje, maar ’s middags merkte de HVD-ster die bij Riet op bezoek was al dat zij ‘anders dan anders’ was. Toen zoon Hans eind van de middag bij zijn moeder thuis kwam, zag hij bij aankomst al dat er inderdaad iets niet klopte, want zijn moeder zat op de stoel in het donker, kon nauwelijks opstaan en was duidelijk in de war. In het ziekenhuis bleek al snel dat het om een hersenbloeding ging en was de vraag of en (zo ja) hoe Riet hier doorheen zou komen. Na enkele dagen tussen hoop en vrees ging haar toestand opeens snel achteruit en was vanaf zondag duidelijk dat haar aardse leven spoedig eindigen zou. We namen afscheid van Riet op zaterdag 10 december in een dienst in de kerk aan Het Plein en herinnerden ons haar als een lieve en zorgzame vrouw (geboren en getogen in Maasland) die in haar leven heel wat tegenslag en verdriet heeft gekend. Alleen al het feit dat jongste zoon André op jonge leeftijd getroffen werd door hersenvliesontsteking met als gevolg dat hij altijd een spraak- en taalachterstand heeft gehouden. Met het werk van haar man Cok (in een gemengd bedrijf aan De Zweth) zat het ook niet altijd mee en waren er grote teleurstellingen. Verdrietig was zijn overlijden in mei 2009, tragisch was het plotselinge overlijden van André ten gevolge van een eenzijdig ongeval met zijn motor, begin juni 2014. Nu was alleen zoon Hans (die al langere tijd op zichzelf woonde) nog over, de band met hem was hecht, maar voor hem ook weleens benauwend. Zeker als hij erop uit ging was de bezorgdheid groot en zag Riet in gedachten de ergste ongelukken gebeuren. Hans had hier begrip voor en zijn moeder begreep ook wel dat hij zijn eigen leven had en dat ze hem daarin de vrijheid geven moest. Ondanks alles was Riet een vrouw met humor, hield ze van gezelligheid en praatte ze honderduit. De laatste jaren werd haar gezondheid minder. Er was een toenemende vermoeidheid, veroorzaakt door hartklachten. Een zware operatie eind 2016 was wel geslaagd en ze herstelde er voorspoedig van, maar de vermoeidheid bleef. In de overdenking tijdens haar afscheid stond ik stil bij zowel de vermoeidheid als haar zorgen. We lazen onder andere Psalm 4 en besloten met het bekende kinderversje voor het slapen gaan: ‘Ga maar slapen, je bent moe, sluit je beide ogen toe. Here, houd ook deze nacht over Riet getrouw de wacht’. En dat zij dan in Gods eeuwig vrederijk blijmoedig met haar karakteristieke glimlach mag ontwaken.

Pleinpraat
Toch eigenlijk best wel jammer dat Nederland het vorige week vrijdag niet gered heeft. Dat de wedstrijd tegen Argentinië met penalties moest worden beslist, vind ik meer een toevalstreffer dan dat het om een overwinning gaat. Ik heb me verbaasd over- en ook wel geërgerd aan vooral drie dingen: 

  1. De gebaren van dank na een doelpunt in de richting van de hemel. Alsof God meer voor de één of voor de ander zou zijn. 
  2. De vererende beweging van een met uitgestoken armen buigen voor speler Messi. De afgoderij ten top natuurlijk. 
  3. De emoties waardoor mensen zowel bij overwinning als verlies in tranen zijn en juichen en springen alsof hun leven ervan afhangt. 

Wat is dat toch, dat mensen helemaal uit hun dak gaan voor een balletje dat van de ene kant naar de andere rolt en soms in het netje terecht komt? Ik denk de laatste weken geregeld: “Gingen de mensen ook maar eens uit hun dak voor Jezus, want,  niet het voetbal, maar Hij maakt ten diepste het verschil; dan gaat het letterlijk over dood en over leven.”

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Kinderkerstwandeling met lampionnen
Het kinderkerstfeest Wateringen vindt plaats op vrijdagavond 23 december in de vorm van een kerstwandeling met lampionnen. Start: 18:45 uur in de Pleinkerk, Plein 9 te Wateringen.
De kerstwandeling begint in de Pleinkerk, waar we luisteren naar het pop-up kinderkerstkoor. Daarna lopen we vanuit de Pleinkerk naar de St. Josephkerk via het Hofpark. Onderweg zien en horen we het kerstverhaal uitgebeeld door de kinderen uit Wateringen.
De kerstwandeling eindigt met het levend kerstverhaal en kerstsamenzang in de St. Josephkerk.|

Jij komt toch ook!!

Vergeet niet je lampion of lichtjes mee te brengen. 

Begroting Diaconie 2023
De begroting van de Diaconie voor 2023 ligt ter inzage van 9 t/m 17 december as. Wilt u deze inzien, dan kunt u een afspraak maken met de penningmeester,  Henk Mouthaan