Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 18 februari 2024 (2e  Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Afscheid ds. Henzen)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Mevr. ds. A.A. Bosma uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst hoop ikzelf voor te gaan en wel in mijn laatste dienst als dienstdoend predikant van de Hervormde gemeente Wateringen-Kwintsheul-Wateringse Veld. Een dienst die ik met gemengde gevoelens tegemoet ga, een mix van dankbaarheid en weemoed over ruim 12 mooie en gezegende jaren. Hoewel een aantal mensen zich vanwege de voorjaarsvakantie heeft afgemeld, hoop ik op een goede opkomst en zie ik uit naar de ontmoeting met de Here God en met elkaar. Na de dienst is er natuurlijk alle ruimte om elkaar te ontmoeten en afscheid van elkaar te nemen.
En dan gaat het ‘kerkelijk leven’ natuurlijk ook zonder mij gewoon door, en dat is maar goed ook. In de avonddienst hopen we in mevr. ds. A.A. Bosma (emeritus te ’s-Gravenhage, voorheen Sassenheim en familie van onze scriba) een gastpredikant te begroeten. Ik wens u een goede en gezegende dienst toe.

In memoriam
Op zondag 4 februari overleed op de leeftijd van 94 jaar mevrouw Adriana Margrieta Boer-van Wensveen. Zij woonde sinds februari 2018 in De Ark. Hoewel haar gezondheid broos was, ze de afgelopen jaren nare valpartijen heeft gehad en ze al geruime tijd in een rolstoel zat, kwam haar overlijden toch nog onverwacht. Adri is geboren en getogen in Sluipwijk, een dorp aan de oevers van de Reeuwijkse Plassen. Omdat haar moeder slechtziend was en ze een verstandelijk beperkte broer en zus had, was haar jeugd zeker niet onbezorgd. Na de huishoudschool ging ze naar de verpleegopleiding in Bennebroek waar ze haar man Cor leerde kennen met wie ze in 1953 trouwde en drie kinderen kreeg. In die jaren woonden ze op verschillende adressen in Vlaardingen. Het huwelijk was niet gelukkig, er waren veel spanningen en in 1967 kwam het tot een scheiding. Toen de kinderen het huis uit waren, ontmoette Adri in Kees Boer ‘een maatje voor de rest van het leven’. Samen gingen ze hun nieuwe toekomst tegemoet in het Drentse Nieuw-Buinen waar ze goede en gelukkige jaren hadden en in 1984 ook trouwden. Haar hele leven hebben kerk en geloof een belangrijke rol gespeeld in haar leven. Na de wat behoudende Hervormde kerk in Sluipwijk leerde Adri in Vlaardingen en later ook in Nieuw-Buinen modernere vormen van geloof en liturgie kennen, waar ze van harte in mee kon gaan. Toen Kees in 2017 overleed, waren huis en tuin in Nieuw-Buinen te groot voor Adri alleen geworden en verhuisde ze eerst naar Poeldijk (waar dochter Diny woonde) en vervolgens al snel naar De Ark in Wateringen. Hier deed zij graag mee aan de maandelijkse Bijbelkring en kwam ze ook zo af en toe met haar dochter naar een kerkdienst. Bijzonder dat ze de liturgie voor bij haar afscheidsdienst zowel wat betreft lezingen als liederen compleet had voorbereid. We lazen Psalm 91 en ook het 28e vers uit Matteüs 11 waar Jezus zegt: Komt allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’ Ik besloot mijn overdenking met de woorden: En soms heb je een leven lang nodig om de waarde van die woorden te vinden en tot rust te komen in de liefdevolle aanwezigheid van God. Was het zo bij Adri en heeft ze gevonden wat ze zocht? Hoe dan ook geloof ik dat God Adri haar leven lang op het oog en in het hart had en dat zij tenslotte door Hem bevrijdend bij de hand is genomen.

Pleinpraat
Zat ik vorige week donderdagmorgen in het kerkelijk centrum van De Lier op de vergadering van de werkgemeenschap van predikanten, viel mij opeens iets op aan de naast mij gezeten collega. ‘Wat heb jij een mooi overhemd aan; die getuigt van goede smaak’, zei ik. Aanvankelijk keek hij me wat verbaasd aan, totdat hij ontdekte dat we precies dezelfde overhemden droegen. Hoe je naast het gedeelde geloof ook in ‘kledingzaken’ als broeders kunt zijn verbonden…. .

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Pastoraat per 19 februari 2024
Met ingang van 19 februari 2024 zal dominee B. Schoone het (crisis)pastoraat invulling gaan geven.
Heeft u behoefte aan een bezoekje van dominee Schoone of één van de ouderlingen, dan kunt u dit kenbaar maken bij:

Ook als u merkt of weet dat een gemeentelid ziek is of een bezoekje “nodig” heeft, kunt u dat bij ons melden! We moeten met elkaar “omzien naar elkaar”. Dus schroom niet!  Met elkaar zullen we de vacante periode door moeten. We kunnen niet zonder uw hulp!

Christine Bosma, scriba


Orgelconcert door Minne Veldman
Op veler verzoek zal Minne Veldman uit Urk op D.V. zaterdag 17 februari a.s. weer op de orgelbank van het Bätz-Witteorgel plaatsnemen om het eerste concert te verzorgen in de serie ’Orgelconcerten 2024’. Hij zal behalve enkele eigen bewerkingen ook orgelwerken spelen van J.S. Bach en F.Mendelssohn-Bartholdy. De verrichtingen van de organist zijn, zoals gebruikelijk, weer te volgen op vier grote schermen voor in de kerk.
Het volledige programma kunt u alvast lezen op de website www.orgelwateringen.nl van het orgelcomité. Het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is nog steeds € 9,00 en € 8,00 voor 65+, incl. koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis toegang. Ook zijn na het concert weer CD’s en muziekboeken van de concertgever te koop.

U bent (weer) van harte welkom!


IZB (Inwendige Zendings Bond) tweedaagse
Op 25 en 26 januari mochten we, als missionair werkers, deelnemen aan de tweedaagse retraite van de IZB. Een pittig thema stond dit jaar centraal: Gebroken Verlosser. Hieronder even kort een indruk van zo’n tweedaagse retraite.
Zo’n 50 pioniers en missionair werkers kwamen in Biezenmortel in een voormalig klooster samen om elkaar te ontmoeten, maar ook om te leren van het thema Gebroken Verlosser. In veel missionaire contexten zien we als werkers veel gebrokenheid. Ook in ons eigen persoonlijke leven komt gebrokenheid voor. Tijdens de tweedaagse dachten we hierover na en vonden we in de workshops, lezingen en in elkaar als werkers manieren om met de gebrokenheid om te gaan.
Vaak denken we aan aardse gebrokenheid als we armoede zien of horen over natuurrampen, terreur of oorlog. Toch vinden we ook gebrokenheid heel dichtbij en in onze samenleving. Gebrokenheid in rouw, persoonlijke onzekerheid, het niet in verbinding staan met God, noem maar op. De gebrokenheid van de wereld en van ons mensen zit in ons hele bestaan verweven. Er zijn gelukkig ook momenten van heling. Onze Verlosser, Jezus Christus, brengt ons die heling door zelf gebroken te worden. Hij kan u nabij zijn in moeilijke tijden van rouw, onzekerheid en vervreemding. Doordat Hij zelf gebroken werd begrijpt Hij ons in onze gebrokenheid. Al kan je binnen de gebrokenheid ook ervaren dat je soms worstelt met God. Zoals ook Jacob eens worstelde met God. Deze zaken kwamen tijdens de tweedaagse allemaal aan de orde.
Op donderdag 25 januari begonnen we met een lezing van theoloog des Vaderlands en IZB medewerker Kees van Ekris. Tijdens zijn lezing sprak hij over de pijn die we tegenkomen binnen ons werk, maar ook de pijn die we persoonlijk ervaren. Na de lunch kregen we een lezing van een van onze collega’s. Pieter Versloot is predikant van de Martinikerk in Groningen. Hij heeft Parkinson en vertelde ons hierover door middel van een aantal columns die hij heeft geschreven en aan de hand van Bijbelteksten. Door zijn verhaal konden we leren hoe je met je eigen pijn en gebrokenheid als werker om kunt gaan en hoe dit een plek kan hebben ook in je werk.
Na de medewerking van Pieter Versloot gingen we in groepen wandelen over de Loonse en Drunense duinen. De wandeling was een manier om te reflecteren op hetgeen we die ochtend en middag hadden gehoord, maar ook om onze collega’s te spreken over hun werkplekken. We kregen wel een opdracht mee, dus naast ontspanning was het wel echt een leer en werk moment. We sloten de dag af met elkaar, door te luisteren naar klassieke muziek en met elkaar in gesprek te gaan.
Op vrijdagochtend kwamen we na het ontbijt samen om de dag te beginnen en daar werden vier workshops aangeboden. We moesten kiezen uit twee en dat was nog niet zo makkelijk.
Door middel van de workshops konden we hetgeen we de dag ervoor gehoord hadden ook concreter maken. Zodat we het ook mee kunnen nemen naar onze werkpraktijk. Het was een leerzame en intense tweedaagse, waarin we weer hoop, moed en handvatten mochten krijgen voor het verdere missionaire werk.

Een warme groet van missionair werkers Wateringen,
Roeland Dam en Gesina Joziasse.