Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 18 september 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. Mevr. B. Lamain uit ’t Woudt – Den Hoorn
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van 18 september hoop ikzelf voor te gaan. Tekst en thema van de verkondiging zijn mij op het moment van schrijven nog niet bekend, maar ik nodig u en jou van harte uit om erbij te zijn. In de avonddienst mogen we ds. B. Lamain uit ’t Woudt – Den Hoorn verwelkomen. Ook deze dienst van harte aanbevolen.

Zieken
Als het goed is heeft mevrouw M. Pronk-Spaans (Leyweg te ’s-Gravenhage) afgelopen dinsdag een ingreep aan een hartklep ondergaan. Dit in het Sint Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. We hopen dat de operatie volgens plan verlopen is en dat Riet in de komende periode voorspoedig zal herstellen. Na een val binnenshuis is de heer J.W.R. Sep (Belgiëlaan te Zoetermeer) opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft. Tevens werd er een Coronabesmetting geconstateerd waar hij enkele dagen flink ziek van was. Afgelopen weekend werden de berichten over zijn gezondheid voorzichtig positiever. We wensen hem van harte Gods ontfermende nabijheid toe. Begin vorige week heeft de heer J.T. Post (Het Endhof te Poeldijk) een risicovolle en daarom spannende ingreep aan een oog ondergaan. De eerste berichten zijn positief, waarvoor dankbaarheid. Nu de tijd en de rust in acht nemen voor een verder herstel.

Focus
Na een inspirerende startdienst afgelopen zondag en fijne ontmoetingen nadien attendeer ik u graag op de startdata van enkele van mijn kringen: Op donderdag 22 september de Bijbelgesprekskring om 20 uur in De Smidse. Op dinsdag 4 oktober de kring ‘Geloof en maatschappij’ om 20 uur (waarschijnlijk!!) in de voorzaal van de kerk.
Beide kringen kunt u onaangekondigd bezoeken, maar van nieuwe deelnemers wordt een berichtje (per telefoon of mail) op prijs gesteld.

Pleinpraat
Evenals voorgaande edities van de ‘schoolochtend’ in het kader van de ‘Open Monumentendag’ deden de kinderen (dit keer van basisschool ‘De Kijckert’) vorige week vrijdag geweldig aandachtig mee en maakten verschillende van hen bijzondere opmerkingen. Eén van de kinderen spande echter de kroon toen ik de vraag stelde of iemand wist hoe ik heet. Bedoeling van deze vraag is dat de kinderen op mijn aanwijzing om zich heen kijken en dan vervolgens op de naamborden van de predikanten uitkomen bij mij als huidige dominee. Nog voordat ik mijn vraag toelichten kon, stak een meisje spontaan haar vinger op en riep: “Jan!?” Ik keek haar aan om te ontdekken of wij elkaar misschien kenden, maar zag dat dat niet zo was. En daarom ook vroeg ik haar hoe ze dat nou toch wist. Haar antwoord was minstens zo verrassend als haar spontane uitroep van even daarvoor, ze zei: “Omdat u er als Jan uitziet….”. Is dat een compliment of misschien ook wel niet, omdat ik gerekend werd tot het ontelbare ‘Legioen der Jannen? Ik weet het niet, maar grappig vind ik wel dat mijn naam mij blijkbaar op het lijf geschreven is.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Concert ‘Urker Mans Formatie’ op zaterdag 24 september 2022 in de Pleinkerk in Wateringen voor de vrijwilligers van onze kerkgemeenschap                                                  

Zoals eerder is gemeld in PLEIN*NIEUWS is er op 24 september 2022 om 19.30 uur (kerk open om  19.00 uur) in onze kerk een concert van ‘Urker Mans Formatie’ o.l.v. de bekende dirigent en organist Martin Mans Ook wordt medewerking verleend aan het concert door de bekende organist/pianist Hugo van der Meij.
‘Urker Mans Formatie’ is een unieke groep van schitterende zangstemmen. De tenoren en bassen hebben een jarenlange ervaring op zanggebied en beschikken over een stoer stemgeluid.
Met veel genoegen treden zij op tijdens hun zomer- en wintertournees en brengen een gevarieerd repertoire ten gehore waarin een mix is gemaakt van het geestelijk lied, klassieke meesterwerken, spirituals en populaire arrangementen.

De toegang tot dit concert is gratis. Dus wees er op 24 september a.s. tijdig bij. Na afloop van het concert is er een collecte voor de onkosten en is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje. 

Voor de vrijwilligers van onze kerkgemeenschap is er een speciaal arrangement:

18.30 uur ontvangst in ‘de Smidse’ met koffie en gebak.
19.15 uur vertrek gereserveerde plaatsen in de kerk (met gratis consumptiebon).
19.30 uur concert Urker Mans Formatie.
Ca. 21.00 uur ontmoeting met drankje.

In onze gemeente wordt het gemeentewerk gedragen door uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers. Alleen de predikant, kerkelijk kinderwerkers en organisten ontvangen vanzelfsprekend een vergoeding.  Dat is een bijzonder bevoorrechte positie waar we dankbaar voor zijn. Om onze waardering uit te spreken, ook naar elkaar toe,  wordt bovengenoemde avond georganiseerd. Misschien brengt u liturgieën rond, haalt u kerkbalans enveloppen op, hebt u een taak in de redacties van Plein*Nieuws of Samen, bij de administratie, bij de website, bij de kerkapp, het beamer- en streamteam, de schoonmaakploeg, het tuinwerk, de gesprekskringen, het jeugdwerk, etc., etc.?

U bent van harte uitgenodigd! 

Voor u als vrijwilliger zijn er plaatsen gereserveerd in de kerk. Om te weten op hoeveel vrijwilligers we mogen rekenen ligt er in de kerk onder de toren vanaf zondag 11 september a.s. een intekenlijst.
U kunt zich vanaf 11 september a.s. ook opgeven bij:

Gerda Hollebrandse tel. 06 47286514,
Nely Alblas  tel. 06 21966655,
Kees ‘t Lam  tel. 06 24125433.

We hopen velen van u te zien tijdens dit concert.

De Organisatiecommissie,
Gerda Hollebrandse, Nely Alblas, Jan de Heer en Kees ’t Lam