Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 19 februari 2023
10.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen (Eerste Lijdenszondag)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst hopen we in ds.  F.J. van Harten (emeritus te Scheveningen) een bekende en graag gehoorde en geziene gastvoorganger te verwelkomen. In de avonddienst hoop ikzelf voor te gaan.
Beide diensten van harte aanbevolen!

Bijbelgesprekskring
Op donderdag 23 februari is er weer de maandelijkse Bijbelgesprekskring. Thema is dan ‘Jezus spreekt ons aan’. Lezing: Lucas 4: 1-30. ‘Vaste gasten’, maar natuurlijk eenieder die eens een keertje mee zou willen doen: Van harte welkom!!

Pleinpraat
Toen ik enkele weken geleden op een zaterdagmorgen gebeld werd door een ‘vroeger’ gemeentelid was ik benieuwd naar wat hij mij te zeggen of te vragen had. Dit laatste bleek het geval. Hij vertelde in het begin dat zijn dochter trouwen zou op het Griekse eiland Lesbos. Toen ik dat hoorde sloeg mijn fantasie op hol en zag ik mijzelf al in het vliegtuig naar een prachtige bestemming om dan vervolgens het huwelijk kerkelijk in te zegenen om er dan na het feest nog een weekje aan vast te plakken. Het was nu alleen nog maar even wachten op de vraag, waarop ik natuurlijk direct en van harte “ja” zeggen zou. “Het zou fijn zijn als u ons binnenkort wat kerkelijke gegevens uit het archief zou willen bezorgen……”. Meteen stond ik vanuit mijn vliegfantasie weer met beide voeten op de grond en antwoordde ik, met vast en zeker hoorbare teleurstelling, dat ik dat doen zou. Verder was het natuurlijk toch ook weer goed om wat bij te praten met mijn ‘vroeger’ gemeentelid.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Vanuit de kerkenraad:
Donderdagavond 16 februari 2023, is er een gemeenteavond! Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Pleinkerk voor een kop koffie of thee. De gemeenteavond begint om 20 uur en zal rond 22 uur afgelopen zijn.

Hartelijke groet,
Christine Bosma,  scriba 

Open Doors Wateringen
Je kent vast deze uitspraak van Jezus: “Laat de kinderen tot Mij komen”. Hij die zelf als kind naar ons kwam om ons te redden. Maar waar christenen worden bedreigd of vervolgd, betalen hun kinderen meestal een hoge prijs. Juist in de fase waarin zij onbezorgd zouden moeten spelen en zich ontwikkelen, worden ze blootgesteld aan discriminatie en geweld. Kerst is voor hen een extra zware periode, omdat dit christelijke feest voor tegenstanders een uitgelezen kans is om christenen dwars te zitten. Dit trekt vaak lange, diepe sporen, soms tot in hun volwassen leven.
Open Doors bemoedigt deze kinderen en tieners. We leren hen om te gaan met bedreiging en helpen hun identiteit in Christus te ontwikkelen. Voor de kinderen doen we dat met kinderbijbels en zondagsschool. Voor tieners heeft Open Doors een app ontwikkeld met tips en bemoedigingen om staande te blijven. Daarnaast trainen we kinderwerkers en jeugdleiders in het bereiken en begeleiden van kinderen en tieners.
Wilt u voor deze kinderen en tieners bidden, kom dan op dinsdag 28 februari 2023 naar de voorzaal van de kerk. Aanvang 9,30 uur.
We bidden ook voor gemeenteleden die het nodig hebben. 

Iedereen is welkom, komt u ook ?

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn