Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

  


Kerkdiensten

Zondag 19 juni 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 19 juni hoop ik voor te gaan in de morgendienst. In deze dienst wil ik, naar aanleiding van een vraag die ik onlangs hoorde stellen, stilstaan bij de eerste mens ‘Adam’. Die vraag luidde: ‘Had Adam een navel?’ Genoeg stof om de komende dagen over na te denken, dacht ik zo! Jong en oud: Tot zondagmorgen!!

In de avonddienst staat ds. F.J. van Harten (emeritus uit Scheveningen) op het preekrooster. Van harte aanbevolen!!

Zieken
Als alles volgens planning is verlopen, heeft mevrouw M.N. Plomp-Hofland (Meerburgstraat te ’s-Gravenhage) deze week een ingreep aan het hart ondergaan. We hopen dat de ingreep doorgang heeft kunnen vinden en dat deze geslaagd is. Daarnaast wensen we ‘onze dappere Ria’ veel sterkte toe bij al de zorgen om haar gezondheid. Mevrouw H.W. van der Gaag-Westhoff (Windmolen) berichtte mij dat zij vanuit verpleeghuis Vrederust-West naar huis mag terugkeren. Fijn dat herstel en revalidatie zo voorspoedig zijn verlopen en dat Riek de moed, de zin en het vertrouwen heeft om voorlopig weer ‘voor de zelfstandigheid’ te gaan.

Geboren
Met grote dankbaarheid deel ik u en jullie mee dat op woensdag 8 juni om 14.30 uur is geboren: Johannes Cornelis (JESSE), zoon van Jacco en Sanne de Jong-Henzen (Leeuwerikstraat 9, 2964 CA te Groot-Ammers). Moeder, kind, vader en wederzijdse grootouders maken het goed.

Geslaagd!
Voor zover mij bekend zijn vorige week 4 jonge gemeenteleden geslaagd voor het middelbare schoolexamen, het zijn: Rebecca Strang, Boaz Non, Lars Ros en Thijs van der Valk. Mede namens jeugdwerkers Gesina en Roeland en onze kerkelijke gemeente feliciteren wij jullie hartelijk met het behaalde resultaat en wensen wij jullie een fijne vakantie en vervolgens mooie en succesvolle vervolgopleidingen toe! En natuurlijk Gods wijsheid en zegen op jullie levensweg.

Pleinpraat
Heel bijzonder om vorige week woensdag dan eindelijk oog in oog te staan met de ‘wolk van een baby’ (ruim 8 pond) die ons voor het eerst oma en opa maakte. Een prachtige kerel natuurlijk, vast en zeker de mooiste baby ooit. Maar dat is niet het belangrijkste, want wat zijn we dankbaar en blij dat zowel onze kleinzoon als onze dochter de bevalling goed hebben doorstaan. En natuurlijk, het klinkt oud om opa te zijn, maar de aanblik van het nieuwe leven doet juist jong voelen. Wat hopen en bidden we dat Jesse onder Gods bescherming en zegen op zal groeien tot een mooi en liefdevol mens. En dat ook wij, als grootouders en trotse ooms en tante, daar een klein steentje aan mogen bijdragen.

Dank
Nu al dank ik u voor de inmiddels vele gelukwensen die wij mochten ontvangen. Fijn dat u en jullie zo met ons en onze kinderen meeleven!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

College van kerkrentmeesters -Jaarrekening 2021
De concept-jaarrekening 2021 van de kerkrentmeesters is ter voorlopige goedkeuring aan de kerkenraad aangeboden.  De jaarrekening ligt bij de penningmeester ter inzage voor gemeenteleden van 14 juni t/m 20 juni 2022.
U kunt daarvoor contact opnemen met penningmeester Teus van der Plaat (tel nr 06-22238492). 

Open Doors Wateringen – herhaald bericht
Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op dinsdag 28  juni naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal.  

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn