Hervormde Gemeente Wateringen

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 


Kerkdiensten

Zondag 19 mei 2024 (Eerste Pinksterdag)
11.00 uur: Gezamenlijke dienst in het Hofpark
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk (Pinksterzangdienst m.m.v. Erna Brinkman, dwarsfluit)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer


Berichten van ds. Bart Schoone

Pinksteren
Ik vermoed zo dat deze zondag in veel kerken woorden gesproken worden in de trant van: Voor veel mensen is de betekenis van het woord “Pinksteren” niet duidelijk meer. Velen weten niet eens wat het woord betekent, laat staan dat ze weten waar het om gaat. Zo zijn er talrijke vragen, zoals: Wat gebeurde er in Jeruzalem? Wat heeft Pinksteren met de praktijk van ons leven te maken? Wat doet de Heilige Geest?
Wel, de Geest van God is er altijd al geweest. In het Oude Testament wordt al gesproken over Gods Geest. Maar met het Pinksterfeest verschijnt de heilige Geest als een blijvende kracht, als een gave van Jezus Christus. Na de uitstorting van de heilige Geest zien we direct de grote verandering bij de discipelen. Van bange mensen veranderen ze in enthousiastelingen voor de boodschap van Jezus. Ook wij hebben de Pinkster-Geest nodig. Zonder de Geest komen we in het geloofsleven niet ver. De Heilige Geest leert ons bidden en geloven en laat iedere gelovige groeien in zijn/haar geloofsleven. Ook geeft de Geest aan ieder mens gaven, zodat je een ander kunt dienen.
Laat stromen, Heer, uw Geest!!

Pastoraat
In het Reinier de Graaf Gasthuis heeft de heer Hans Groenewegen een nieuwe shunt gekregen, de vorige functioneerde niet voldoende. Wat ook maar enigszins tegen kan zitten, dat zit dan ook tegen bij Hans. Het is om de moed te verliezen en dat gebeurt dan ook wel een beetje bij Hans. We blijven aan hem denken in onze gebeden. Mevrouw N.A. van der Marel-de Geus mocht weer vanuit verpleeghuis Nolenshage terug keren naar haar eigen huis aan de Peterseliestraat nr. 8. 

Huwelijksjubilea
Afgelopen 8 mei waren de heer en mevrouw Hollebrandse-Bal 40 jaar getrouwd (Wilhelminastraat 25). De familie Non (Laan van Wateringseveld 819) mocht 14 mei gedenken dat ze 55 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten. Beide echtparen van harte gefeliciteerd met dit jubileum!

En tenslotte wil ik een ieder gezegende Pinksterdagen toewensen.


Overige berichten

Bij de diensten van 19 mei 2024
Op zondag 19 mei is er de zogeheten PIP. Uiteraard moest ik even goed nadenken wat dat inhield. Ik ken Pip van “Woezel en Pip”, de hond van een nichtje van mij heet Pip. Maar plotseling ging er een lampje branden. PIP is een afkorting, bedacht door iemand die in de BOV zit. Weer een afkorting, wat zou die nu betekenen. Ik help u uit de droom, BOV is de afkorting van ‘Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen’. Frans Dieleman is in deze groep vertegenwoordigd namens onze gemeente. Op 19 mei a.s. om 11 uur begint deze Pinksterdienst (PIP), georganiseerd door de kerken in Wateringen/Kwintsheul. In principe zal het in het Hofpark zijn, bij slecht weer zal er worden uitgeweken naar de Hervormde Kerk aan het Plein.
De avonddienst zal een zangdienst zijn, waarin dominee Schoone zal voorgaan. Het zal (voorlopig) de laatste dienst zijn in de kerk met de inrichting zoals deze nu en al jaren is. We kunnen deze dienst nog uit volle borst meezingen met Jan op ons zo geliefde orgel! Daarna wordt het orgel ingepakt en kan er de hele zomer geen gebruik van worden gemaakt. Wat zou het toch mooi zijn als de mensen buiten ons deze zondagavond kunnen horen zingen! Medewerking is er door Erna Brinkman, dwarsfluit.


Gemeenteavond 22 mei 2024
Woensdag 22 mei a.s. is er een gemeente-avond. We beginnen om 20 uur. Deze avond zal worden geleid door dominee Wolters en het focusteam. We zullen onszelf een aantal vragen moeten stellen, zoals bv:
–  Wat zijn we voor gemeente?
–  Wie/wat willen we worden?
Deze vragen zijn een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente!  Ook zal het het startschot zijn van het daadwerkelijk beroepingstraject. De beroepingscommissie zal bekend zijn en daadwerkelijk aan de slag kunnen. Met de uitkomsten van 22 mei kan de profielschets voor de predikant worden opgesteld. Welkom dus op woensdag 22 mei a.s. vanaf 20 uur in ‘De Smidse’.


Agenda 16 t/m 24 mei 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

  • Donderdag 16 mei; Bijbelgesprekskring, 19.30 uur, De Smidse
  • Dinsdag 21 mei; Q-time, 18.00 uur tot 19.15 uur, Archiefzaal
  • Woensdag 22 mei; gemeente-avond, 20.00 uur tot 22.00 uur, De Smidse

Christine Bosma, scriba