Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 19 november 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 19 november hoop ikzelf voor te gaan. De ‘preekstof’ zo aan het einde van het kerkelijk jaar gaat vaak over het komende Koninkrijk en/of de eindtijd. Zeker de laatste is vanwege allerlei uitleg en interpretaties door de eeuwen heen niet eenvoudig. Welk thema het wordt weet ik momenteel nog niet, maar laat u verrassen.
In de avonddienst hopen we in ds. E.K. Foppen (Bethlehemkerk te ’s-Gravenhage) een inmiddels bekende gastpredikant te ontmoeten.
Beide diensten van harte aanbevolen!!

Zieken
Op dit moment is mij nog niets bekend over de gezondheid van mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ’s-Gravenhage). Ik ga ervan uit dat ze de zware aorta-operatie heeft gehad, maar krijg geen contact. Hoe dan ook wensen we Ien van harte Gods liefdevolle en ontfermende nabijheid toe.

Overleden
Na een kort ziekbed is op de vroege morgen van donderdag 9 november onverwacht overleden mevrouw Neeltje Alida Groen (Nel). Zij woonde aan de Kerklaan te Wateringen en mocht de leeftijd bereiken van 83 jaar. De afscheidsdienst is vastgesteld op donderdag 16 november in de Hervormde kerk aan Het Plein, waarna aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats van Wateringen zal plaats vinden. Dat de Here God haar dierbaren troostend nabij zal zijn en dat Nel rusten mag in zijn vrede.

Beroep(en)
Op zaterdag 11 november heeft de Hervormde gemeente Giessen-Oudekerk een beroep op mij uitgebracht. Inmiddels heeft de Protestantse Gemeente Wemeldinge (Zeeland) in eigen gemeente een voorgenomen beroep afgekondigd. De komende drie weken worden spannend!!

Pleinpraat
Het zijn drukke en hectische maanden in de pastorie. Voor het eerst in de ruim 12 jaar dat ik in Het Westland dominee mag zijn in een prachtige gemeente, ben ik voorzichtig ingegaan op toenadering van buiten. “We zoeken een dominee en we denken dat u goed bij ons zou passen. Staat u open voor nadere kennismaking….?” Zo ging het afgelopen julimaand, eerst contact met een gemeente uit het midden van het land, toen kwam ‘Zeeland’ en tenslotte ook nog ‘Friesland’. Wat is mijn weg, waar ligt mijn roeping, waar moet ik heen? En omdat het niet alleen om ‘ik’, maar ook om ‘wij’ (vrouw en nog 2 thuis wonende jongens) gaat, was en is het een zeer ingewikkeld en intensief proces. Beroepingscommissies bij ons thuis; wij naar gemeenten in Friesland, Zuid Holland Oost en Zeeland….. . En dan gaat ook mijn werk in Wateringen en omstreken nog gewoon door…. Rond half oktober hebben we besloten niet met Friesland verder te gaan, maar blijven 2 gemeenten over: Wemeldinge in Zeeland en Giessen-Oudekerk-Peursum bij Hardinxveld hebben inmiddels een beroep op mij uitgebracht. Kiezen dus uit 2, zou u misschien denken, maar in feite is het kiezen uit 3, want we zouden ook in Wateringen kunnen blijven. Wat is onze weg? Waar ligt onze roeping? Waar moeten we heen? Natuurlijk zoeken we tastend en biddend naar tekenen en bevestigingen die ons net dat zetje geven dat nodig is. Nodig om weg te gaan, maar misschien ook nodig om te blijven….. Tast en bidt u met ons mee?

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Inzage begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 13 tm 20 november a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, dhr. Teus van der Plaat


Gemeenteberaad op 23 november in De Smidse
Tijdens dit beraad zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: verbouw van de Smidse, aardwarmte en waterpompen voor verwarming van de kerk en het deel van het plaatselijk reglement betreffende het Heilig Avondmaal. Het beraad wordt afgesloten met een rondvraag.
De Smidse is geopend om 19.30 uur en het beraad begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.