Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 20 november 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen (herdenking Overledenen)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Prop. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 20 november herdenken we de gemeenteleden die ons afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Het zal een plechtige en ingetogen dienst zijn, waarbij ik van harte hoop dat velen van u en jullie aanwezig zullen zijn. De heer Piet Onings zal aan deze dienst zijn medewerking verlenen.

In de avonddienst mogen we in proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen een bekende gastvoorganger verwelkomen. Ook deze dienst van harte aanbevolen.

Namen overledenen
Op verzoek van verschillende van mijn gemeenteleden vermeld ik de namen van hen die afgelopen jaar zijn overleden:

9 december, WILHELMINA MOERMAN-HAARING, 77 jaar
10 december, NIJS VAN DER HOUT, 82 jaar
17 december, MARC ANTHONY VAN BRAKEL, 59 jaar
20 december, WILLEM ALBERT CORNELIS GROENEWEGEN, 86 jaar
25 december, CORNELIA RODENBURG-VAN EENDENBURG, 94 jaar
23 januari, SOPHIA CATHARINA ELISABETH WESTRA-VAN WELZENIS, 96 jaar
1 februari, RONALD PETER VAN DEN BERG, 59 jaar
9 maart, BERNHARD DE GEUS, 80 jaar
22 april, PIETERNELLA ARINA BENNINK-MOOR, 85 jaar
28 april, JOHANNA VAN DAM-VELLEKOOP, 93 jaar
28 juni, JOHANNA MARGARETHA VERBURG-BESUYEN, 81 jaar
16 juli, ADRIANUS GERARDUS VAN VELDEN, 64 jaar
18 juli, MARINUS VAN DER GAAG, 83 jaar
30 juli, GIJSBERTUS VAN DER LINDE, 86 jaar
15 oktober, WILHELMINA MAGDALENA DE JONG-SCHOUTEN, 87 jaar
21 oktober, LOUISA WILHELMINA NEUTEBOOM-KUKLER, 88 jaar
25 oktober, JACOB BEREND BOUMA, 90 jaar
10 november, ADRIANA JOHANNA VAN DEN BERG-BAKKER, 94 JAAR

Zieken
Helaas heeft de heer A. Non (Laan van Wateringse Veld te ’s-Gravenhage) naar aanleiding van bloedonderzoek te horen gekregen dat de behandeling niet aangeslagen is. Gezocht wordt nog naar een andere kuur, al raken de mogelijkheden zo langzamerhand uitgeput. We wensen Arie en Leni veel sterkte, moed en vertrouwen toe.

Overleden
In de nacht van woensdag op donderdag 10 november overleed op de leeftijd van 94 jaar mevrouw Adriana Johanna (Jeanne) van den Berg-Bakker; zij woonde sinds begin 2021 in De Ark. Dit laatste druiste in tegen haar wil, want wat was ze gehecht aan haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Twee woorden die haar typeren en schilderen als een vrouw die wist wat ze wilde en mentaal krachtig in het leven stond. Lichamelijk was het wel anders, want vanaf haar 34e levensjaar had Jeanne reuma waardoor vergroeiingen aan handen en voeten in combinatie met veel pijn haar in haar bewegingsvrijheid beperkten. Ondanks dit alles is ze nooit bij de pakken neer gaan zitten en was haar typisch Westlandse motto: niet klagen, maar doorgaan. En dat doorgaan deed ze in een gezin met haar man (Nico) die tuinder was en twee opgroeiende jongens (René en Ronald, waarvan de laatste tot groot verdriet van moeder en familie afgelopen februari is overleden). Jeanne zelf kwam ook uit een tuindersgezin, waarin ze met drie broers opgroeide tussen de mannen en waarin ze leerde weerbaar te zijn. In de woning aan het Oosteinde waarin ze geboren en getogen was is ze tot de ‘annexatie’ door Den Haag blijven wonen en nam ze de zorg voor eerst haar beide ouders en na het overlijden van haar moeder voor haar vader (103 jaar oud geworden) als vanzelfsprekend op zich. Ikzelf heb Jeanne en haar man (overleden op 20 maart 2018) leren kennen in 2011, in hun appartement aan de Vliethof in het centrum van Wateringen. Beide totaal verschillende mensen, die over veel dingen ook verschillend dachten, maar toch een ‘stel’. Hij was overwegend behoudend, zij meer vooruitstrevend; hij was voorzichtig en zag van veel dingen de risico’s, zij was ondernemend en ging graag de uitdaging aan. Dit uitte zich als vanzelf ook in de geloofsbeleving, waar we op een fijne manier over konden praten. Jeanne zei dan weleens: “Hij is er vast van overtuigd en ik weet het niet altijd zo zeker”. Mooi en toch ook een teken van haar geloof dat ze ‘voor het geval dat’ verschillende handgeschreven wensen voor haar afscheid had nagelaten. Dat vooral ‘evangelische’ liederen haar voorkeur hadden verraste me en in de combinatie met onder andere de lezing van Psalm 121 was duidelijk dat ze het leven als een niet altijd eenvoudige weg beschouwde, maar ging ze uit van een behouden thuiskomst in Gods Koninkrijk. Op woensdag 16 november hebben we afscheid van haar genomen in een dienst in de Hervormde kerk aan Het Plein, waarna we Adriana Johanna van den Berg-Bakker te ruste hebben gelegd op de Algemene Begraafplaats in Wateringen.

Bijbelgesprekskring
Op donderdag 17 november is er weer Bijbelgesprekskring. In het kader van Focusthema ‘Verlegenheid’ lezen en bespreken we een gedeelte uit Openbaring (1: 1-Openbaring 2: 7). We beginnen om 19.30 uur en komen samen in De Smidse. Tot donderdagavond.

Pleinpraat
Zat ik vorige week vrijdagmorgen bij enkele gemeenteleden rond de tafel met zicht op de straat, zie ik opeens twee mensen langs lopen. Omdat zij naar binnen keken en ik naar buiten, kruisten onze blikken en stak ik als groet mijn hand omhoog. Zij lachten en zwaaiden terug en leken aanstalten te maken om naar de deur te lopen en aan te bellen. ‘Het zijn vast Jehovah-getuigen’, zei ik en toen ik me verontschuldigde voor mijn misschien wat al te ‘warme-wees-welkom-gebaar’ reageerden mijn gemeenteleden door te zeggen dat ik dan ook maar de deur moest openen om vervolgens het gesprek aan te gaan. Gelukkig lieten zij de deur toch links liggen en liepen zij door naar een ander adres. Dat scheelde een voet tussen de deur en een lang gesprek, waarvan je van tevoren weet dat je er toch niet uitkomen zal……. Overigens heb ik respect voor de ‘zendingsdrift’ van deze mensen, van wie ik nog steeds niet weet of het nou wel of geen geloofsgenoten zijn.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Orgelconcert door Matthijs Breukhoven
Op zaterdag 19 november a.s. zal Matthijs Breukhoven voor de eerste keer een orgelconcert verzorgen op het Bätz-Witteorgel. Matthijs (1992) studeerde hoofdvak orgel aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts). Als bijvakken studeerde hij klavecimbel en beiaard. Hij gaf concerten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Momenteel is hij organist van de Oude kerk in Rotterdam-Charlois en de Alexanderkerk in Rotterdam.
Het concert begint om 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur. De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+, incl. koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis toegang.
Meer informatie en het programma kunt u lezen op www.orgelwateringen.nl

Open Doors Wateringen
Wilt u samen met ons ook bidden voor vervolgde Christenen? Kom dan op dinsdag 29 november om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor gemeenteleden uit onze eigen kerk.
Iedereen hartelijk welkom!

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn