Hervormde Gemeente Wateringen 

(Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Algemeen

Kerk

Hervormde Kerk, Plein 9, 2291 CA Wateringen

Predikant

Ds.  J. Henzen, Plein 11, 2291 CA Wateringen, tel. 0174-712184, e-mail: jhenzen@plein5.nl 

Scriba

Tijdelijk dhr. J. Ditewig, Plein 5, 2291 CA Wateringen, tel: 06- 51881065, e-mail: scriba@plein5.nl 

Website

www.hervormdegemeentewateringen.nl

Social media

Twitter: herv_wateringen
FaceBook: hervormde gemeente wateringen

Kerkelijk Bureau

Plein 5  2291CA Wateringen, e-mail: kerkelijkbureau@plein5.nl

Jan Ditewig: 070-3311007 en Hannie van der Laan 0174-297493.

Inleveren kopij voor Samen

Zaterdagavond vòòr 20.00 uur, insturen per e-mail: samen@plein5.nl

 

Kerkdienst

Zondag 25 april 2021

10.00 uur: Ds. P.J. Stam uit Katwijk aan Zee

Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst 

Aanstaande zondag, 25 april, mogen we in ds. P.J. Stam uit Katwijk aan Zee een gastvoorganger verwelkomen. Ikzelf hoop die morgen voor te gaan in Giessen-Oudekerk. Ik wens u en jullie van harte een goede- en gezegende dienst toe.

Zieken 

Momenteel is mij niets bekend van ziekenhuisopname van gemeenteleden. Dit betekent niet dat iedereen het goed maakt. Er zijn zieken thuis die behandelingen en/of onderzoeken ondergaan. Wat is het dan altijd een angstig afwachten op de uitslag. Ook zijn er gemeenteleden chronisch ziek, een groep die nogal eens wat vergeten wordt. Verder dan ook nog zij die niet lekker in hun vel zitten, somber of zelfs depressief zijn en zichzelf niet meer herkennen. Met al deze mensen leven we mee en we dragen ze in onze gebeden op aan God, onze Here. Dat Hij Zich over allen ontfermen zal.

Pleinpraat 

Met steeds strakkere gezichten spreken onze premier en minister De Jonge in hun periodieke persconferenties over versoepelingen. Ze noemen data terwijl hun ogen uitdrukken dat ze er zelf niet in geloven. Het is duidelijk dat ze perspectief willen bieden, maar met oplopende besmettingscijfers en overbelaste ziekenhuizen staan ze met de rug tegen de muur. Ik snap het allemaal wel, maar tegelijkertijd irriteert het mij mateloos om bij voorbaat al te weten dat er toch niets van terecht komen zal. De rek gaat er aan alle kanten uit en veel mensen leggen tenminste een deel van de Coronaregels naast zich neer. Zouden ze niet beseffen dat ze zo de vicieuze cirkel van oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames in stand houden? Wat hoop ik dat over enige tijd premier en minister met ontspannen gelaten voor de camera verschijnen en met echt positief nieuws komen. Ironisch gezegd hebben we met elkaar de sleutel van het slot deels zelf in handen…..

Tenslotte 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht van de kerkenraad

Omdat de coronacijfers (besmettingen) nog steeds aanzienlijk zijn, heeft de kerkenraad besloten ook in de maand mei uitsluitend nog ochtenddiensten te houden, met uitzondering van 1e Pinksterdag, 23 mei. Op de 1e Pinksterdag zullen er twee diensten zijn, een morgen- en avonddienst. Voor de diensten op Pinksteren geldt dat men zich moet aanmelden. Hierover volgt, in de week voorafgaand aan het Pinksterweekend, nadere informatie. 

Corona basisregels volgen

Ook in onze kerk gelden de basisregels, zoals onder andere afstand houden, de handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje in de kerk (behalve als men heeft plaatsgenomen), in acht moeten worden genomen. Ook zal er nog niet gezongen worden tijdens de diensten.

Bijwonen van de diensten op 25 april en in de maand mei (m.u.v. 23 mei 1e Pinksterdag):

Bezoek aan die diensten is mogelijk voor degenen die zich eerder – vorig jaar zomer en najaar – hebben aangemeld en geldt (tot een maximum van 30 personen) per zondag voor even- en oneven huisnummers:

  • Zondag 25 april = oneven huisnummers
  • Zondag 2 mei = even huisnummers
  • Zondag 9 mei = oneven huisnummers
  • Zondag 16 mei = even huisnummers
  • Zondag 23 mei 1e Pinksterdag (aparte aanmelding – informatie volgt nog)
  • Zondag 30 mei = oneven huisnummers

Livestream uitzendingen:

U kunt elke dienst ook via het YouTube livestream kanaal meebeleven via onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl

 Indien noodzakelijk zal de kerkenraad nadere maatregelen treffen wanneer de coronasituatie dat vereist. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065). 

Namens de kerkenraad, Jan Ditewig

Hemelvaartsdag

Ds. J. Henzen gaat dit jaar voor in de Lichtbron tijdens de dienst op Hemelvaartsdag. 

Een dienst die om 09.30 uur begint. Onze kerk zal dan gesloten zijn.

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen (collectedoel deze week is het Leger des Heils) en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Voor het Leger des Heils

Ook onze gemeente steunt via de diaconie het lokale werk van het Leger des Heils door middel van deze collecte. Dicht bij ons is in Loosduinen ‘de Bron’, een buurtlocatie van het Leger des Heils.

Ga gerust eens een kijkje nemen in de Pisuissestraat 9, te Loosduinen. Ze zullen uw bezoek, gebed en gift zeer waarderen! 

Namens de diaconie, Daniel Ros.