Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 22 januari 2023
11.00 uur: Oecumenische dienst in de St. Andreaskerk te Kwintsheul. Pleinkerk is gesloten.
Voorgangers: Marcel Lie en diaken Walther Burgering

19.00 uur: Ds. D. van Vreeswijk uit Rotterdam
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Aanstaande zondagmorgen is er in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen een oecumenische dienst in de St. Andreas te Kwintsheul. Deze begint om 11 uur. In deze dienst hopen voorganger Marcel Lie en diaken Walther Burgering voor te gaan. Thema van de dienst is ‘Doe goed, zoek recht’. Komt u/jij ook?
In de avonddienst mogen we ds. D. van Vreeswijk uit Rotterdam (voorheen Zevenhuizen, daarvoor Poeldijk) als gastpredikant verwelkomen. Velen kennen hem nog uit de tijd dat hij onze consulent was in de vacaturetijd. Van harte aanbevolen.

Zieken
De heer A. Non (Laan van Wateringse Veld te ’s-Gravenhage) is vanwege complicaties door zijn ziekte eind vorige week opgenomen in het HAGA ziekenhuis. We hopen en bidden dat de Here God Arie en Leni sterkend en zegenend nabij zal zijn.

Overleden
Op donderdag 12 januari overleed op de leeftijd van 92 jaar mevrouw Francina van Velden-van Geest, zij woonde sinds ruim twee jaar in zorgcentrum ‘Swaenehove’ te ’s-Gravenhage. Voor deze verhuizing woonde zij vele jaren in de Bakkershof en waren zij en haar man Huib betrokken en meelevende leden van zowel de dorps- als de kerkgemeenschap. De kinderen omschreven haar als een moeder die altijd aan het zorgen was en die het anderen naar de zin wilde maken. Dit trouwens tot aan het einde van haar leven, want zowel bij ‘De Vereeniging’ in De Ark als tijdens opnames in verschillende verpleeghuizen als de laatste paar jaar in ‘Swaenehove’ stelde zij zich dienstbaar op en hielp zij anderen die er ‘minder aan toe waren dan zij’. Wat dit laatste betreft liet de gezondheid van Francien ook nogal eens te wensen over. Zeker na het overlijden van haar man Huib waren er periodes dat ze er weliswaar voor anderen was, maar niet goed voor zichzelf zorgde en dan soms zomaar opeens terecht kwam in een ‘delier’. Ze was enkele keren zo in de war dat ze opgenomen moest worden in een verpleeghuis, waar ze dan weer snel herstelde en het leven weer oppakken ging. Duidelijk werd wel dat zelfstandig wonen te zwaar voor haar was en kreeg ze een vast plekje in een zorginstelling in Den Haag. Hoewel toch wat ‘uit de buurt’ had ze het er goed naar haar zin en kreeg ze met grote regelmaat bezoek van familie, vrienden en ‘kerkmensen’ uit Het Westland. Dan praatte ze honderduit, maar was ook belangstellend naar hoe het met de ander ging en luisterde ze ook graag naar wat een ander had te vertellen. Toen ze op 16 december 2020 de hoge leeftijd van 90 jaar bereikte was dat een onverwachte mijlpaal die, ondanks de Corona, met dankbaarheid werd gevierd in de haar zo dierbare familiekring. Uiteindelijk mochten er nog twee jaar aan worden toegevoegd en verbaasde de goede gezondheid van Francien velen. Rond half december ging haar gezondheid plotseling achteruit en gaf zij in een bijzondere ontmoeting met haar zoon Pieter en mij aan dat haar taak hier op aarde ‘volbracht’ was en dat zij er klaar voor was om heen te gaan. Uiteindelijk heeft het, na een aantal dagen van herstel, nog twee weken geduurd voordat de Here God Francina naar huis riep. Op donderdagmorgen 12 januari sliep ze kalm en rustig in. Op woensdag 18 januari namen we afscheid van haar in een dankdienst voor haar leven in de hervormde kerk aan Het Plein. De tekst die we met elkaar overdachten: ‘Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem….’ (Psalm 37: 5). En dan vervolgens de woorden: ‘En Hij zal het maken!’ Dit geloven wij ook voor Francien. Dat zij rusten zal in vrede.

Bijbelgesprekskring
U en jij bent van harte welkom op donderdag 19 januari. We beginnen om 19.30 uur en komen samen in De Smidse. In het kader van het Focusthema: ‘Jezus nodigt ons uit’ lezen we Johannes 1: 19-51. Een nadere uitnodiging wordt per mail verzonden. Ook wie nog niet in het mailbestand staat natuurlijk van harte welkom. 

Pleinpraat
Mijn ‘muizenpraatje’ van vorige week is mij niet door iedereen in dank afgenomen. Er waren zelfs enkele mensen die mij lieten weten het met afschuw te hebben gelezen en de pastorie voorlopig maar links te laten liggen. Met mijn verjaardag in het vooruitzicht is dat natuurlijk best wel jammer. Ik moedig genodigden dan ook aan om de stoute schoenen aan te trekken en onverschrokken de stap over de drempel te zetten. Over het algemeen valt de confrontatie met een muis trouwens best wel mee. Wat zou zo’n klein beestje tegen ons grote mensen kunnen uitrichten? Maar voor het geval de paniek toch uitbreekt, heb ik de volgende geruststelling: Zowel in de voor- als in de achterkamer is er een tafel waar u, zo nodig, op springen kunt. Maar ga er niet op dansen; dat doen de muizen wel als ze er zijn……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Vanuit de kerkenraad:
Donderdagavond 16 februari 2023 is er een gemeente-avond! Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Pleinkerk voor een kop koffie of thee. De gemeente-avond begint om 20 uur en zal rond 22 uur afgelopen zijn. 

Hartelijke groet,
Christine Bosma, scriba 

Open Doors Wateringen
Wilt u bidden voor vervolgde christenen en voor gemeenteleden uit onze eigen gemeente? Kom dan op dinsdag 31 januari om 9.30 naar de voorzaal van de kerk. 

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van der Plaat