Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 22 oktober 2023
10.00 uur: Ds. D. Verboom uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

19.00 uur: Ds. G. van Velzen uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 22 oktober hoopt ds. D. Verboom (emeritus te Rijnsburg) voor te gaan. In de avonddienst hopen we onze oud-predikant ds. G. van Velzen (De Lier) te ontmoeten. Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
We leven mee met de heer E.C. van den Berg (Rozemarijn) nu een plek op de lever ‘niet goed’ blijkt te zijn. Een team van artsen is in overleg over mogelijkheden van behandeling. We wensen Bert en Margie veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe.

Pleinpraat
Na ruim 12 jaar een overvloed aan peren te hebben mogen genieten, is het dit keer helemaal niets. Was er in het voorjaar nog volop bloesem en groeiden de jonge vruchten in de zomer net als anders, in de juli- en augustusmaand kwam ‘de klad’ erin. De klad, in de vorm van Halsbandparkieten die lustig inpikten op het jonge fruit. Het resultaat van al dit geweld was dat de peren bij bosjes uit de bomen vielen en vervolgens opgepeuzeld werden door de Kauwen. Wat peren betreft is het dus helemaal niets dit jaar, maar wat hadden we in de julimaand een mooie pruimenoogst en wat hebben onze 4 appelboompjes ontzettend veel gegeven. Fruit uit eigen tuin, het blijft bijzonder.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Meezingavond mannenzang Katwijk
Zaterdagavond 28 oktober a.s. 18.45 uur kunnen zowel mannen als vrouwen via de livestream in onze kerk meezingen met de mannenzang in Katwijk. De kerk is open vanaf 18.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is wel een collecte. Na afloop kunt u tegen een kleine vergoeding nog een consumptie nuttigen.
Vooraf kunt u om 17.00 uur deelnemen aan een maaltijd in De Smidse. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 per persoon. U kunt zich hiervoor inschrijven op het formulier in de hal van de kerk.

Allen van harte welkom. (Kun je nog zingen? Zing dan mee!)


Inzage begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 13 tm 20 november a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, dhr. Teus van der Plaat.