Hervormde Gemeente Wateringen 

      (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 5 december 2021 (tweede advent)
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: In verband met coronamaatregelen is er geen avonddienst.


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 5 december hoop ik voor te gaan in de morgendienst. Vanwege de datum ben ik van plan iets te gaan doen met Sint Nicolaas. Uiteraard blijft de inhoud een verrassing en rest u alleen om vol verwachting naar de kerk te komen of de dienst te volgen via kerkradio of livestream. Tot zondagmorgen.

Zieken
De heer L.D. Korving (Dr. Schaepmanstraat) heeft vorige week dinsdag de ingreep aan zijn blaas ondergaan. Enkele dagen later mocht hij naar huis terugkeren, waarvoor dankbaarheid. Binnen enkele weken zal duidelijk zijn of de ingreep geslaagd is geweest of dat nog behandelingen moeten volgen. Nu eerst maar bijkomen en verder herstellen. Mevrouw H.W. van der Gaag-Westhoff (Windmolen) is eind vorige week opgenomen in het ziekenhuis. Riek tobt al enige tijd met diverse klachten, waaronder kortademigheid. Vanwege dit laatste is zij nu opgenomen. We leven met haar mee en hopen en bidden dat door medicatie het probleem kan worden opgelost.

Pleinpraat
In deze barre en bizarre tijden vol van verontrustend nieuws, realiseer ik me zo af en toe opeens dat het nu toch ook Advent is. Je zou bijna vergeten dat ook in onze huidige duisternis een kaarslichtje van belofte schijnt. Aan ons als gelovigen is vanuit de hemel toevertrouwd om dat kaarsje niet alleen brandende-, maar vooral hoog te houden. En wel zo hoog dat iedereen op deze wereld zien kan dat de duisternis niet het laatste woord heeft. Ik moet in dit verband denken aan het 5e vers van Johannes 1: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’. Het licht verwijst naar de komst van de Here Jezus en naar zijn uiteindelijke overwinning op de dood. Wie hier oog voor heeft en in Hem gelooft zal ook in barre en bizarre tijden niet de moed verliezen, maar vol verwachting vooruit kijken naar de dingen die komen gaan.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Extra coronamaatregelen vanwege het oplopend aantal besmettingen
De kerkenraad neemt de, vanuit de landelijke kerk (PKN), voorgestelde adviezen voor onze gemeente over.

Die nieuwe maatregelen voor ons zijn:

  • Op de zondagen 5 en 12 december zijn er geen avonddiensten.
  1. Naast het handhaven van de basismaatregelen, is er nu de verplichting om weer anderhalve meter afstand te houden. Dit betekent dat de 1,5 meter maatregel voor alle banken in de kerk geldt. Geef elkaar dus de benodigde ruimte.
  2. Bij verplaatsing binnen het kerkgebouw wordt een mondkapje gedragen. Derhalve bij het binnenkomen van de kerk, verplaatsingen in de kerk en bij het verlaten van de kerk wordt een mondkapje gedragen
  3. Voorlopig wordt er na de dienst in de kerk GEEN  koffie of thee gedronken. 
  4. Door onze kerkrentmeesters blijft speciale aandacht voor een goede ventilatie in ons kerkgebouw. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen.
  5. Aanbevolen wordt om ingetogen te zingen tijdens de dienst. 

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig
 

Open Doors Wateringen
Miljoenen Afghanen zijn op de vlucht geslagen sinds de taliban in augustus dit jaar de macht overnamen en de strikt islamitische shariawetten invoerden. In totaal 2,2 miljoen Afghaanse vluchtelingen zijn nu al neergestreken in vluchtelingenkampen over de grens in omringende buurlanden zoals Pakistan en Iran. Binnen de landsgrenzen zijn 3,5 miljoen Afghanen van huis en haard verdreven volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN.

Basim stuurt vanuit een van de buurlanden dit bericht aan Open Doors: “Alle mensen zijn bang. De heersende ideologie in mijn land is de sharia. We hebben een gebedsketting georganiseerd voor de situatie in Afghanistan, we hebben Gods bescherming nodig.”

Dr. Ramiz Alakbarov, verantwoordelijk voor de coördinatie van het humanitaire werk van de Verenigde Naties in Afghanistan, zegt: “De mensen van Afghanistan mogen niet de prijs betalen voor de collectieve fouten die zijn gemaakt. Zij verdienen een leven in vrede en waardigheid.”

Begin 2021, nog voor de machtsovername door de taliban, waren al 18,4 miljoen Afghanen afhankelijk van humanitaire hulp. Op dit moment zijn 3,8 miljoen Afghanen volledig afhankelijk van voedselhulp, terwijl de echte winter nog moet beginnen.
Hamad, een lokaal contact van Open Doors, schrijft: “De situatie bij de grenzen wordt slechter en slechter. Officieel vertrekken is moeilijk, maar grote aantallen mensen steken illegaal de grens over. Word je gepakt door grensbewakers, dan sturen ze je terug.”

Afghanistan staat op de tweede plaats van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.

Gebedspunten
Bid om Gods bescherming van alle Afghanen in deze uitzichtloze situatie en bid om wijsheid, vrede en leiding van de Here God voor Afghaanse christenen. 

De ‘Open Doors groep Wateringen’ komt in december niet fysiek bijeen; dat wordt weer de laatste dinsdagmorgen in januari . U kunt in uw persoonlijk gebed uiteraard wel bidden voor de Afghanen en gemeenteleden die het nodig hebben. 

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van der Plaat 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Weekblad SAMEN
In week 52, de week tussen Kersfeest en Nieuwjaar, verschijnt er geen SAMEN.