Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 5 februari 2023
10.00 uur: Ds. K. Hage uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Ds. J. Quist uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van aanstaande zondag, 5 februari, mogen we ds. K. Hage (’s-Gravenzande) verwelkomen. In de avonddienst hoopt ds. J. Quist (Scheveningen) voor te gaan.
Beide diensten van harte aanbevolen!

Terugblik
Met dankbaarheid en genoegen kijk ik terug op de Doopdienst van afgelopen zondagmorgen. Fijn dat het nieuwe Focus-thema (Jezus ziet ons aan….) zo prachtig aansloot bij de bijzondere dienst. Hoe de kleine Zacheüs in een wilde vijgenboom door Jezus ge(door)zien wordt en genoemd bij zijn naam. Dan ook nog twee ‘Focuskoffers’ meegegeven aan de doopouders. Bedoeling is dat de koffers in de komende twee jaren de gemeente doorgaan. Onder de indruk was ik ook toen na afloop van de dienst de gemeente mij (vanwege mijn verjaardag) het ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’ toezong. Veel dank daarvoor.

Zieken
Enkele weken geleden is mevrouw A.J. Bos-van der Kaaij (Kleinschalig Wonen, De Ark) op haar kamer ongelukkig ten val gekomen met een gebroken heup tot gevolg. Na opname in het ziekenhuis van Delft is zij geopereerd. Inmiddels is Sjaan weer in De Ark, waar we hopen dat herstel en revalidatie voorspoedig zullen zijn. We wensen haar moed, kracht en vertrouwen toe.
Met de heer A. Non (Laan van Wateringse Veld te ’s-Gravenhage) gaat het niet goed. Naar aanleiding van aanhoudende klachten is Arie opnieuw in het Haga Ziekenhuis opgenomen. We wensen Leni en hem van harte sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe.

Overleden
Zo’n vier maanden nadat dominee Stam te kennen had gegeven dat hij vanwege een ernstige ziekte niet meer voor kon gaan in onze gemeente, bereikte ons het bericht dat hij is overleden. Ds. Pieter Johannes Stam overleed op 26 januari op de leeftijd van 71 jaar. Velen herinneren hem zich als een begaafde en gedreven gastvoorganger, die door zijn persoonlijkheid en bijzondere predicatie zeer werd gewaardeerd. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op donderdag 2 februari om 13.00 uur in het Witte Kerkje aan de Boulevard in Katwijk aan Zee. Namens onze gemeente zal aan zijn vrouw en kinderen een bericht van meeleven worden gezonden.

Pleinpraat
“Ik ben een man van 80!” Met deze woorden gaf mijn vader in het jaar 2011 regelmatig aan dat hij het toch wel heel bijzonder vond dat hij die leeftijd had mogen bereiken. Hieraan moest ik denken toen ik een kleine twee weken geleden de leeftijd van 60 jaar bereiken mocht. Ik zeg het sindsdien zo af en toe weleens tegen mensen: “Ik ben een man van 60!” Hoewel de reactie (van 80 en 90-plussers…..) meestal is dat dat toch eigenlijk nog jong is, vind ikzelf het toch al behoorlijk ‘op leeftijd’ klinken. Apart idee ook dat het nieuwe decennium van ‘mijn sixties’ betekent dat (bij leven en welzijn) mijn emeritaat plaatsvinden gaat. Wilt u trouwens de komende jaren wat rekening met mij houden? Heel gewoon omdat ik inmiddels ‘een man van 60’ ben!!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Vanuit de kerkenraad:
Donderdagavond 16 februari 2023, is er een gemeenteavond! Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Pleinkerk voor een kop koffie of thee. De gemeenteavond begint om 20 uur en zal rond 22 uur afgelopen zijn.

Hartelijke groet,
Christine Bosma,  scriba