Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 5 juni 2022 (Eerste Pinksterdag)
10.30 uur: Oecumenische Dienst in het Hofpark
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds H.M. Habekotté uit Vlaardingen (Zangdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Aanstaande zondagmorgen, Eerste Pinksterdag, is er weer de gezamenlijke Pinksterviering in het Hofpark. Thema van de dienst is ‘Geest die ons leven schenkt’. Naast samenzang wordt er muzikale en vocale medewerking verleend door het ‘Immanuël Anklung Koor’, jongerenkoor ‘Corbulo’ en door de band van de Maranathagemeente. We hopen op mooi weer, een grote opkomst en op de leven- en vreugdegevende aanwezigheid van de Heilige Geest. De dienst begint om 10.30 uur!

Op de avond van de Eerste Pinksterdag is er een zangdienst, waarin ds. H.M. Habekotté hoopt voor te gaan. De dienst begint om 19.00 uur. U en jij bent van harte uitgenodigd!

Zieken
Mevrouw W.M. de Jong-Schouten (Schependreef te ’s-Gravenhage) is begin vorige week gevallen en heeft daarbij een gebroken bekken opgelopen. Voor herstel en revalidatie verblijft Miep nu in verpleeghuis ‘Westhoff’ te Rijswijk (Julialaantje 38, 2283 TB). Wat een tegenvaller bij haar toch al zo kwetsbare gezondheid. We wensen haar sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Verder gaan onze gedachten en gebeden uit naar de zieken thuis en naar hen die in een verpleeghuis worden verzorgd en/of revalideren. We denken onder andere aan de heer M. (Rien) van der Gaag (De Kreek, Leeuweriklaan 34, 2691 CK te ’s-Gravenzande), mevrouw H.W. (Riek) van der Gaag-Westhoff (Vrederust-West, Dorpersdreef 86, 2542 XG te ’s-Gravenhage) en de heer J.B. (Jaap) Bouma (De Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612 VC te Delft). Onverwacht en naar aanleiding van een onschuldig lijkende klacht is de heer R. Joris (Vissershavenstraat te Scheveningen) opgenomen in het Haga-Ziekenhuis. Hij moest diezelfde dag nog een risicovolle ingreep ondergaan. We wensen Rob en Flora sterkte en Gods zegenende nabijheid toe in deze onzekere tijd.

Overleden
In het ledenbestand las ik tot mijn schrik over het overlijden van Eric Jan de Zoete (Langeland te ’s-Gravenhage) op woensdag 18 mei op de leeftijd van 67 jaar. Hoewel hij een niet meelevend (Doop)lid was, heb ik hem verschillende keren ontmoet, onder andere na het overlijden van zijn moeder, mevrouw de Zoete-Moret in september 2014. Nadien kwamen we elkaar weleens ‘onderweg’ tegen en dan groetten of spraken we elkaar even kort. Hoewel ik Eric Jan niet goed kende mocht ik hem graag en informeerde ik bij mijn bezoekjes aan een tante van hem altijd even naar de welstand van haar neef. De laatste paar jaar begreep ik dat het niet zo goed met zijn gezondheid ging en dat hij steeds meer moeite kreeg met het uitoefenen van zijn beroep (leraar Nederlands). Nadat hij nog maar kort met pensioen was gegaan kreeg hij vlak na zijn 67e verjaardag een hersenbloeding waarna hij enkele dagen later aan de gevolgen overleed. Op vrijdag 27 mei werd er afscheid van hem genomen in de aula van crematorium Eikelenburg te Rijswijk. Eric Jan laat twee zonen na (Jens en Nijs). Dat hij rusten mag in Gods vrede.

Pleinpraat
‘Ik heb wat met u!’ zei een oudere dame tijdens het handen schudden na de dienst in een kerkgebouw van een wijkgemeente in Delft. ‘Ik heb wat met u!’ Ietwat verlegen keek ik haar aan en gravend in mijn herinneringen probeerde ik te achterhalen of ik haar misschien ergens van kende. Maar hoe ik ook mijn best deed, in de verste verte kwam zij mij niet bekend voor. Toen ging ze verder en zei ze dat ze de dochter van een dominee was en dat ik haar zoveel aan hem deed denken. “U lijkt sprekend op hem”, zei ze zelfs ietwat geëmotioneerd. Meteen vielen alle puzzelstukjes op hun plek en begreep ik hoe bijzonder deze ontmoeting voor haar moest zijn. Haar vader al geruime tijd geleden overleden en dan nu opeens alsof hij weer voor haar stond. Toen ik haar na het koffiedrinken in het voorbijgaan aan een tafeltje zag zitten, liep ik naar haar toe om haar persoonlijk nog even te groeten. En u snapt het vast wel als ik eraan toevoeg dat ik haar ook nog even een knuffel gaf. Een knuffel van de dominee die haar zo deed denken aan haar vader…..

Tenslotte
U en jullie allen goede, gezegende en Geestvervulde Pinksterdagen toegewenst!!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Opruiende openluchtdiensten
Deze kop is niet van mijzelf, maar las ik in de “Petrus”, blad van de PKN,  wat ik vandaag binnenkreeg.  Er staat: “In de 16de eeuw probeerden de Spaanse katholieke heersers het jonge protestantisme de kop in te drukken. Protestanten mochten niet bij elkaar komen in  (katholieke) kerkgebouwen. De vervolging werd steeds grimmiger en voor protestanten dreigde zelfs de brandstapel. Als oplossing preekten dominees in de open lucht. Op de open velden kon men slecht gezinde bezoekers van verre aan zien komen, en er was genoeg ruimte om hard weg te rennen. Na de eerste hagenpreek -waarschijnlijk op 30 juni 1566 op het Zeeuwse Walcheren- volgden al snel openluchtdiensten door het hele land”.
Met Pinksteren houden wij ook een openluchtdienst om 10.30u in het Hofpark. Alle kerken samen!  De Geest stoort zich niet aan gebouwen, maar is graag in mensen die samenkomen en hun geloof belijden. Al spreken we niet altijd de taal van de ander, het gevoel verenigd te zijn in Zijn naam is voldoende. Niets opruierigs aan. Wij hoeven geen hardloopklompen mee te nemen zoals in 1560, maar misschien een zonnebril of een paraplu. Voor stoelen wordt gezorgd. Op maandag 30 mei is er nog een vergadering om alles te organiseren, maar deze oproep moet dan al bij de drukker zijn.

Welkom allemaal!       

Frans Dieleman

Eerste Pinksterdag om 19.00 uur zangdienst
Het Pinksterfeest wordt dit jaar gevierd met de gezamenlijke kerken van Wateringen en Kwintsheul in het Hofpark. Aanvang viering 10.30 uur. De Pleinkerk zal dan gesloten zijn.
‘s Avonds om 19.00 uur is de Pleinkerk open voor de Pinkster-zangdienst. Voorganger is gastpredikant ds. Habekotté uit Vlaardingen, aan het orgel Jan van Westenbrugge met extra muzikale medewerking van trompettist Dhr. Klaas Aantjes.
U bent van harte welkom!

Namens de liturgiecommissie,
Nely Alblas.

Open Doors Wateringen
Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op dinsdag 28  juni naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn