Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 5 maart 2023
10.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk (3e Lijdenszondag)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. C. Haasnoot uit Lisse
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

Woensdag 8 maart 2023 (Biddag)
19.00 uur: ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Bij de diensten In de morgendienst hopen we ds. B. Schoone (emeritus woonachtig te Poeldijk) te verwelkomen. We zien en horen uit naar een goede en gezegende dienst.
In de avonddienst staat ds C. Haasnoot (emeritus woonachtig te Lisse) op het preekrooster. Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
Voor zover mij bekend verblijven er momenteel geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen ziekte, zorg of onzekerheid is. Sommige mensen (een drietal) hebben mij expliciet aangegeven mijn medeleven op prijs te stellen, maar niet bij name genoemd te willen worden in het kerkblad. Namens onze gemeente wensen wij hen, maar natuurlijk ook andere gemeenteleden veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Nog extra wil ik nog vermelden dat de heer F.J. Dieleman (Kruilier te Wateringen) begin vorige week een gedeeltelijke knieprothese heeft gekregen. We wensen Frans een goed herstel en een voorspoedige revalidatie toe. Tevens werd mij gemeld dat de heer S. van der Meer (Beresteinlaan te ’s-Gravenhage) tijdens een wandeltocht gevallen is en daarbij een pols heeft gebroken. Een operatieve ingreep zal waarschijnlijk nodig zijn. We wensen Sjoerd van harte beterschap toe.

Pleinpraat
Zomaar een praatje tijdens het uitlaten van onze hond in het Hofpark. Ik ken de jonge vrouw al enkele jaren, zij loopt met een klein hondje en ik met onze grote zwarte Cymba. Wat begon met een wederzijdse groet liep via een gesprek over onze honden uit in een elkaar steeds een beetje beter leren kennen. We weten van elkaar wat we doen en noemen elkaar ook bij de (voor)naam. Enkele maanden geleden miste ik haar een aantal weken totdat ik haar de hond uitlaten zag met om haar hals een draagzak met een baby erin. Het verbaasde en verraste me, zeker omdat mij nooit opgevallen was dat ze een kleine verwachtte. Eind vorige week sprak ik haar opnieuw en vertelde ze dat ze een operatie aan haar knie moest ondergaan. Een rare plek op haar huid daar bleek kwaadaardig en een tweede ingreep noodzakelijk. Ze vertelde het nuchter, maar tussen de regels door begreep ik wel dat het best ernstig was/zou kunnen zijn. Sindsdien gedenk ik haar in mijn gebed, bid ik om goed nieuws voor haar en het jonge gezin en…… wat zou het mooi zijn als ze Jezus leerde kennen. Bidt u/jij met mij mee? God weet wel over wie het gaat…….

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen