Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

                                                                                                                              

 

 

Kerkdiensten

Zondag 5 mei 2024
10.00 uur: Ds.  A.C. Verweij uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: Ds. Mw. M. Sebregs (Dienst is in De Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

 

Berichten van ds. Bart Schoone

Bevrijding – 79 jaar geleden
De echt oudere gemeenteleden kunnen het zich misschien nog enigszins herinneren: 79 jaar geleden werd ons land bevrijd van de onderdrukker. Mijn schoonmoeder (geboren in 1916) schreef daarover het volgende: “Ik woonde in het Gooi, we hadden een winter van honger en angst achter ons liggen. We wisten dat het eind in zicht was, maar er ging toch een schok door ons heen toen we op vrijdagavond laat hoorden: morgen worden we bevrijd. Ze vertelde: Ik sliep die nacht heel onrustig – het ongelofelijke stond voor de deur. Morgen zou de Nederlandse driekleur van de toren wapperen. We zouden vrij zijn.”
We vieren Bevrijdingsdag – ook al is het inmiddels 79 jaar geleden. De profeet Nahum zegt tegen het volk: “Vier uw feestdagen”. Vieren, dat is gedenken. En gedenken is voor de joden een goddelijke opdracht. Een joodse wijze, de Baäl Sjem-tov, heeft eens gezegd: “Vergeten leidt tot ballingschap, maar gedenken is het geheim van de verlossing.” Gedenken, de vrijheid gedenken. Het is inderdaad héél goed om te vertellen hoe het geweest is. Ook de jeugd van nu moet weten hoe vreselijk het geweest is. Met name in deze tijd heel belangrijk: terugkijken en vertellen hoe het geweest is. Onze vrijheid is een heel kostbaar goed!!

Pastoraat
Mevrouw Nel van der Marel – de Geus verblijft inmiddels al ruim 3 weken in verpleeghuis Nolenshaghe in Den Haag. Ze verblijft daar met name om aan te sterken na enige tegenslag. Ze zal waarschijnlijk 10 mei weer terugkeren naar Wateringen – dan is het wachten op een heup-operatie. Hans Groenewegen heeft een kleine week in de Bieslandhof doorgebracht, maar vandaag (26 april) is hij weer overgebracht naar het Reinier de Graaf gasthuis. Verdere gegevens ontbreken op dit moment van schrijven. De heer L. Korving (Schaepmanstraat) is op zondag 21 april met spoed opgenomen in het HAGA-Leijenburg ziekenhuis in Den Haag. Aanvankelijk waren de berichten erg zorgelijk. Toen ik hem de dinsdag daarop bezocht liep hij tot mijn verbazing al weer over de gang met een fysiotherapeut. Anti-biotica heeft hem goed geholpen, vrijdag 26 april keerde hij terug naar huis. We bidden de zieken, ook hen die niet genoemd zijn, heel veel sterkte en kracht toe.

Ten slotte
Een hartelijke groet aan u allen van ds. Bart Schoone. 


Overige berichten

Bij de diensten van 5 mei 2024
Zondagmorgen 5 mei verwelkomen we ds. Verweij uit ‘s- Gravenzande. Het is een predikant die de gemeenteleden bij ons graag horen. Sinds 2015 is hij al predikant in ‘s-Gravenzande. Welkom dus!
In de avonddienst mogen we ds. Mast uit Ter Heijde aan Zee verwelkomen. Ook hij komt al lange tijd in Wateringen. Van 1981-1988 is hij predikant geweest In De Lier en in die periode is hij regelmatig voorgegaan in Wateringen. Zelfs ik, ik was toen 14 – 21 jaar, kan me dit nog goed herinneren. 


Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Op donderdag 9 mei is er om 09.30 uur een dienst in “De Lichtbron”. Het is een goede gewoonte om deze gezamenlijke dienst te houden met onze broeders en zusters van deze kerk. Mevr. ds. M. Zebregs zal in deze dienst voorgaan. Esther Wubben, ouderling, zal als afvaardiging van onze gemeente aanwezig zijn. Wat zou het mooi zijn als de kerk aan de Pieter van der Plasstraat dan goed gevuld is met gemeenteleden van “De Lichtbron” en van de Hervormde Gemeente.


Inzage jaarrekening 2023 diaconie
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2023 van de Diaconie voor u ter inzage in de week van 29 april tot 6 mei 2024 a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de diaconaal rentmeester, Miranda Bennink.


Gemeenteavond 22 mei 2024
Woensdag 10 april jl. heeft de kerkenraad het traject van “beroepen” toegelicht dat gevolgd zal gaan worden. We hebben ons uitgebreid laten voorlichten door de PKN, dominee Tekelenburg en onze focus-begeleider ds. Wolters. De Protestante Kerk Nederland (PKN) heeft een te volgen procedure voor het beroepen van een predikant opgesteld die we zullen volgen. Voor dit beroepingstraject wordt een beroepingscommissie samengesteld bestaande uit enkele kerkenraadsleden (ouderling, diaken, kerkrentmeester) en gemeenteleden. Het is belangrijk dat het een afspiegeling wordt vanuit de breedte van de gemeente. Gemeenteleden die mee willen denken en doen in de beroepingscommissie kunnen zich bij de scriba opgeven tot 1 mei a.s. (scriba@plein5.nl) Uiteindelijk zal de beroepingscommissie bestaan uit 5 tot max 10 personen.
De 1e vraag is: Wat zijn we voor gemeente?
De 2e vraag is: ‘Wie/wat willen we worden’? Deze vraag is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente! Op 22 mei gaan we daar met elkaar over in gesprek. Deze avond zal worden geleid door ds. Wolters en het focusteam en worden voorbereid door het moderamen en ds. Tekelenburg. Met de uitkomsten kan de profielschets voor de predikant worden opgesteld. Ds.Tekelenburg uit Monster is onze consulent en heeft daarin een begeleidende rol.
Welkom dus op woensdag 22 mei a.s. vanaf 20 uur in “De Smidse”


Agenda 2 t/m 9 mei 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

Woensdag 8 mei, Ondernemerskring, 19.30 uur tot 21.30 uur, in De Smidse
Woensdag 8 mei, Concert met Martin Mans, 20 uur tot 22 uur, Kerk
Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, dienst om 09.30 uur in De Lichtbron.

Christine Bosma, scriba


Zing mee met Martin Mans en ‘Men of Hope’
Op woensdag 8 mei 2024 om 20.00 uur geeft Martin Mans met de zanggroep ‘Men of Hope’ een concert in de Hervormde Kerk in Wateringen. Deze formatie bestaat uit circa twintig geoefende zangers, die op vele plaatsen in het land concerten geeft. Het programma bevat een variatie aan liederen met het thema ‘Van Pasen naar Hemelvaart.’ De mannen zingen de mooiste bewerkingen van psalmen, gezangen, Johannes de Heer-liederen, Opwekking en Sela. Het lied ‘Hoop!’ dat Martin zelf schreef en componeerde heeft een bijzondere plaats in het programma. Daarop aan sluit ‘Een toekomst vol van Hoop, Maranatha van Sela en Psalm 116.
Martin Mans begeleidt de mannen op de piano en daarnaast neemt hij plaats aan het kerkorgel. Ook brengt hij een aantal van zijn geliefde improvisaties ten gehore, waarbij samenzang is. De samenzang betrekt de luisteraar bij de muziek. Het concert is een initiatief van de Stichting Kerk in Actie. Met het project ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ vestigt de organisatie de aandacht op de schrijnende oorlogssituatie en zoomt in op kinderen in het geteisterde land. Bij de uitgang is een collecte voor dit goede doel. Het concert heeft de luisteraar veel te bieden: Enkele uren genieten van mannenzang, samenzang en orgelimprovisaties.
De Hervormde Kerk (Pleinkerk) gaat open om 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt bij reservering € 12,50; prijs aan de zaal € 15,=.
Reserveren kan op www.martinmans.nl/toegangskaarten