Hervormde Gemeente Wateringen 

              (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 5 september 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds H. Mast (emeritus) uit Ter Heijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 5 september hoop ik voor te gaan in de morgendienst. Schriftlezing is dan uit Rechters (Richteren) 6: 1-16, de roeping van Gideon. Altijd weer prachtig en bemoedigend om te zien hoe de Here God mensen, die niet hoog van zichzelf opgeven, uitkiest voor zijn dienst,. Je vanuit een besef van kwetsbaarheid en afhankelijkheid geroepen weten geeft dat het werk van de Here God door jou ten volle zichtbaar worden mag. Ik zie ernaar uit om u en jou aanstaande zondagmorgen te ontmoeten. In de avonddienst hoopt (emeritus) collega H. Mast uit Terheijde aan Zee de dienst te leiden. Van harte aanbevolen!!

Zieken
Als alles doorgaat zoals gepland, zal de heer C.F. Bouwman (Wethouder Brederodelaan te Rijswijk) op vrijdag 3 september een operatie ondergaan. Naar aanleiding van diverse klachten is er in de dikke darm een tumor ontdekt die moet worden verwijderd. Een spannende tijd voor Kees en Gerda en hun (klein)kinderen. We leven met ze mee en staan biddend om ze heen. Na een periode van geestelijke en lichamelijke aftakeling is de heer G. Nuhaan (Generaal Swartlaan te Rijswijk) enkele weken geleden opgenomen in verpleeghuis Nebo (Floris Arntzeniusplein 65, 2597 SP te Den Haag). Deze opname is tijdelijk, in afwachting van een zorgplek elders. We wensen Gerard en Edith en de (klein)kinderen veel sterkte en Gods ontferming toe in deze moeilijke en verdrietige tijd. Wij leven mee met mevrouw W. Moerman-Haaring (Gaelstraat te Wateringen) bij wie naar aanleiding van diverse klachten onlangs de progressieve spierziekte ALS is vastgesteld. Wat een vreselijk bericht, maar wat een getuigenis hoe Mientje in geloof haar leven toevertrouwt aan Gods hand. De heer M. van der Gaag is vanuit revalidatiecentrum ‘Westhoff’ verhuisd naar Zorgcentrum ‘Wijndaelercentrum’ (Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM te ’s-Gravenhage). Allemaal heel aan- en ingrijpend voor Rien en Klazien. We wensen ze sterkte en Gods zegenende nabijheid toe. Fijn dat mevrouw N.A. van der Marel-de Geus (Peterseliestraat te Wateringen) na een aantal weken voor herstel en verzorging in een verpleeginstelling, weer thuis kan zijn. Een val met de fiets had voor Nel in een scheurtje in het bekken grote en vooral pijnlijke gevolgen. Nu dan gelukkig weer in haar eigen huis, waarvoor dankbaarheid.

Pleinpraat
Tijdens onze vakantie in Friesland zijn we ook in het historische stadje Workum geweest. Workum, een prachtige plaats met door de vele monumenten een echte bezienswaardigheid. Door een bevriend gemeentelid (van vroeger….) werden wij uitgenodigd om een paar uurtjes op een waterfiets een rondje door en om Workum te maken. Omdat de waterfietsen in ‘frame en zit’ veel weg hadden van een gewoon rijwiel en dat blijkbaar bijzonder was om te zien, waren er vele mensen die ons vanuit een boot of vanaf de kant fotografeerden. Zo waren wij voor een paar uurtjes in het bezienswaardige stadje Workum zelf een bezienswaardigheid!

Tenslotte
Hoewel sommigen dachten dat vorige week voor mij nog een vakantieweek was, was ik toch echt al begonnen. Naast het schrijven aan Plein*Nieuws en de voorbereiding van de dienst van afgelopen zondag was er veel pastoraat dat mijn aandacht vroeg. Wat kan er opeens veel en van alles aan de hand zijn!! De komende weken staat er (o.a. in voorbereiding van Startzondag en diverse activiteiten) ook nogal wat op de agenda. Fijn en reden tot dankbaarheid dat ik de energie en de vreugde heb om het te kunnen doen. Ik hoop en bid dat we met elkaar een mooi en gezegend nieuw kerkelijk seizoen tegemoet mogen gaan.

J. Henzen

 

Overige berichten

Feestelijke startzondag
Op zondag 12 september hopen we het nieuwe kerkelijke seizoen te openen met een feestelijke startzondag. Thema van deze zondag is: ‘Van U is de toekomst’. Na de dienst nodigen wij u en jullie van harte uit voor een gezellig en informatief samenzijn in onze kerktuin. We besluiten met ‘iets te eten’, waarna eenieder rond 13 uur weer naar huis kan terugkeren. Wilt u/jij deze zondag alvast aankruisen in uw/jouw agenda? Mocht u (jong, ouder en oud!) het leuk vinden om deel uit te maken van het gelegenheidskoor voor die zondag, dan kunt u zich opgeven bij Marion van der Plaat. Bij dit alles moeten we toch vooral ook de z.g.n. corona-afstand (1,5 mtr van elkaar) niet vergeten. 

De voorbereidingscommissie startzondag,

Marion van der Plaat, Henk Mouthaan en ds. Jan Henzen.

Start van de seniorensoos van de PCOB
Eén keer per 14 dagen is er soos op dinsdagmiddag van 14 tot 16.30 uur. Wij gaan op 14 september weer starten. Omdat voorlopig de Smidse niet beschikbaar is, komen wij vanaf 14 september In de Voorzaal van de Pleinkerk bij elkaar.
Zoals het er nu uitziet voorzien de georganiseerde soosmiddagen zeker in een behoefte en worden goed bezocht. Echter…er zijn ook door de Corona tijd en verhuizingen naar buiten het Westland leden afgevallen. Daarom zouden wij zo graag wat aanwas hebben van nieuwe leden. Komt u eens langs op dinsdagmiddag. Zeker de moeite waard!

Met een hartelijke groet namens het coördinatieteam,

Jaap van der Snoek (0174- 295289) en Joke van der Lelij (0174- 292928).

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 28 september komen we om 9.30 uur weer bij elkaar in de voorzaal van de kerk. We bidden voor de vervolgde Christenen, zoals de Afghanen, maar ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben.  Iedereen is van harte welkom. 

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in onze kerk een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een dergelijke dienst  te realiseren.  Vervolgde Christenen maken een dienst heel anders mee, als ze in het geheim bij elkaar komen. Een medewerker van Open Doors zal ons het e.e.a. hierover vertellen en video’s vertonen.

In het volgende Pleinnieuws wordt er meer informatie verstrekt, Noteer de datum vast in uw agenda. we horen van andere kerken dat het een indringende ervaring is zoiets mee te maken. 

Namens de werkgroep,

Marion van der Plaat en Jan de Bruijn.

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.
In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.