Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 23 april 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 19.00 uur: Ds. D.J.J. Thijs uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Aanstaande zondag, 23 april, hoop ikzelf in de morgendienst voor te gaan. Omdat het een Focusdienst betreft zijn Bijbellezing en thema bekend: We lezen uit Lucas 24 (: 13-35) over de Emmaüsgangers. Thema: ‘Jezus, de Levende, in ons midden’. Bekende, maar steeds opnieuw een mooie en boeiende geschiedenis. Genoeg stof om over na te denken en mee aan de slag te gaan. U en jij komt toch zeker ook?
In de avonddienst mogen we in ds. D.J.J. Thijs (uit ’s-Gravenhage) een gastpredikant te verwelkomen. Van harte aanbevolen!!

Zieken
De heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) is op zaterdag 8 april met hoge koorts opgenomen in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Opnieuw was een verstopping van het aansluitpunt voor de nierdialyse de boosdoener. Inmiddels gaat het (na verwijdering van de ‘shunt’ uit de arm) beter met Piet, maar een nieuw aansluitpunt moet worden aangelegd en dat is opnieuw een ingreep. We wensen Piet en Gerrie veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Voor zover mij bekend verblijft mevrouw H.W. van der Gaag-Westhoff (Windmolen te Wateringen) nog in het ziekenhuis van Delft. De laatste berichten waren dat zij wacht op een plekje in een verpleeghuis, maar dat het niet goed gaat met haar gezondheid. We wensen Riek veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe. Als alles volgens planning is verlopen heeft mevrouw P. Mouthaan-Herrie (Kerklaan te Wateringen) begin deze week een knieoperatie ondergaan. Enkele jaren geleden was het de ene en nu de andere…. . We hopen dat de ingreep goed is verlopen en wensen Petra een goed herstel en een voorspoedige revalidatie toe.

Huwelijk
Op maandag 24 april hopen Marianne Jansen en Johannes Simon Henzen met elkaar in het huwelijk te treden in het gemeentehuis van Ermelo. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is vastgesteld op woensdag 26 april om 13.00 uur in de Oude Kerk van Ermelo. In deze dienst hopen zowel een oom van de bruid (ds F. Verboom, emeritus te Kampen) als de vader van de bruidegom voor te gaan. U bent van harte uitgenodigd voor zowel de dienst als voor de receptie (vanaf 14.30 uur in De Hoeve, Kerkbrink 1). We wensen Marianne en Johan een mooie en feestelijke dag toe en bovenal een gelukkig, gezond en gezegend leven samen. Dat de Here God ze met zijn liefde en zegen dragen en omringen zal. Adres van Johan en Marianne: Rietgansstraat 18, 3853 AK te Ermelo.

Pleinpraat
Tot een maand geleden dacht ik echt dat ‘onze’ Cymba nog jarenlang mee zou gaan. Ondanks zijn hoge leeftijd (12 jaar) rende en speelde hij als een jonge hond en als mensen hem zagen zeiden ze altijd dat hij er heel goed uitzag. Toen kwam opeens een omslag: Hij liet regelmatig zijn eten staan, werd mager, liep niet meer zo parmantig als voorheen en hij was ook snel vermoeid. Vast zijn leeftijd, dachten we, in hondenjaren was het immers al een ‘heer’ van in de 80. Toen hij de dinsdag na Pasen helemaal niet meer at en dronk en zelfs niet meer uit wilde/kon gingen bij ons de alarmbellen rinkelen. Een bezoek aan de dierenarts bevestigde ons angstig vermoeden: Cymba was ernstig ziek, vitale organen waren uitgevallen, en er kon niets meer aan worden gedaan. Wat was vervolgens de volgende dag het afscheid verdrietig, ik heb nooit geweten dat dat zo aan- en ingrijpend zou zijn. En wat is het leeg en stil in huis en wat mis ik nu al onze dagelijkse rondjes in het Hofpark en de praatjes met medehondenbezitters daar. In de pastorie zijn we allemaal verdrietig, maar ook zijn we dankbaar voor 12 jaren met onze trouwe, enthousiaste en (meestal…) lieve viervoetige huisgenoot, waarvan Linda de baas en ik de ‘bijbaas’ was.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Orgelconcert door Minne Veldman op zaterdag 22 april a.s.
Het 2e concert in de serie ‘Orgelconcerten 2023’ in de Pleinkerk in Wateringen zal op D.V. zaterdag 22 april a.s. worden verzorgd door de bekende organist Minne Veldman uit Urk, die al enkele keren op de orgelbank van het befaamde Bätz-Witte orgel heeft plaats genomen.
Het concert begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+,  incl. een kopje koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

U bent (weer) van harte welkom!

Het Orgelcomité

Open Doors Wateringen
Wilt u voor vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op dinsdag 25 april naar de voorzaal van de kerk. Aanvang is 9,30 uur en we bidden ook voor eigen gemeenteleden die dat nodig hebben.
Iedereen is welkom!

Marion van der Plaat en Jan de Bruijn