Hervormde Gemeente Wateringen 

       (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 23 Januari 2022
10.00 uur: ds P.J. Stam uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 23 januari hoopt ds. P.J. Stam ons voor te gaan. Ik wens u en jullie een goede en gezegende dienst toe. (Er vindt nog geen avonddienst plaats).

Zieken
Mevrouw S.C.E. Westra-van Welzenis (Arkpaviljoen) wordt verzorgd op de hospice-afdeling van De Kreek. We wensen haar en haar dierbaren veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Halverwege vorige week heeft mevrouw E.M. Heidt-Scholten (De Maroc) een buikoperatie ondergaan. Dankbaar dat de ingreep geslaagd is, maar spannend voor Eveline en haar gezin is het wachten op de uitslag van het weefselonderzoek. Sterkte en Gods zegen! Helaas is er weer toenemende zorg aangaande de gezondheid van de heer M. van der Gaag (Kerklaan). Door waarschijnlijk een nieuw infarct is Rien weer ‘terug bij af’. Verdrietig voor hem en natuurlijk ook voor Klazien en de andere dierbaren. Begin van de week is hij voor revalidatie overgebracht van het Haga ziekenhuis naar ‘Stichting Eykenburg’, Kruisbessenstraat 12, 2564 VD in ’s-Gravenhage.

Pleinpraat
Op het eerste gezicht leek ik er zowel letterlijk als figuurlijk zonder kleerscheuren vanaf te zijn gekomen. Een over-de-kop-buiteling met mijn fiets (hard rijden, plotseling remmen….) had alleen wat lichte schade aan de versnelling tot gevolg. Toen ik enkele dagen later een gemeentelid bezocht zei deze voorzichtig: “Weet u dat u een winkelhaak in uw broek heeft?” Nee, dat wist ik dus niet. Blij en dankbaar dat het met mijzelf verder goed afgelopen is, maar jammer van de ‘kleerscheur’ in mijn broek.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Coronamaatregelen
Ten tijde van het inleveren van kopij voor ‘Samen’ was ons nog niet bekend of bezoek aan de kerkdienst op zondag 23 januari weer mogelijk zou zijn. Afgelopen dinsdag werd het advies van de PKN bekend. Informatie daarover vindt u op onze website en e-mail.

Namens de kerkenraad,
Jan Ditewig.

Open Doors Wateringen
Wilt u voor vervolgde Christenen bidden, kom dan op dinsdag 25 jan om 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk. We bidden òòk voor gemeenteleden uit onze eigen kerk. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van der Plaat 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.