Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 24 juli 2022
10.00 uur: Ds. D. Verboom uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

Zondag 31 juli 2022
10.00 uur: Ds. Mevr. M. Zebregs (van de Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Prop.  W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de komende periode zullen de zondagse diensten verzorgd worden door gastpredikanten. Ikzelf hoop weer voor te gaan in de dienst op zondag 28 augustus. Dan wordt tevens het Heilig Avondmaal gevierd. U en jullie allen wens ik van harte goede en gezegende zondagen toe.

Zieken
De heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) is enkele weken geleden opgenomen in het ziekenhuis vanwege problemen met de pas geplaatste ‘shunt’ (aansluitpunt dialyse). Na een eerste mislukte poging is eind vorige week de tweede poging geslaagd. Als alles weer naar behoren werkt mag Piet het ziekenhuis verlaten. We wensen hem en Gerrie veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe.De toestand van de heer M. van der Gaag (De Kreek te ‘s-Gravenzande) is sinds begin vorige week hard achteruit gegaan en wel zodanig dat hij naar verwachting binnen enkele dagen zal komen te overlijden. We leven mee met Rien en Klazien en hun dierbaren en wensen ze Gods ontfermende nabijheid toe.

Zomerlunch
Op zaterdag 30 juli bent u van harte uitgenodigd voor een ‘zomerlunch’ in de tuin van de St. Jan de Doper (Oosteinde). We beginnen om 12 uur en sluiten rond 14 uur af. De uitnodiging is breed interkerkelijk en ook gasten van buiten zijn welkom. Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, aan u het verzoek u op te geven via de intekenlijst in de voorkerk of persoonlijk bij Frans Dieleman.

Vakantie
Afgelopen maandag is mijn vakantieperiode ingegaan. Op maandag 22 augustus hoop ik weer te beginnen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba, mw Christine Bosma of met één van de ouderlingen.

Tenslotte
Mede namens Linda en onze kinderen wens ik u en jullie een goede zomer toe. Misschien gaat u er op uit, misschien blijft u thuis, maar hoe dan ook hoop ik dat er iets van rust en bezinning mag zijn. En dan hopen we elkaar eind augustus in gezondheid te ontmoeten, klaar voor een nieuw en uitdagend kerkelijk seizoen.

Hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein,

J. Henzen