Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 27 juni 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds  H.M. Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 27 juni mag ik weer voorgaan in de morgendienst. Ik wil lezen uit- en met u/jullie nadenken over Handelingen 18 (:1-11), waar Paulus in Korinte verblijft en er van alles op zijn weg komt en hoe de Here God hem hierin ‘support’ en ondersteunt. Tweede lezing is uit de Eerste Brief aan de gemeente te Korinte (2: 1-9). Ik zie ernaar uit u en jou ‘onder het Woord’ te ontmoeten!! En dan ook nog even de toevoeging dat we naar aanleiding van de versoepelingen van de Coronaregels nu ook echt weer mogen zingen!! Des te meer reden om ook echt weer ‘op te komen’ naar des Heren huis!

Zieken
De heer L. van der Heden (Minister Talmalaan te Rijswijk) is vorige week vanuit het ziekenhuis in Delft verhuisd naar ‘Revalidatie Marente’ (afdeling ‘Energie’, kamer 12/ van Wijckersloothplein 1, 2341 BB) te Oegstgeest. We hopen dat Leen weer zover herstellen zal dat hij binnen afzienbare tijd naar huis zal kunnen terugkeren. Een kaartje als teken van meeleven wordt zeer op prijs gesteld.

 Pleinpraat
Het was vorige week weer flink warm, op sommige dagen zelfs zo warm dat spreekwoordelijk ‘de mussen van het dak vielen’. Aardig om te lezen vond ik in dit verband dat het spreekwoord in de oorsprong waarschijnlijk anders luidt, omdat mussen echt niet meer last van de warmte hebben dan hun gevederde soortgenoten. Oorspronkelijk luidde het spreekwoord waarschijnlijk: ‘Zo warm dat de mossen van het dak vallen’. Mossen zijn dan van die vochtminnende groene bolletjes op oude daken die door de hitte verdrogen en daardoor naar beneden rollen. Daar kunnen we ons meer bij voorstellen, toch? Voortaan vallen bij hevige warmte dus niet meer de mussen, maar de mossen van het dak….. .

 Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Bezoek aan de kerkdiensten
Vanwege de door de overheid aangekondigde versoepelingen vervalt de regeling even- en oneven huisnummers voor het bijwonen van ochtenddiensten in onze kerk. U bent allen weer welkom om aanwezig te zijn bij de diensten. Ook mag er weer uit volle borst worden meegezongen!
Voor de avonddiensten gelden ook geen beperkingen.
De corona basisregels zoals afstand bewaren, mondkapjes op bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en het opvolgen van gegeven aanwijzingen in de kerkruimte blijven nog van kracht.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.