Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zaterdag 24 december 2022 (Kerstnachtdienst)
22.30 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

Zondag 25 december 2022 (Eerste Kerstdag)
09.45 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

Zaterdag 31 december 2022 (Oudejaarsdienst)
19.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdienst)
10.30 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zaterdag 24 december is er om 22.30 uur de Kerstnachtdienst, waarvoor u en jij van harte wordt uitgenodigd. Thema van de dienst is: ‘We zitten er (niet) warmpjes bij’.
Zondag 25 december hopen we dan vervolgens het Kerstfeest te vieren in de morgendienst. Thema is dan: ‘Kerst vieren op de puinhopen van het bestaan’.
Op zaterdag 31 december is er om 19.00 uur een dienst waarin we terugblikken op het afgelopen jaar terwijl we in de dienst op zondag 1 januari (aanvang: 10.30 uur!) juist vooruit blikken.

Zieken
De heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad) is begin vorige week opgenomen in het ziekenhuis in Delft. Problemen met de aansluiting voor de nierdialyse en met de bloeddruk (veel te laag) maakten deze opname noodzakelijk. We wensen Piet en natuurlijk ook zijn vrouw Gerrie veel sterkte toe in deze onzekere dagen.

Buurgemeente
In onze ‘buurgemeente’ Poeldijk is veel verdriet over het plotseling overlijden van een zeer betrokken gemeentelid. Doordat zij actief was in het regionale jeugd- en jongerenwerk, waren er ook contacten (en dus bekendheid) met onze gemeente. Wij wensen in de eerste plaats haar echtgenoot en drie kinderen, maar ook de Hervormde gemeente en zeker ook dominee J.W.J. Guis heel veel sterkte en Gods ontfermende en troostende nabijheid toe.

Kerstgroet
Vanuit de pastorie aan Het Plein wens ik u en jullie, mede namens Linda en onze kinderen, goede en gezegende Kerstdagen en –diensten toe. Dat we de komst van Jezus naar onze gebroken en donkere wereld zullen gedenken en vieren vanuit ons hart. Dat Hij Redder en Verlosser is gaat ons tenslotte in de eerste plaats persoonlijk aan. Zo zijn we rijk gezegende mensen als we voluit kunnen zeggen: ‘Ik ben van Hem en Hij is van mij….’.

J. Henzen


Overige berichten

Kinderkerstwandeling met lampionnen
Het kinderkerstfeest Wateringen (georganiseerd door de verschillende kerken in Wateringen) vindt plaats op vrijdagavond 23 december in de vorm van een kerstwandeling met lampionnen.  Start: 18:45 uur in de Pleinkerk, Plein 9 te Wateringen.
De kerstwandeling begint in de Pleinkerk, waar we luisteren naar het pop-up kinderkerstkoor. Daarna lopen we vanuit de Pleinkerk via het Hofpark naar de St.Josephkerk . Onderweg zien en horen we het kerstverhaal uitgebeeld door de kinderen uit Wateringen.
De kerstwandeling eindigt met het levend kerstverhaal en kerstsamenzang in de St. Josephkerk

Jij komt toch ook??  Vergeet niet je lampion of lichtjes mee te nemen.

Traditioneel Kerst-orgelconcert op 2e Kerstdag
Wilt u een muzikale onderbreking tijdens de Kerstdagen? Dan kunt u op D.V. 2e Kerstdag (maandag 26 december a.s.) het traditionele Kerst-orgelconcert in de Pleinkerk in Wateringen bijwonen, dat al weer voor de 38e keer wordt verzorgd door onze vaste organist Jan van Westenbrugge. Hij heeft voor deze dag weer een passend programma samengesteld met uiteraard bekende kerstliederen die  kunnen worden meegezongen.
Aanvang 15.00 uur en de toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang. Meer informatie op de website: www.orgelwateringen.nl 

U bent van harte welkom!

Van de kerkenraad
De kerkenraad is verheugd u het volgende te kunnen melden dat: 

  1. mevrouw Esther Wubben- van Ingen zich als ouderling voor een nieuwe ambtstermijn herkiesbaar heeft gesteld, 
  1. De heer Alec Hollebrandse zich als ouderling voor een nieuwe ambtstermijn herkiesbaar heeft gesteld, 
  1. De heer Teus van der Plaat zich als ouderling-kerkrentmeester voor een nieuwe ambtstermijn herkiesbaar heeft gesteld,
  1. De heer Henk Mouthaan zich als diaken herkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe ambtstermijn en dat voor een periode van 2 jaar.
  1. De heer Daniël Ros zich als diaken herkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe ambtstermijn en dat voor een periode van 2 jaar.

Zij zijn in de kerkenraadsvergadering van 12 december 2022 unaniem herkozen tot ouderling, ouderling-kerkrentmeester, respectievelijk diaken.

De kerkorde geeft u, als gemeente, de mogelijkheid om eventuele bezwaren of bedenkingen tegen gevolgde her-verkiezingsprocedure van Esther, Alec, Teus, Henk en Daniël in te dienen. Mogelijke bezwaren kunnen, uiterlijk tot 12 januari 2022,  gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad.

De herbevestiging zal plaatsvinden DV in de morgendienst van 12 februari 2022.

Christine Bosma,  scriba.