Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 25 september 2022
10.00 uur: Ds. C. Haasnoot uit Lisse
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van 25 september mogen we in ds C. Haasnoot (emeritus, woonachtig in Lisse) een gastvoorganger verwelkomen. Ikzelf hoop dan met vrouw en kinderen bij de Doop van onze kleinzoon te zijn in de Hervormde gemeente van Groot-Ammers.

In de avonddienst hoopt dan vervolgens ds. F.J. van Harten (emeritus, woonachtig op Scheveningen) de dienst te leiden.

Zieken
Zowel mevrouw M. Pronk-Spaans (Leyweg te ’s-Gravenhage) als de heer J.W.R. Sep (Belgiëlaan te Zoetermeer) zijn inmiddels weer thuis en mogen hier verder herstellen en op krachten komen. Dit wensen we beide van harte toe. De heer A. Non (Laan van Wateringse Veld te ’s-Gravenhage) heeft onlangs te horen gekregen dat de nieuwe behandeling helaas niet het verwachte en gehoopte resultaat geeft. Gezocht wordt naar andere mogelijkheden. We wensen Arie en Leni veel sterkte en Gods liefdevolle en dragende nabijheid toe.

Bijbelgesprekskring
Bij deze nog een herinnering aan de Bijbelgesprekskring op donderdag 22 september om 20.00 uur in De Smidse. In het kader van Focus lezen we uit Lucas 10 over Marta en Maria, maar beginnen we al bij vers 25. Een ieder is van harte welkom!!!

Pleinpraat
Nu de herfst toch wel duidelijk is begonnen en ook de dagen aan het korten zijn, gaat het langzaam maar zeker op de winter aan. Hoopte ik alle voorgaande jaren op sneeuw, kou en vooral veel schaatsijs, nu is dat wel anders. In het kader van de torenhoge energieprijzen hoop ik dat de komende winter boterzacht zal zijn……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Concert ‘Urker Mans Formatie’ op zaterdag 24 september 2022 in de Pleinkerk in Wateringen                                                        

Zoals eerder is gemeld in PLEIN*NIEUWS is er op 24 september 2022 om 19.30 uur (kerk open om  19.00 uur) in onze kerk een concert van ‘Urker Mans Formatie’ o.l.v. de bekende dirigent en organist Martin Mans Ook wordt medewerking verleend aan het concert door de bekende organist/pianist Hugo van der Meij.  

‘Urker Mans Formatie’ is een unieke groep van schitterende zangstemmen. De tenoren en bassen hebben een jarenlange ervaring op zanggebied en beschikken over een stoer stemgeluid.
Met veel genoegen treden zij op tijdens hun zomer- en wintertournees en brengen een gevarieerd repertoire ten gehore waarin een mix is gemaakt van het geestelijk lied, klassieke meesterwerken, spirituals en populaire arrangementen.

Iedereen is welkom. De toegang tot dit concert is gratis.
Dus wees er op 24 september a.s. tijdig bij. Na afloop van het concert is er een collecte voor de onkosten en is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje. 

Voor de vrijwilligers van onze kerkgemeenschap is er een speciaal arrangement:

18.30 uur ontvangst in ‘de Smidse’ met koffie en gebak.
19.15 uur vertrek gereserveerde plaatsen in de kerk (met gratis consumptiebon).
19.30 uur concert Urker Mans Formatie.
Ca. 21.00 uur ontmoeting met drankje.

In onze gemeente wordt het gemeentewerk gedragen door uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers. Alleen de predikant, kerkelijk kinderwerkers en organisten ontvangen vanzelfsprekend een vergoeding.  Dat is een bijzonder bevoorrechte positie waar we dankbaar voor zijn. Om onze waardering uit te spreken, ook naar elkaar toe,  wordt bovengenoemde avond georganiseerd. Misschien brengt u liturgieën rond, haalt u kerkbalans enveloppen op, hebt u een taak in de redacties van Plein*Nieuws of Samen, bij de administratie, bij de website, bij de kerkapp, het beamer- en streamteam, de schoonmaakploeg, het tuinwerk, de gesprekskringen, het jeugdwerk, etc., etc.?

U bent van harte uitgenodigd! 

Voor u als vrijwilliger zijn er plaatsen gereserveerd in de kerk. Om te weten op hoeveel vrijwilligers we mogen rekenen ligt er in de kerk onder de toren vanaf zondag 11 september a.s. een intekenlijst.
U kunt zich vanaf 11 september a.s. ook opgeven bij:

Gerda Hollebrandse tel. 06 47286514
Nely Alblas  tel. 06 21966655|
Kees ‘t Lam  tel. 06 24125433

We hopen velen van u te zien tijdens dit concert.

De Organisatiecommissie,
Gerda Hollebrandse, Nely Alblas, Jan de Heer en Kees ’t Lam

Open Doors Wateringen 27 september 2022

Pastor Shekhar:  “Ik blijf Hem dienen, tot ik sterf”
Door zijn werk als voorganger wist hij dat christenen in India vaak met de nek worden aangekeken. Maar de heftige en persoonlijke vervolging die hem en zijn gezin trof, veranderde zijn leven. Op een dag arresteerden en mishandelden politieagenten hem. Ze sloegen hem op zijn rug en voeten. Zijn trommelvliezen scheurden door de harde slagen op zijn hoofd.
Toen hij een dag later aangifte deed, kreeg hij geen hulp. De politie beval hem het dorp te verlaten. Shekhar koos ervoor zijn gezin te beschermen en te vertrekken. Op verzoek van zijn vrouw heeft hij zijn pastorale werk tijdelijk neergelegd. “Maar ik wil niets liever dan mijn werk op een dag weer uitoefenen. Ik blijf Hem dienen, tot ik sterf.” Shekhar is momenteel nog aan het herstellen. 

Wilt u voor deze vervolgde Christen bidden en ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben kom dan op dinsdag 27 september naar de voorzaal van de kerk aan het Plein. Wij beginnen om half 10 met koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van der Plaat.