Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 26 februari 2023
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (2e Lijdenszondag, Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. Mw M. Zebregs (De Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst hopen we in ds.  D. Wolters (Amsterdam) onze ‘Focusdominee’ te verwelkomen. In deze dienst wordt het volgende (sub)thema ingeleid: ‘Jezus raakt ons aan’. We lezen uit Lucas 5 (:12-16) over de genezing van een melaatse. Verder is het natuurlijk een ‘gewone’ eredienst, waarvoor een ieder van harte is uitgenodigd.
In de avonddienst hoopt ‘naaste collega’ ds. M. Zebregs van De Lichtbron voor te gaan. Dit keer met extra nadruk op het woordje ‘hoopt’, omdat zij afgelopen maandag een staaringreep aan beide ogen heeft ondergaan. Haar verwachting is dat ze er zondagavond zal kunnen zijn. In het geval dat het toch wat anders loopt, zal tijdig naar een vervangende voorganger worden gezocht. Hoe dan ook: Goede en gezegende diensten toegewenst!!

Gemeenteavond
Blij met de mensen die er wel waren, maar toch overheerste vorige week donderdagavond bij mij de vraag: ‘Waar is nou toch iedereen?’ Er is via afkondigingen, beamer, Plein*Nieuws, Samen en de kerkapp toch op ruime wijze aandacht aan besteed? Volgende vraag was en is: ‘Wat is dan toch de reden?’ Misschien ‘iets anders’, ziek of gewoon geen zin…. Als er inhoudelijke redenen zijn, dan zou ik (en de kerkenraad met mij) dat graag weten. Voel u/je dan ook vrij om dat mij of een kerkenraadslid kenbaar te maken (persoonlijk, telefonisch of via de mail). Juist in het kader van alle ontwikkelingen, de stand van zaken en de opbouw van onze gemeente is uw/jouw aanwezigheid en bijdrage uitermate gewenst.

Oproep penningmeester diaconie
Wat mooi dat mijn oproep tijdens de dienst (herbevestiging ambtsdragers) van vorige week zondag door drie gemeenteleden werd beantwoord. Alle drie gaven ze aan zich verantwoordelijk te voelen (en te weten!) voor de continuïteit van het kerkenwerk. Nog mooier en eigenlijk heel bijzonder dat één iemand dat deed na ‘toevallige’ inschakeling van de livestream halverwege de dienst. Dat gaat dan toch aan de toevalligheid voorbij en verwijst dan toch ook naar de werking van de Geest van God?! Dan komt het er verder op aan te vertrouwen dat het dan ook goed komen zal.

Bijbelgesprekskring
Op donderdag 23 februari is er weer de maandelijkse Bijbelgesprekskring. Thema is dan ‘Jezus spreekt ons aan’. Lezing: Lucas 4: 1-30.
‘Vaste gasten’, maar natuurlijk eenieder die eens een keertje mee zou willen doen: Van harte welkom!!

Pleinpraat
Via-via kwam mij afgelopen week ter ore dat een viertal (twee stellen) meelevende gemeenteleden in de komende periode gaat verhuizen. Toen ze mij dat persoonlijk vertelden zei ik dat ik reeds op de hoogte was. Ik voegde eraan toe dat ik toch eigenlijk wel verwacht had dat ze mij niet alleen als eerste van hun besluit op de hoogte zouden hebben gesteld, maar mij ook betrokken hadden bij de besluitvorming. Wat is er tenslotte niet mooier dan dat je toestemming krijgt van je dominee?! Gelukkig betreft het in beide gevallen een verhuizing binnen de gemeentegrenzen, zodat ze natuurlijk vanzelf mijn toestemming en….. mijn zegen krijgen. Dat jullie straks in jullie nieuwe woningen een mooie tijd tegemoet zullen gaan en (met jullie gaven en talenten) nog lang betrokken zullen blijven bij het wel en wee van onze gemeente!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Open Doors Wateringen
Je kent vast deze uitspraak van Jezus: “Laat de kinderen tot Mij komen”. Hij die zelf als kind naar ons kwam om ons te redden. Maar waar christenen worden bedreigd of vervolgd, betalen hun kinderen meestal een hoge prijs. Juist in de fase waarin zij onbezorgd zouden moeten spelen en zich ontwikkelen, worden ze blootgesteld aan discriminatie en geweld. Kerst is voor hen een extra zware periode, omdat dit christelijke feest voor tegenstanders een uitgelezen kans is om christenen dwars te zitten. Dit trekt vaak lange, diepe sporen, soms tot in hun volwassen leven.
Open Doors bemoedigt deze kinderen en tieners. We leren hen om te gaan met bedreiging en helpen hun identiteit in Christus te ontwikkelen. Voor de kinderen doen we dat met kinderbijbels en zondagsschool. Voor tieners heeft Open Doors een app ontwikkeld met tips en bemoedigingen om staande te blijven. Daarnaast trainen we kinderwerkers en jeugdleiders in het bereiken en begeleiden van kinderen en tieners.

Wilt u voor deze kinderen en tieners bidden, kom dan op dinsdag 28 februari 2023 naar de voorzaal van de kerk. Aanvang 09.30 uur.  We bidden ook voor gemeenteleden die het nodig hebben.

Iedereen is welkom, komt u ook ?

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn