Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten in De Smidse

Zondag 26 mei 2024
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Ds. G.J. van Beek uit Hendrik Ido Ambacht
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse


Berichten van ds. Bart Schoone

Na Pinksteren
In Handelingen 2, vers 41 lezen we: ‘Degenen die de woorden van Petrus aanvaardden, lieten zich dopen’. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ik wenste, dat ik net zo goed kon preken als Petrus; 3000 nieuwe kerkleden erbij. Wateringen zou dan een mega-kerk nodig hebben! Een verbazingwekkende groei. Het begon die dag met ruim 100 mensen en dezelfde dag komen er 3000 bij! Dat is waarlijk de kracht van de Heilige Geest’. We lezen dan: ‘Ze bleven trouw…..’   Ja, ze bleven bij die Ene, ze bleven bij Christus, ze bleven bij Eén! Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn geweest. Ook toen werd er aan die volgelingen getrokken om hen af te brengen van het geloof in Christus, maar….  ze bleven erbij, ze bleven trouw. Ze bleven bij het Woord. Ook toén heeft de boze getracht om de gemeente los te krijgen van Christus. Maar we lezen in vers 42: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. Laten wij ook vast houden aan het onderricht en de gemeenschap van Christus!

Pastoraat
Op dit moment van schrijven (18 mei) verblijft Hans Groenewegen nog steeds in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Dat betekent, dat hij daar inmiddels al twee maanden verpleegd wordt. Ik begrijp – ik zeg het maar heel voorzichtig – dat zijn toestand een heel klein beetje verbetert. Na deze twee maanden zal hij zo wie zo veel revalidatie nodig hebben. We blijven voor hem bidden.

En tenslotte
U allen een goede week toegewenst.         

Bart Schoone.


Overige berichten

Bij de diensten van 26 mei 2024
Op zondag 26 mei verwelkomen we dominee Wolters. Het zal de eerste kerkdienst zijn in ‘De Smidse’. Voor iedereen zal dit wennen zijn, voor u als kerkganger maar ook voor de kosters, de organisten en de kerkenraad. Ook de leiding van het kinder- en jeugdwerk zal moeten wennen. Laten we elkaar helpen en bijstaan om deze periode door te komen.
In de avonddienst gaat voor dominee Van Beek uit Hendrik Ido Ambacht.


Beroepingscommissie
Er hebben zich 10 gemeenteleden aangemeld om plaats te nemen in de beroepingscommissie. De kerkenraad is in haar vergadering van 13 mei jl. unaniem akkoord gegaan met deze 10 namen. Tijdens de gemeenteavond van 22 mei jl. hebben deze personen – indien aanwezig – zich voorgesteld aan de gemeente. De namen van deze groep zijn vermeld in de zomereditie van ons maandblad Plein*Nieuws. De kerkenraad is heel blij dat deze groep zich heeft aangemeld en in de beroepingscommissie willen plaatsnemen. Vanaf deze plek, wil ik jullie veel zegen toewensen bij deze belangrijke opdracht.
Aan u als gemeente, wil ik vragen om de beroepingscommissie op te dragen in uw gebed


Inzage jaarrekening 2023 van de Kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2023 van de Kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 3 juni t/m 10 juni 2024. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester, dhr. Teus v.d. Plaat.


Agenda 26 mei t/m 1 juni 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

  • Dinsdag 28 mei, bidden voor vervolgde Christenen, 9.30 uur
  • Dinsdag 28 mei, Q-time, 18.00 uur tot 19.15 uur
  • Woensdag 29 mei, Vrouwenkring, verdere info bij Gesina

Christne Bosma, scriba