Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 27 maart 2022 (Vijfde Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. L.L. van Berkel uit De Lier (Lijdenszangdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Afwezigheid ds. J. Henzen

Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk tijdelijk neergelegd. We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat. Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl

Zieken
Voor de mensen die ziek zijn en/of het moeilijk hebben, het onderstaande lied ter bemoediging:

‘Ik zal er zijn’ van Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.


Overige berichten

Lijdenszangdienst
Op D.V. zondagavond 27 maart a.s. zal ds. L.L. van Berkel uit De Lier voorgaan in de eredienst. Het is dan tevens een Lijdenszangdienst, waarbij onze vaste organist Jan van Westenbrugge de liederen zal begeleiden. De liedteksten zullen tijdens deze zangdienst worden geprojecteerd. U bent van harte welkom! Aanvang 19.00 uur.

Paasontbijt 2022
Nadat er twee jaar door corona geen paasontbijt kon plaatsvinden, kunnen we het dit jaar weer organiseren. Eerste Paasdag 17 april a.s. in De Smidse. Aanvang 8.00 uur.
Graag nodigen wij u uit om het Paasfeest samen te beginnen met dit ontbijt.
U kunt zich opgeven door middel van de inschrijflijst die u enkele weken van te voren onder de toren aantreft, of bij David Sijrier, e-mail: sijrier@gmail.com of Truus Nugteren 0174-293932

Open Doors Wateringen
Wilt u voor vervolgde Christenen bidden en ook voor eigen gemeenteleden? Kom dan op dinsdag 29 maart om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom. 

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van de Plaat 


Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.