Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 27 november 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen (1e Advent en Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. Mevr. M. Verschoor uit Ter Heijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 27 november hoop ikzelf voor te gaan. Aansluitend bij het Focus-traject is het thema ‘Verlangen’. Een mooi thema op deze eerste zondag van Advent. De ‘hoofdlezing’ bij dit thema is Psalm 63. Ik neem aan dat u ervan op de hoogte bent dat het gaat om een ‘gewone’ eredienst, waarin iedereen welkom is. Tot zondagmorgen!!!
In de avonddienst mogen we in ds. mw. M. Verschoor uit Ter Heijde aan Zee een gastpredikant uit het ‘eigen’ Westland verwelkomen. Zou mooi zijn als u in grotere getale opkomt dan we over het algemeen in avonddiensten (geldt trouwens helaas ook voor de morgendiensten!!) ‘gewend’ zijn.

Zieken
In de vorige uitgave van Samen ben ik vergeten te vermelden dat de heer I. Rotteveel (voorheen Dorpersdreef te Den Haag) al een aantal weken in verpleeghuis ‘Westhoff’ in Rijswijk verblijft. Een herseninfarct met een halfzijdige verlamming en spraakproblematiek als gevolg heeft deze opname noodzakelijk gemaakt. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat Jacques weer zelfstandig zal kunnen wonen, zodat op termijn een vaste woonzorgplek voor hem zal worden gezocht. We wensen onze oude broeder (92 jaar) van harte sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe.

Overleden
Op donderdag 16 november overleed op de leeftijd van 87 jaar de heer Daniël Geleijns. Hij woonde aan het Middelblok in Wateringen. Zijn overlijden kwam onverwacht en is waarschijnlijk veroorzaakt door een nare val binnenshuis. Daniël is geboren en getogen in het Zeeuwse Middelburg, waar vandaan hij eind jaren 50 vertrok vanwege een ‘betrekking’ bij de gemeente Wateringen. Hij begon op ‘militaire zaken’, maar schoof al snel door naar ‘algemene zaken’ waar hij stapje voor stapje opklom en jarenlang plaatsvervangend gemeentesecretaris is geweest. In 1963 is hij getrouwd en samen met zijn vrouw kreeg hij drie kinderen. In 1976 zijn ze gescheiden en sindsdien is Daniël alleen gebleven, al had hij in Joke uit het Brabantse Oss (leren kennen tijdens een vakantie) sinds eind jaren 90 een fijne vriendin waar hij tot het laatst toe allerlei dingen mee ondernam. Iedere zaterdag met het openbaar vervoer naar Brabant om vervolgens in de loop van zondag naar huis te komen. Vandaar dan ook dat hij meestal ’s avonds naar de kerk kwam. Zijn trouw aan de avonddiensten was kenmerkend voor zijn betrokkenheid bij de Hervormde gemeente Wateringen. Vanaf zijn komst uit Zeeland leefde hij mee, was hij in de jaren 70 en 80 ouderling ‘onder’ de predikanten Abelsma en van ’t Ende, terwijl hij ook een liefhebber van de orgelconcerten in onze kerk, maar ook in andere kerken was. Daniël Geleijns was een vriendelijk en beschaafd mens; mijn bezoekjes aan hem werden gewaardeerd en waren altijd fijne ontmoetingen. Zijn interesse was breed en strekte zich uit van liefde voor de natuur, maar ook de cultuur had zijn belangstelling, terwijl hij ook geïnteresseerd was in filosofie en theologie. Over van alles kon je het met hem hebben, al ontweek hij de vragen over zichzelf en hield hij ook altijd wat afstand. Ook over zijn geloofsleven praatte hij niet gemakkelijk, al was niet alleen door zijn meelevendheid, maar ook aan het feit dat hij zijn afscheidsdienst tot in detail had voorbereid, duidelijk dat het geloof veel voor hem betekende. Psalm 23 wilde hij als ‘hart’ van de liturgie, waarbij hij het commentaar schreef dat het voor hem in het herdersschap van Jezus vooral over ‘geborgenheid’ ging, maar dan vooral geborgenheid in meer psychische, geestelijke zin. Op donderdag 24 november namen we afscheid van Daniël Geleijns in een dienst in de Hervormde kerk aan Het Plein, waarna we hem begeleidden naar de Algemene Begraafplaats in Wateringen. dat hij rusten mag in Gods vrede.

Pleinpraat
De mevrouw, bij wie ik op huisbezoek was, vertelde in de loop van het gesprek dat haar kleindochter een auto van de zaak had gekregen. Vol trots liet ze de foto op haar mobiele telefoon zien. Omdat ik de foto mooi helder en kleurrijk vond, zei ik: Mooie beelden maakt de camera van deze telefoon. Is het een Samsung? Nee, antwoordde mijn gemeentelid, het is een Toyota……!!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Open Doors Wateringen
Wilt u samen met ons ook bidden voor vervolgde Christenen? Kom dan op dinsdag 29 november om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor gemeenteleden uit onze eigen kerk.

Iedereen hartelijk welkom!

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn

Nieuws over het pionieren in Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld
De Pleinkerk in Wateringen is, inmiddels al enige tijd, begonnen met pionieren. In februari en maart zijn wij (Roeland Dam en Gesina Joziasse) aangenomen om missionair actief te zijn rondom de kerk in Wateringen. In dit stukje vertel ik graag wat pionieren is, en wat we sinds de zomervakantie gedaan hebben. 

Wat verstaan we onder pionieren?
Pionieren is het zoeken naar nieuwe manieren om kerk en geloof dichter bij de mensen in Wateringen te brengen. Dan kan het gaan om mensen die wat minder of helemaal niet bij de kerk betrokken zijn.
Pionieren is een langdurig proces. Het begint met het leggen van relaties. In die relaties zoeken we naar wegen om over geloof en evangelie te praten. Uiteindelijk hopen we dat mensen tot geloof in Jezus komen. Met het leggen van relaties zijn we nu volop bezig. 

In september hebben we contact gezocht met gezinnen uit het ledenbestand van de kerk. We keken specifiek naar gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12 – 14 jaar. Ons doel was om een tweede catechisatie-groep te vormen. Met een uitnodiging in de hand zijn we bij de adressen langs gegaan. Vaak zagen we de jongere en / of de ouders dan voor het eerst. Gelukkig zijn een aantal jongeren aangehaakt. We hebben nu een nieuwe groep van drie jongeren kunnen vormen, binnenkort worden dat er vier. 

In oktober, in de aanloop naar de herfstvakantie, hebben we vooral contact in het dorp gezocht. In de herfstvakantie organiseerden we drie activiteiten. Met jongeren zijn we op een avond gaan lasergamen. Met kinderen van basisschool-leeftijd hebben we een spellenmiddag en een pannenkoekenfeest gevierd. Deze activiteiten werden goed bezocht. Bij de lasergame namen veel kerkelijke jongeren vrienden mee. Bij de spellenmiddag kwamen veel kinderen, en bij het pannenkoekenfeest waren we zelfs met 30 volwassenen en kinderen. Dat was een heel diverse groep, met 2 moslimgezinnen en een Hindoe gezin. Bij dat feest hebben we ook ruim de tijd gehad om te praten met ouders. Een moeder, die zelf schrijver is, heeft zelfs al toegezegd om met Sinterklaas leesboeken te doneren voor arme huishoudens waar we vanuit de kerk contact mee hebben!

Gesina en ik zijn, bij elkaar opgeteld, voor 58 uur in dienst. We kunnen (i.v.m. vertrouwelijkheid) helaas niet altijd over alles wat we doen en horen, schrijven. Heeft u meer interesse? U kunt ons mailen op gesina@plein5.nl of roeland@plein5.nl. U bent ook van harte welkom om een keer langs te komen, bijvoorbeeld in een gezinsdienst of bij een van onze activiteiten. Op de website info@plein5.nl van de Hervormde Gemeente kunt u zien wanneer die plaats vinden.

Roeland Dam