Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 28 mei 2023 (1e Pinksterdag)
10.00 uur: Ds. J. Henzen (m.m.v. trompetist Dik Ton)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

19.00 uur: Ds. J.W.J. Guis uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 28 mei hoop ik zelf voor te gaan. We vieren het Pinksterfeest en verwelkomen de Heilige Geest in het midden van de gemeente en in ons hart. Thema van de  dienst is ‘Heilig Vuur’; lezingen zijn uit de Bijbelboeken Exodus (3: 1-6) en Handelingen (2: 1-13). Fijn dat de heer Dik Ton bereid is gevonden de dienst feestelijk op te luisteren met trompetspel. Houdt u er rekening mee dat de dienst om 9.45 uur begint met voorzang? Tevens is er na de dienst de mogelijkheid om deel te nemen aan een ‘Pinksterlunch’ in De Smidse en (bij goed weer) op het grasveld achter de kerk. Graag tot zondag!!
In de avonddienst hopen we in ds. J.W.J. Guis (Poeldijk) een gastpredikant te verwelkomen. Natuurlijk is deze dienst een ‘voortzetting’ van het Pinksterfeest. Van harte aanbevolen.

Zieken
Momenteel zijn mij geen zieken bekend. Wel zijn er mensen die ‘doende’ zijn met behandelingen en daar soms nare bijwerkingen van ondervinden. Ook denken we aan de chronisch zieken, aan onze ouderen en aan hen die pas of wat langer geleden dierbaren zijn verloren. We leven met u en jullie mee, ook in onze gebeden.

Wij gedenken
Op woensdag 17 mei overleed op de leeftijd van 69 jaar Tjitske Elizabeth Torn-Schouten (De Frankenthaler). In augustus 2020 werd haar door de arts verteld dat de buikklachten veroorzaakt werden door een kwaadaardige tumor aan de eierstokken. Deze bleek niet te genezen, maar was misschien wel behandelbaar. Desondanks was de levensverwachting gering, wat aan de ene kant voor onzekerheid en verdriet zorgde, maar Tjitske anderzijds strijdbaar maakte. “Ik wil er zo lang mogelijk voor Jan, de kinderen en de kleinkinderen zijn”, zei ze verschillende keren. Tjitske hield zo van het leven en haar dierbaren en ze kon moeilijk begrijpen en aanvaarden dat haar levenseinde naderde. Uiteindelijk werden het nog bijna drie jaren die van kuur tot kuur en van uitslag naar uitslag werden geleefd. De onbevangenheid was weg, maar er waren vele keren waarop Tjitske samen met Jan en met de kinderen en kleinkinderen intensieve ‘geluksmomenten’ beleefde en zij de liefde voor elkaar deelden. Op dinsdag 23 mei namen we afscheid van haar in een door haarzelf ‘geregisseerde’ dienst. Het moest kort, krachtig en liefdevol zijn. We gedachten en gedenken Tjitske als een gedreven, sterke en enthousiaste vrouw, die stond voor wat ze op zich nam. Ze was een fijne echtgenote, een liefdevolle en zorgzame moeder en een trotse oma, maar ze was ook actief op school (leerkracht Pieter van der Plas) en zette zich in voor maatschappij en kerk (betrokken diaken, verteller Kerstverhaal ouderen, groot hart en inzet voor ‘Samen op Weg en oecumene). Wat zullen wij ‘Tjits’ missen, iets dat natuurlijk in de eerste plaats Jan en de (klein)kinderen geldt. Dat zij een weg zullen vinden in dit grote verlies en ook iets van Gods ontfermende nabijheid zullen ervaren. En dat Tjitske Elizabeth rusten mag in Zijn vrede.

Pleinpraat
De uitstorting van de Heilige Geest, een wezenlijk onderdeel van het geloofsleven en onmisbaar voor het voortbestaan en de uitbreiding van de kerk, waarvan de Here Jezus Christus het fundament is. Als ik weleens aan mensen uit de gemeente vraag of ze de Heilige Geest in hun leven hebben, dan antwoorden ze vaak dat ze dat ‘hopen’. Wel wat mager allemaal, want hopen mag (zeker) weten zijn en eigenlijk zou dat ook zo moeten wezen. En trouwens: Wie de Geest heeft, die straalt dat uit in woorden en in daden. Nog mooier: Wie vol is van de Geest die loopt over van hemelse liefde en kracht, die bruist als een fontein die ontspringt uit de Bron van levend water. Als de gemeente vol is van de Geest, dan komen de groei, de bloei en het vrucht dragen vanzelf!!

Tenslotte
Wens ik u en jullie allen een mooi en ‘Geestvullend’ Pinksteren toe!!

J. Henzen


Overige berichten

Inzage jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2022 van het College van Kerkrentmeesters voor u ter inzage van 30 mei tot en met 7 juni a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college; dhr. Teus v.d. Plaat.