Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 29 mei 2022
10.00 uur: Ds.  J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Ds.  L. den Breejen uit Delft
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 29 mei hoop ik voor te gaan in de morgendienst. Zo tussen Hemelvaart en Pinksteren is het een zondag waarop we traditiegetrouw stilstaan bij de leegte die Jezus achter gelaten heeft na Zijn hemelvaart. Wat doen we met die leegte, waar vullen we die mee? Vragen waar ik aanstaande zondag bij stil hoop te staan. Komt u/jij ook naar de kerk?

In de avonddienst hopen we ds. L. den Breejen (emeritus) uit Delft te verwelkomen. Van harte aanbevolen!!

Zieken
Mevrouw A. Bosma-de Wilde (Guldeland) heeft vorige week dinsdag een nieuwe heup gekregen. Een dag later mocht ze alweer naar huis terugkeren. Fijn dat de ingreep geslaagd is en moed en sterkte bij de revalidatie! We leven mee met mevrouw M.N. Plomp (Prins)-Hofland (Meerburgstraat te ’s-Gravenhage) wiens gezondheid stapje voor stapje achteruit gaat. Naast problemen met het geheugen, kampt Ria de laatste tijd ook met spier- en hartklachten. We wensen haar van harte Gods dragende en ontfermende nabijheid toe.

Pleinpraat
Toen mijn gemeentelid de deur opende had ze niet de dominee maar de kapster verwacht. Zich verontschuldigend liet ze me binnen, maar ze had dus maar even tijd. Ik vond het meer passend dat ík mij verontschuldigde en bood haar aan om alvast haar haar onder de kraan bij het aanrecht in de keuken te wassen. Maar nee, dat had ze net gedaan. En ook mijn aanbod om dan misschien alvast wat krulspelden te zetten sloeg ze af met de woorden dat ze de spullen daarvoor niet in huis had. En nee, ik had toevallig ook geen krulspelden bij me, enkel een tasje met mijn Bijbeltje erin…… Toen de kapster (ook een gemeentelid) arriveerde werd het met een kopje koffie erbij nog een gezellige boel en hadden we praat over van alles en nog wat. Tenslotte maakte de kapster aanstalten om aan het werk te gaan en toen mijn aanbod om van dienst te willen zijn beantwoord werd met een “Dominee kan wel wat aangeven”, maakte ik maar snel dat ik wegkwam. Toen een volgend gemeentelid de deur opende zei ze dat de kapster net geweest was en dat ze mijn komst wel had verwacht…..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen 


Overige berichten

Uitnodiging gemeenteberaad woensdag, 1 juni 2022
De kerkenraad nodigt u uit om op woensdag, 1 juni a.s. aanwezig te zijn op het Gemeenteberaad van onze gemeente. Dit beraad vindt plaats in onze kerk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie/thee voor u klaar.

Wij willen u die avond informeren en horen over :  

  • Het vervolg van de ontwikkelingen rondom de Smidse 
  • Nadere informatie rondom het Focustraject van de IZB in aanwezigheid van dominee Dick Wolters

en na de pauze

  • Stand van zaken m.b.t. de verkenning tussen de Lichtbron en onze gemeente. Als begeleider van de stuurgroep zal ook de heer Dick van Dijk aanwezig zijn

Er staan belangrijke zaken gepland voor deze avond dus hopen we dat velen van u op onze uitnodiging ingaan! Mogen we ook op u/jou rekenen?

Wij hopen op een goede ontmoeting met elkaar die avond.

Namens de kerkenraad,
Jan Ditewig, scriba a.i.

Open Doors Wateringen
Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op dinsdag 31 mei naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn