Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

                                                                                      

 

 

Kerkdiensten

Zondag 29 oktober 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Ds. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen (Zangdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

Woensdag 1 november 2023 (Dankdag)
19.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

Zondag 5 november 2023
10.00 uur: onze kerkelijke kinderwerkers Gesina en Roeland (Gezins- en oogstdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Ds. Mevr. B. Lamain uit Den Hoorn
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst komen we samen rond de bediening van het Woord en het sacrament van het Heilig Avondmaal. Ikzelf hoop in deze dienst voor te gaan. In de avonddienst staat ds. W. van Stuijvenberg (Waddinxveen) op het rooster. Zoals gebruikelijk op een Avondmaalszondag zal dit een zangdienst zijn.

Wintertijd
Houdt u er rekening mee dat we in de nacht van zaterdag op zondag een uurtje langer kunnen/mogen slapen?

Zieken
De heer J.W.R. Sep (Generaal Spoorlaan 62-320 te Rijswijk) is eind vorige week (nota bene op zijn 86 e verjaardag) met hoge koorts opgenomen in het Haga-Ziekenhuis in Den Haag. De koorts bleek te worden veroorzaakt door een flinke longinfectie. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met hem, waarvoor dankbaarheid. Ik verwacht hem in de loop van deze week dan ook wel weer thuis. We wensen Joop veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe.

Huwelijk
Op vrijdag 27 oktober hopen Remco Perdijk en Sabine Teresa ‘t Lam met elkaar in het huwelijk te treden. De dienst van bevestiging en inzegening, waarin ik zelf hoop voor te gaan, zal plaatsvinden in de Hervormde kerk aan Het Plein. De dienst vangt aan om 14.00 uur. We wensen Sabine, Remco en Sem, samen met de wederzijdse ouders, familie en vrienden een prachtige dag toe. Dat het jonge gezin in hun mooie woning in Naaldwijk een gelukkige, gezonde en gezegende toekomst tegemoet mag gaan.

Pleinpraat
Het was niet de eerste keer, ik heb er vast al eens eerder iets over geschreven, maar begin vorige week overkwam het me weer: Een praatje aan de deur tegen etenstijd terwijl de pan(nen) op het vuur stond(en). Ik rook aan de walm uit de afzuigkap dat een aangename gebraden vleesgeur (je moet er natuurlijk wel van houden en geen vegetariër zijn) langzaam aangebrand ging ruiken. Ik vroeg of het wel goed ging in de keuken en maakte me op de pedalen snel uit de voeten. Ik moest terugdenken aan die keer in Friesland dat tijdens een huisbezoek een doordringende brandlucht (nota bene tijdens mijn afrondend gebed!!) de kamer binnen drong. Vervolgens de heer des huizes die opsprong (tijdens het gebed!!), naar de keuken rende, de braadpan van het vuur rukte en hem vervolgens met een grote boog inde tuin wierp. Ik zie de zwarte gehaktballen nog zo al rokend door het gras rollen….. .
Een gebeuren dat me voornemen deed om in ieder geval tegen etenstijd tenminste te vragen of er misschien iets op het vuur staat.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Meezingavond mannenzang Katwijk
Zaterdagavond 28 oktober a.s. 18.45 uur kunnen zowel mannen als vrouwen via de livestream in onze kerk meezingen met de mannenzang in Katwijk. De deur wordt geopend om 18.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden maar er is wel een collecte. Na afloop kunt u nog een consumptie nuttigen tegen een kleine vergoeding.
Allen van harte welkom. (Kun je nog zingen? Zing dan mee!)


Inzage begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2024 van het College van kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 13 t/m 20 november a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, dhr. Teus v.d. Plaat