Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 30 april 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

 19.00 uur: Ds. C. Haasnoot uit Lisse
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van 30 april hoop ikzelf voor te gaan. Ik overweeg ‘aan de slag te gaan’ met Psalm 51 (:9-17). Het gaat in deze psalm over zonde, maar in de eerste plaats over vergeving; over schuld, maar ook over Gods grote genade. Spannende, maar ook passende thema’s zo vlak na Pasen. Komt u/jij ook? Ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten!!
Wat de avonddienst betreft zou ds. G. van Velzen zijn voorgegaan, maar vanwege een flinke operatie (vorige week) moest hij deze preekbeurt helaas afzeggen. Onze preekvoorziener mw.  Petra ’t Lam heeft ds. C. Haasnoot (emeritus, woonachtig te Lisse) bereid gevonden om in te vallen en in deze dienst voor te gaan. Bij deze wensen we natuurlijk onze oud-predikant ds Van Velzen een goed en voorspoedig herstel toe.

Zieken
De heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) verblijft in afwachting van de plaatsing van een nieuw aansluitpunt voor de dialyse nog steeds in het ziekenhuis van Delft. We wensen Piet en Gerrie veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Mevrouw H.W. van der Gaag-Westhoff (Windmolen te Wateringen) is in het ziekenhuis van Delft in afwachting van een plekje in een verpleeg-zorghuis. Helaas heeft Riek te horen gekregen dat de artsen niets meer voor haar kunnen doen. Een moeilijk bericht, maar ze geeft zich in vertrouwen over aan Gods hand. Mevrouw P. Mouthaan (Kerklaan te Wateringen) heeft begin vorige week de knieprothese gekregen. De ingreep is geslaagd, nu komt het aan op herstel en tegelijkertijd voorzichtig al de revalidatie. Veel sterkte bij dit alles en Gods zegen voor jou en Henk!

Pleinpraat
Naast dat onze stagiair Rick druk bezig is geweest het reilen en zeilen in onze Hervormde gemeente te leren kennen was hij ook druk met nauwkeurig onderzoek. Door intensieve observatie denkt hij zo langzamerhand ontdekt te hebben wat een belangrijk verschil is tussen de Moederkerk en haar Protestantse ‘tegenhanger’. Vorige week vertrouwde Rick mij zijn ontdekking dan eindelijk toe. Hij zei: “Het is mij meerdere keren opgevallen dat Protestanten iets hebben met (let wel, u zal het niet geloven….) bloemetjesbehang”. Hij lichtte zijn ontdekking toe door te zeggen dat niet alleen hun enige Protestantse familievriendin dergelijke wandversiering heeft, maar dat hij het ook aantrof op onze gezamenlijk afgelegde huisbezoeken en zelfs in de pastorie. Dat kan inderdaad geen toeval zijn. Misschien nog eens een goed thema voor een promotieonderzoek: ‘De protestantse identiteit in relatie tot bloemetjesbehang’. Rick gaat het vast nog eens ver schoppen in de theologie! Met dank aan zijn stage in onze gemeente.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Een middagje basketballen in de Wateringse wijk Druivenblok
Op woensdag 10 mei organiseert Thuis@Plein5 een middagje basketballen in de Wateringse wijk Druivenblok. Roeland Dam heeft hiervoor contact gezocht met de wijkvereniging Druivenblok. Dit is een heel actieve wijkvereniging met wel 185 aangesloten huishoudens.
De wijkvereniging reageerde heel enthousiast. Als wij in de kerk de flyers printen, willen vrijwilligers van de wijkvereniging de flyers op alle adressen in de wijk verspreiden.
Het basketballen is op het basketbalpleintje op de hoek van de straten Oostblok en Westblok. Er wordt gespeeld van 15:30 – 17:00 uur. Omdat het buiten is, is het geen probleem als kinderen later komen aanwaaien of eerder weggaan. We gaan soepel om met leeftijdsgrenzen.  In principe is het voor kinderen van 9 – 12 jaar maar als je net iets ouder of jonger bent mag je ook meedoen.. Om het veilig en eerlijk te houden willen we alleen voorkomen dat ukkies van vier dwars tussen de opgeschoten kinderen van 12 doorrennen.
Meedoen is gratis, het is wel belangrijk dat kinderen zelf een flesje water meenemen tegen de dorst.
Het is helemaal prima als ook kinderen van buiten de wijk mee willen doen. Hartelijk welkom! 

Gelegenheidskoor Hemelvaartsdag 18 mei om 9.30 in de Lichtbron
In de gezamenlijke ochtenddienst op Hemelvaartsdag willen we met een gelegenheidskoor enkele liederen zingen. Deelnemers vanuit de beide kerken de Lichtbron en Pleinkerk worden van harte uitgenodigd.
Er wordt gerepeteerd in De Lichtbron op zaterdag 6 mei en zaterdag 13 mei van 9.30 -10.30 uur.
Christine Bosma zal dirigeren en Jan van Westenbrugge zal begeleiden op het orgel.
Aanmelden kan op de intekenlijst in de hal van de kerken of mailen naar d.schreiber@kpnmail.nl 06 12477496 of nelyalblas@gmail.com 06 21966655