Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 30 oktober 2022
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

Woensdag 2 november 2022
19.00 uur: Ds. J. Henzen (Dankdag voor gewas en arbeid)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 30 oktober gaat ds. D. Wolters (onze ‘Focusdominee’) voor. Hij zal dan het nieuwe thema (‘Verlegenheid’) inleiden. Het is verder een ‘gewone’ eredienst waarin eenieder van harte welkom is.
In de avonddienst mogen we in ds. P. van der Ende (Rijnsburg) een bekende en graag geziene en gehoorde gastpredikant verwelkomen. Beide dienst van harte aanbevolen.

Bij de dankdienst woensdag 2 november is de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. ’s Avonds om 19.00 uur hebben we een korte dienst. Komt u/jij ook? Van harte aanbevolen!!

Zieken
Enkele weken geleden is mevrouw K. van Kuijen-van der Harst (De Frankenthaler) gevallen met (enige tijd later)een flinke infectie aan haar knie als gevolg. Na poliklinische behandeling in het ziekenhuis gaat het gelukkig weer een stuk beter, al zal Kitty de tijd moeten nemen voor herstel. Voor zover mij bekend verblijft mevrouw E. Eijgendaal-van der Zwan (Vliethof te Wateringen) voor herstel en revalidatie nog in De Bieslandhof te Delft. We hopen en wensen Elly van harte toe dat er sprake van verbetering is. Begin vorige week werd mij bericht dat de gezondheid van meneer J.B. Bouma (De Beemd, maar al geruime tijd in De Bieslandhof te Delft) ten gevolge van een herseninfarct zodanig achteruit is gegaan dat zijn levenseinde nabij lijkt. We wensen Jaap en zijn dierbaren veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe.

Overleden
Op zaterdag 15 oktober overleed op de leeftijd van 87 jaar mevrouw Wilhelmina Magdalena (Miep) de Jong-Schouten, zij woonde aan de Schependreef in ’s-Gravenhage. Haar overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een periode van afnemende gezondheid in de laatste jaren, voornamelijk veroorzaakt door slijtage van de bloedvaten in de buik. Dit betekende voor haar een streng dieet waar ze zich stipt aan hield, ondanks dat ze zich veel van wat ze lekker vond moest ontzeggen. Miep was dapper en een doorzetter, zeker de laatste jaren altijd doelgericht om haar gezondheid zoveel mogelijk te behouden en zo nog wat tijd van leven te hebben. Wat nog maar enigszins kon, dat deed ze en zo gebeurde het regelmatig dat ze met haar autootje naar Wateringen reed voor boodschappen of dat ze tot voor enkele weken geleden op de zondagmorgen naar onze kerkdiensten kwam. Miep (geboren en getogen in het Bezuidenhout, later werkzaam op de administratie van eerst de ‘Nieuwe Haagsche Courant’ en later dagblad ‘Trouw’ en op 35-jarige leeftijd getrouwd met weduwnaar Gerard de Jong) hield van het leven en ze hield van de (kleine kring) mensen die haar met liefde en zorg omringden. Eigen kinderen had ze niet, maar de dochter van haar man was goed voor haar en Miep beschouwde haar en haar man en hun kinderen en kleinkinderen als ‘eigen’ familie. Verder was er aandacht voor haar uit de nabije en wijdere familiekring en ook door ‘kerkmensen’ werd ze niet vergeten. In onze Hervormde gemeente in Wateringen voelde ze zich mede door de traditionele liturgie en orthodoxe prediking thuis en had ze letterlijk en figuurlijk een eigen plekje. We namen afscheid van Miep op maandag 24 oktober in een afscheidsdienst in de aula van begraafplaats ‘Westduin’ in ’s-Gravenhage en herinnerden haar niet alleen als een ‘mensenmens’, maar ook als een mens dat haar blik en haar hart naar boven richtte vanuit het besef dat er een God was die van haar hield en voor haar zorgde. Met het geloof in deze God is ze vanaf haar kinderjaren opgegroeid en daaraan is ze ook altijd van harte trouw gebleven. Zo gaven we Wilhelmina Magdalena de Jong-Schouten aan Hem over vanuit het vertrouwen dat ze in Zijn vrede en rust veilig en geborgen is.

Overleden II
Op vrijdag 21 oktober overleed op de leeftijd van 88 jaar mevrouw Louisa Wilhelmina Neuteboom-Kukler. Vanwege de Ziekte van Alzheimer werd zij al jarenlang verzorgd in ‘Vlietzicht’ (Bakkershof 1 te Wateringen). De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 1 november in de aula van crematorium Eikelenburg te Rijswijk.

Kring ‘Geloof en actualiteit’
De dinsdagavondkring is verplaatst van dinsdag 1 november naar dinsdag 8 november! Dan bent u/jij om half 8 (19.30 uur) van harte welkom in de voorzaal van de kerk.

Pleinpraat
Hoewel het weer nog overwegend zacht en zonnig is laten de bomen in de pastorietuin gestaag hun bladeren los. Zowel in- als buiten onze tuin is het bladerdek soms van zodanige omvang dat de bezem er toch echt wel doorheen moet. Vorige week vrijdag was het in de ochtend windstil en daarom een gelegenheid bij uitstek om met grashark en groene bak aan het werk te gaan. Na een half uurtje vegen en ruimen zagen straat en tuin er weer netjes opgeruimd uit, al begonnen bij een aanzwellende wind al snel weer nieuwe bladeren te vallen. Dat betekent over enkele dagen opnieuw aan de slag en misschien een paar dagen later weer….. Wie beweerde ook alweer dat een dominee alleen maar werkt op zondag…..??

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Viering 450-jarig bestaan Hervormde Gemeente Wateringen
Op zaterdag 29 oktober 2022 om 15.00 uur (kerk open om 14.30 uur) wordt in de Hervormde kerk aan het Plein in Wateringen feestelijk gevierd dat onze Hervormde Gemeente 450 jaar bestaat.
Tijdens deze viering, waarin teruggeblikt zal worden op deze 450 jaar, wordt behalve de vaste organist Jan van Westenbrugge ook muzikale medewerking verleend door de luit- en gitaarspeler Dingeman Coumou. Tijdens de bijeenkomst zal een blijvende herinnering worden aangeboden aan onze Hervormde Gemeente van Wateringen. Na afloop is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om na te praten.  De toegang is gratis 

Wij hopen u op 29 oktober 2022 in de Pleinkerk te ontmoeten. 

Namens de kerkrentmeesters,
Jan de Heer (voorzitter)

Begroting College van kerkrentmeesters voor 2023
De begroting voor 2023 van het College van kerkrentmeesters ligt ter inzage van 31 oktober t/m 11 november 2022. Mocht u deze willen inzien dan kunt u een afspraak maken met de penningmeester, dhr Teus van der Plaat.

Even voorstellen
Sinds begin 2022 heeft de Hervormde Gemeente Wateringen twee kinder- en jeugdwerkers en pioniers in dienst. Dit zijn Gesina Joziasse en Roeland Dam. In de kerk ondersteunen Gesina en Roeland het jeugd- en kinderwerk. Ze zijn actief bij de kinderkerk, bij Q-time en in de jeugdraad.
Gesina en Roeland lopen bij ‘Zon! Uitzonderlijk’ mee als activiteitenbegeleider en ze zijn ook actief als pioniers. Ze zoeken naar wegen om Wateringen en de kerk met elkaar in verbinding te brengen.

Hieronder stellen zij zich kort aan u voor:

Hoi ik ben Roeland Dam. In september 2021 hebben mijn vrouw Hester en ik twee mooie super lieve tweeling meisjes gekregen. Wij wonen sinds kort in Wateringen. Ik ben theoloog en kinderwerker. Ik houd van koken, lekker eten, bordspellen en theater.
Telefoon: 06-28250972
E-mail: roeland@plein5.nl

Hoi ik ben Gesina Joziasse. Mijn man Patrick en ik zijn de trotse ouders van drie puberende dochters. Ik ben missionair kinder jeugdwerker in Wateringen en zal vanaf december 2022 ook in Wateringen gaan wonen. Mijn hobby’s zijn dansen, zingen, acteren en koken.
Telefoon: 06-31991562
E-mail: gesina@plein5.nl