Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 1 mei 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie collectes)

19.00 uur: Ds. L van Rikxoort uit Alphen a/d Rijn
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie collectes)


Bericht van uw/jullie predikant

Huwelijk
Op vrijdag 22 april jongstleden zijn ons gemeentelid Pieternella Cornelia (Eline) Terlouw en Simon Marinus (Marnix) Paauwe met elkaar in het huwelijk getreden. De kerkelijke inzegening zal later plaatsvinden. We feliciteren Eline en Marnix van harte met dit heugelijke feit en wensen ze geluk, gezondheid en Gods zegen toe in hun leven samen. Natuurlijk ook een felicitatie aan de wederzijdse ouders, hier in Wateringen en daar in Zeeland. Het adres van Eline en Marnix: Nisseweg 2, 4416 PK in Kruiningen.

Overleden
Op vrijdag 22 april jl. overleed op de leeftijd van 85 jaar mevrouw Pieternella Arina (Nel) Bennink-Moor; zij woonde sinds het overlijden van haar man in De Ark. De afscheidsdienst, geleid door ds. Schoone, zal plaatsvinden op vrijdag 29 april om 13.30 uur in de Hervormde Kerk aan Het Plein. In aansluiting dan vervolgens de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats in Wateringen.


Zieken

Voor zover bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Een lied ter bemoediging in deze moeilijke tijden:

Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Met vriendelijke groet,
Christine Bosma


Overige berichten

(Gedeeltelijke) hervatting werkzaamheden dominee Henzen
Dominee Henzen heeft enige tijd geleden vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden binnen de gemeente neergelegd. De kerkenraad is verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat de dominee gaandeweg weer (een deel van) zijn werkzaamheden oppakt. Dominee B. Schoone uit Poeldijk verleent, waar nodig en in overleg met dominee Henzen, nog bijstand in het (crisis)pastoraat.

Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard één van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl  

Westland geeft Warmte
Het ‘Diaconaal Platform Westland’ is samen met sociale partners en de Gemeente Westland het fonds ‘Westland geeft Warmte’ gestart. Het beoogt hetzelfde doel als ’s-Gravenzande Geeft Gas, maar dan voor het hele Westland.Westland geeft Warmte’ wil de energiecompensatie die alle huishoudens via een belastingvoordeel ontvangen, herverdelen. Op die manier komt het geld bij de huishoudens terecht die het hardst getroffen worden door de gestegen energieprijzen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet des Here!”

Kunt u iets of alles missen van uw energiecompensatie?  Doneer dan via www.westlandgeeftwarmte.nl Binnenkort ook met een QR-code en via i-Deal. De actie gaat officieel per 1 mei a.s. van start.

Er wordt hard gewerkt aan een folder voor zowel gevers als vragers. We brengen dit initiatief alvast graag onder uw aandacht.  

Diaconaal Platform Westland

Oproep voor deelname aan gelegenheidskoor op Hemelvaardag 26 mei a.s.
Voor 26 mei a.s. zoeken wij deelnemers aan een gelegenheidskoor dat wil optreden op Hemelvaartsdag tijdens de ochtenddienst bij de Lichtbron.
Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven bij Jan de Heer. De vraag voor deelnemers staat ook uit bij de Lichtbron. U kunt u ook inschrijven door uw naam in te vullen op de intekenlijst in de hal van de Pleinkerk. Oefentijdstippen en verdere voorbereiding volgt later. 

Uw reactie graag via Email: secretaris.krm@plein5.nl  of tel: 06 53707516. 

Fietstocht Hemelvaartsdag
Nu de coronamaatregelen en -beperkingen eindelijk achter ons liggen, willen Wilma en Its van der Lelij weer op Hemelvaartsdag de gezellige fietstocht (van zo’n 30 km) organiseren. Deelnemers kunnen zich bij hen opgeven. Nadere informatie, zoals de starttijd, volgen nog.

Open Doors Wateringen
De Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un is deze maand tien jaar aan de macht. Voor het overgrote deel van de bevolking, inclusief de christelijke minderheid, is er geen enkele reden tot feest. Het regime houdt de macht stevig in handen en afwijkend gedrag of vermoedens daarvan, leidt tot arrestatie, detentie in een kamp of zelfs de dood. Eerder dit jaar nog vonden tientallen christenen de dood na een inval door de veiligheidstroepen.
In april 2012 nam Kim Jong-un officieel de leiding van de partij en het land over van zijn vader, die een paar maanden eerder was overleden. Het land vierde het jubileum met een start op 11 april in een week vol evenementen en herdenkingen. Tijdens een bijeenkomst van de nationale partij prees één van Kim’s hoge functionarissen, Choe Ryong Hae, hem “als een begaafd denker, uitmuntend staatsman en niet te evenaren leider” (Bron: Reuters). Gedurende die week was ook de 110e herdenkingsdag van de geboorte van de opa van Kim Jung-un: Kim il-Sung, de eerste leider van Noord-Korea.
Noord-Korea heeft twintig jaar op de eerste plaats van de ‘Ranglijst Christenvervolging gestaan en zakte dit jaar naar de tweede plaats, na Afghanistan. Dit betekent echter niet dat vervolging van christenen verminderd is. Integendeel, nog nooit was de totaalscore, volgens de onderzoeksmethodiek van de ‘Ranglijst Christenvervolging’, zo hoog als nu.

Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen in deze landen bidden kom dan op 31 mei naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal. 

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn 


Collectes 

Problemen met contant geld
Het wordt voor de kerken steeds lastiger om het contante geld van de collectes bij de banken te storten. Daarom sommen we hieronder  mogelijkheden op voor alternatieve collecte-betalingen:

Collectebonnen
Iedere zaterdagmiddag tijdens ‘Open Kerk’ kunt u van 14.00 – 16.30 uur in de kerk collectebonnen kopen. Een velletje gele bonnen kost 10 euro (50 cent per bon) en een velletje groene bonnen kost 20 euro (1 euro per bon). 

Als u niet in de gelegenheid bent de collectebonnen te kopen op zaterdagmiddag, dan kunt u ze ook bestellen door geld over te maken op de rekening voor de collectebonnen NL78 RABO 0373 7322 79 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wateringen. Vermeld bij de overboeking hoeveel vellen gele en/of hoeveel vellen groene bonnen u bestelt. Als u het geld hebt overgemaakt dan kunt u dit melden bij koster Wilma v.d. Lelij, die u de bonnen zal verstrekken.

Bankoverschrijving
Collectegelden kunt U ook eenmalig of periodiek overschrijven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. 

Givt-app.
U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

HGW Pleinkerk-app.
In de HGW pleinkerk-app, die u kunt downloaden op uw telefoon (Apple en Android), zijn mogelijkheden opgenomen om digitaal te collecteren. Als u in de app klikt op ‘Geven’ verschijnen er vier collectemogelijkheden, t.w.  1 = voor ‘diaconie’,  2 = voor ‘kerkrentmeesters’,  3 = voor ‘Zending’ en 4 = voor ‘kerkje’ (= onderhoud/reparatie van het kerkgebouw).
U kunt via deze collecte-app op uw smartphone een willekeurig bedrag inzetten, b.v. € 10. Bij ‘Geven’ geeft u dan bij voorbeeld aan: € 1 voor de diaconie, € 1 voor de kerkrentmeesters, 50 cent voor de zending en 50 cent voor het kerkje. Dan wordt er in totaal € 3 van uw inzet afgeschreven en heeft u nog € 7 over voor de collectes in de volgende dienst(en). 

Doordat er, ook bij het boodschappen doen, nog maar weinig met contant geld wordt betaald, kunt u nu dus ook zo (zonder contant geld) voor een langere periode het collectegeld vastleggen. De kosten voor het vastleggen van het inzetbedrag zijn, onafhankelijk van het bedrag, 29 cent per keer. Dus veel goedkoper dan bij GIVT. 

Fiscaal voordeel
Door van bovenstaande collecte-mogelijkheden gebruik te maken, gelden uw bankafschriften als bewijs en kunt U het totale jaarbedrag (ook uw kerkelijke bijdrage) invullen als ‘giften’ bij uw belastingaangifte.  

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Teus van der Plaat (Penningmeester HGW)