Hervormde Gemeente Wateringen 

         (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 4 juli 2021
10.00 uur: Pro. W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds  J. Henzen (Zangdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten In de morgendienst van zondag 4 juli hoopt in proponent W. van Stuijvenberg een ons bekende voorganger uit Waddinxveen de eredienst te leiden. In de avonddienst sta ikzelf op het rooster. Eigenlijk zou het een zangdienst zijn, maar door de onzekere vooraf gaande periode wordt het een ‘gewone’ dienst. Ga ik verder met Melchisedek of gaan we veel zingen, afgewisseld door enkele korte meditaties? Op dit moment weet ik het nog niet, maar ik daag u/jou uit om te komen en u/je te laten verrassen! Goede en gezegende diensten toegewenst.

Overleden
Op woensdag 23 juni overleed op de leeftijd van 92 jaar de heer Krijn Wielhouwer (Breebaartlaan te Rijswijk). Zijn overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een langzame lichamelijke en geestelijke aftakeling, eigenlijk al de laatste paar jaar. Vanwege diverse vooral luchtweginfecties werd Krijn verschillende malen opgenomen in het ziekenhuis, waar hij na behandeling dan meestal na enkele dagen naar huis mocht terugkeren. In september 2019 was het een herseninfarct dat hem parten speelde met als gevolg dat hij, ondanks heldere momenten, flink in de war was. Na een periode in de Bieslandhof te Delft was hij zo goed hersteld dat hij wonder boven wonder toch weer naar huis mocht. De tijd die volgde was goed, maar zwaar; goed omdat Krijn en zijn vrouw samen waren, maar zwaar omdat veel van de zorg op zijn vrouw neerkwam en ook zijn geestelijke achteruitgang veel van haar vergde. Toen ik een week voor zijn sterven op bezoek kwam, waren de twee kleindochters op visite. Aan de manier waarop zij met opa en oma omgingen, voelde en zag ik de liefdevolle hechtheid van een klein, maar warm gezin. In die zin was Krijn ook een familiemens die er intens en soms zelfs emotioneel van genoot als zoon, dochter, schoonzoon en kleinkinderen bij elkaar waren. “Ik wil er zo graag nog voor jullie zijn”, waren woorden die hij die laatste mindere jaren nogal eens uitsprak en die hem kenmerkten als een betrokken en liefhebbende man, vader en opa. Zo gedachten we hem ook in de dankdienst voor zijn leven op maandag 28 juni in de kerk aan het Plein, een dienst waarin tevens in herinnering werd gebracht dat Krijn geboren en getogen was op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee en dat hij in zijn werkzame leven verschillende (onder andere leidinggevende) functies in het verzekeringswezen heeft bekleed  Na de dienst werd Krijn in besloten familiekring begraven op begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk. Dat hij rusten mag in vrede.

Pleinpraat
Toen ik vorige week donderdag tussen de middag na een huisbezoek in Rijswijk via Wateringse Veld naar huis fietste, hoorde en zag ik een gele helicopter. Vanwege de bocht die hij nam en de dalende beweging, wist ik dat er niet ver van mij vandaan een medisch spoedgeval moest wezen. En inderdaad, op een grasveldje langs de Laan van Wateringse Veld zag ik het gele gevaarte landen. Ik bewonderde de stuurmanskunst van de piloot en zag vervolgens hoe de hulpverleners door een politiewagen naar de ‘plek des onheils’ werden gebracht, vermoedelijk enkele straten verder. Ik bedacht bij mezelf hoe mooi het is dat we in ons land zulk mooi machine- en mensmateriaal hebben om mensen in nood te helpen en waar mogelijk in leven te houden of er, middels reanimatie, in terug te brengen. Tevens schoot door mij heen hoeveel God ervoor over heeft gehad om ons te ‘re-animeren’ en te herscheppen tot het eeuwige leven. Hij gaf zijn Zoon hiervoor; figuurlijk een ‘Lifeliner’ uit de hemel.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
Vanaf zondag 27 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.  In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft  ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.