Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Berichten

Bericht van ds. Bart Schoone

Pasen
Het leven is sterker dan de dood
Wij denken dat de dood het altijd wint, dat de dood sterker is dan het leven. Maar de bijbel laat ons zien dat dit niet waar is. Genesis 1 vertelt dat God het licht maakt en zo de duisternis overwint – en duisternis betekent in de bijbel: dood. Als het volk van Israël later slaaf in Egypte is, dan is hun leven vol duisternis, want slaaf zijn is heel hard werken, ziek worden en veelal jong sterven. Egypte is dan ook de “dodenwereld”, maar God bevrijdt hen uit die duisternis. Later is er een profeet, Ezechiël, die ziet in een droom een veld dat helemaal bedekt is met doodsbeenderen. In de droom zegt God tegen de profeet: “Zeg tegen deze beenderen dat zij leven”. De profeet deed dat en de beenderen kwamen weer bij elkaar, er kwam vlees op en toen moest de profeet op die lichamen blazen en zo werden ze weer levend. Zo liet de Heer in een droom aan de profeet zien dat Hij zijn volk niet in de steek liet, maar dat het leven zou, ook al leek het alsof het afgelopen was. Het leven is sterker dan de dood.
We mogen het paasfeest vieren en dat wil zeggen dat Jezus is opgestaan. Alle evangelisten vertellen daarover, soms heel verschillend van elkaar. Maar Jezus leeft en dat heeft de discipelen dusdanig bezield dat ze in Jezus’ spoor verder gingen. Zijn verhalen moesten verder verteld worden. Ook wij mogen in dat spoor verder gaan.

Ik wens een ieder gezegende paasdagen. 

Pastoraat.
Mevrouw Bouwman-Degeling, Wethouder Brederodelaan 67, Rijswijk, is in het ziekenhuis geopereerd en heeft een nieuwe heup. Toen ik haar bezocht was ze er werkelijk weer heel aardig aan toe. Ik stelde haar de vraag: Doet u niet teveel? “Nee, we hoefden ons geen zorgen te maken!” zei ze. Maar toch, mevrouw Bouwman, rustig aan! En meneer Bouwman, sterkte met het mantelzorgen.
De heer Hans Groenewegen is na een kort verblijf op de i.c.-afdeling van het Reinier de Graaf gasthuis verplaatst naar de “gewone” verpleegafdeling. Er worden allerlei onderzoekingen verricht. Ook hem wensen we sterkte toe.            

Tenslotte
Een hartelijke groet van ds. Bart Schoone.

 

Overige berichten

Bij de diensten van 29 en 31 maart 2024
In de avonddienst van Goede Vrijdag verwelkomen we ds. B. Schoone uit Poeldijk, inmiddels een bekend gezicht binnen onze gemeente. Het Heilig Avondmaal zal worden bediend. Deze dienst begint om 19.00 uur.
Eerste Paasdag zijn er 2 diensten.
De ochtenddienst om 10.00 uur; we beginnen met het zingen van bekende paasliederen
vanaf 9.45 uur. Voorganger in deze dienst is onze oud-predikant ds. Van Velzen uit De Lier. Let u er op dat de tijd een uur vooruit gezet zal worden? Het zou jammer zijn als u deze dienst zou missen.
In de avonddienst, die om 19 uur aanvangt, zal voorgaan
ds. P. van der Ende uit Rijnsburg, geen onbekende predikant voor ons.


 Paaslunch
1e Paasdag zal er geen paasontbijt zijn. Wel is er dit jaar voor het eerst, aansluitend aan de koffie na de morgendienst, een paaslunch. Bij mooi weer kunnen we heerlijk in de tuin  zitten, als het weer slechter is kunnen we in De Smidse terecht.
U kunt zich opgeven voor de lunch bij Truus Nugteren (0174-293932) of via de intekenlijst  onder de toren. 


Gemeenteavond woensdag 10 april 2024
Voor alle gemeenteleden die zich betrokken voelen bij onze gemeente is er in de kerk een gemeenteavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Op deze avond zal met u van gedachten worden gewisseld hoe de kerk weer ingericht kan worden als de aardwarmte en de vloerverwarming zijn aangelegd.  Ook willen we u meenemen in het traject van “het beroepen van een nieuwe predikant”. We stellen uw mening en ideeën zeer op prijs!
Maak dus van deze gelegenheid gebruik en kom woensdag 10 april a.s!

Christine Bosma, scriba


Agenda 28 maart t/m 6 april 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)

  • Zondag 31 maart: United om 10 uur in Voorzaal
  • Woensdag 3 april:  Gebedsmoment om 19.30 uur – 20 uur in Doopkapel
  • Zaterdag 6 april: Orgelconcert door Francesca Ajossa (entree 9 euro en voor 65+ 8 euro) om 19.30 uur