Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 1 oktober 2023
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst / Israëlzondag)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Ds. D. van Vreeswijk uit Rotterdam
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van 1 oktober hoopt ds. D. Wolters voor te gaan. Hij introduceert in deze dienst een nieuw Focus-thema en zal ook Israël (Israëlzondag!!) niet vergeten. Van harte aanbevolen.
In de avonddienst staat ds. D. van Vreeswijk uit Rotterdam op het preekrooster. Een goede oude bekende uit de tijd dat hij (14 jaar geleden alweer!!) onze consulent was vanuit de Hervormde gemeente Poeldijk.
Zondagavond 8 oktober is er weer een jeugddienst. In deze dienst mag ik de ‘preek’ doen en jullie de zegen geven. Samen met Gesina en Roeland is er een, denk/vind ik, mooie dienst voorbereid. Thema is: ‘Vaders schatkist….’. We lezen de bekende gelijkenis over de verloren zoon, maar komen vanzelf bij zijn broer uit. Vraag bij gelijkenissen door Jezus verteld is steeds opnieuw: ‘Wie ben ik in dit verhaal?’ Best wel spannend allemaal, maar uiteindelijk letterlijk en figuurlijk VEELBELOVEND!!! Soliste Jedidja zal de liederen muzikaal en met haar stem begeleiden. Voor de dienst is er een gezamenlijke maaltijd. Jullie komen toch zeker ook??!!

Mede namens Gesina en Roeland,
ds. Jan Henzen

Zieken
De heer J.L. van den Berg (Meynertzhagenstraat te Wateringen) is, na hartstilstand en reanimatie, inmiddels weer thuis, waarvoor dankbaarheid. Leo zal de komende tijd rustig aan moeten doen en de tijd nemen voor revalidatie. De heer P.A. Froklage (Groentelaan te Wateringen) verblijft en revalideert (na hersenbloeding en halfzijdige verlamming) voorlopig in Basalt Revalidatiecentrum, Vrederustlaan 180 te ’s-Gravenhage. Naar omstandigheden gaat het goed met Paul.

Overleden
Op woensdag 20 september overleed op de leeftijd van 86 jaar de heer Leendert van der Heden, hij woonde sinds begin november op de verpleegafdeling van Zorglocatie Woudsoord in Woubrugge. Naar omstandigheden heeft hij er een redelijk goede tijd gehad, al ging hij zowel lichamelijk als geestelijk hard achteruit. De keren dat ik Leen daar bezocht was er steeds een blijde herkenning, maar wat volgde was een gesprek vol herhalingen. Wat een verschil met de Leen van voor de Alzheimer: Een kordate, robuuste en ‘praatgrage’ man die actief was in het (o.a. ook internationale) ‘uitvaartwezen’ waarin hij ook zitting had in diverse regionale en landelijke besturen. Naast zijn werk was het vliegen van een sportvliegtuig zijn grote hobby, waarin hij genoot van de vrijheid, het ruime uitzicht en het zitten achter de stuurknuppel. In de tijd van de kerkelijke bazars in Wateringen, was steevast een ‘Rondvluchtje met Leen’ één van de gewilde prijzen. De betrokkenheid van Leen bij onze gemeente (hij woonde immers in de Minister Talmalaan in Rijswijk) ontstond in de tijd van ds Abelsma en is daarna altijd gebleven. Confessionele prediking en ‘Jan op het orgel’ waren zaken waar hij intens van genoot. Op ‘Vis-orgelconcerten’ zorgde Leen voor de wijn en de Evangelische Liedbundels in de kerk waren door hem geschonken. Tot enkele jaren geleden nodigde hij de gastpredikanten uit, iets dat hij met verve deed, maar door de toenemende dementie helaas niet meer ging. Verdrietig was dat hij na het overlijden van zijn vrouw Truus, in de zomer van 2015, veel alleen was en ook zijn enige dochter (met gezin en eigen zaak in Nootdorp) natuurlijk niet altijd in de gelegenheid was om die eenzaamheid op te vullen. Op dinsdag 26 september namen we afscheid van Leen (boerenzoon van de Zijldijk in Leiderdorp) in een dienst van Woord en gebed, geleid door (vanwege mijn vakantie), mijn vroegere stagiare, kerkelijk werker Gretha Bregman uit Woubrugge. Dat Leendert van der Heden rusten mag in Gods vrede.

Gesprekskring
Dinsdag 3 oktober is er de eerste bijeenkomst van de kring ‘Geloof en maatschappij’. Naar aanleiding van het Focus-traject is het thema: ‘De cultuur en ik’. Tot volgende week in de voorzaal van de kerk. We beginnen om 19.30 uur.

Pleinpraat
Buien, ze vallen nu eens hier en dan eens daar, maar meestal als ik toevallig net hier of daar ben. Zo ook vorige week, toen een voorgenomen bezoekmorgen in het water viel. Althans, ik heb gewoon doorgezet, maar kwam op verschillende adressen dan net niet doorweekt-, maar toch wel druipnat aan. Deed me denken aan de tijd dat ik als tiener naar school fietsen moest, vanuit Leiderdorp naar Leiden en dan soms zoveel regen had onderweg dat ik mijn broek uitwringen kon en het water in mijn schoenen klotste. Ik hoor mijn vader nog zo vragen waarom ik mijn regenpak dan niet aan had gedaan, waarop mijn antwoord dan weer was dat niemand dat deed en ik dus ook niet….. Overigens waren de huisbezoeken prima gegaan en was ik de dagen daarna alleen maar licht verkouden. Als de volgende keer de buien vallen dan zorg ik ervoor dat als zij hier zijn, ik daar ben, vallen ze daar, dan ben ik hier….

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten


Concert Christelijk mannenkoor “Soli Deo Gloria” op 7 oktober 2023

Op zaterdag 7 oktober 2023 om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) is er in de Hervormde kerk, Plein 9 in Wateringen een (gratis) concert van het Christelijk mannenkoor “Soli Deo Gloria” o.l.v. de bekende dirigent, zanger en organist Jaap Kramer.
Soli Deo Gloria betekent “God alleen de eer”. Het koor werd opgericht in 1997 en behoort tot de jongste koren van Urk . Het staat sindsdien onder leiding van Jaap Kramer.  Vanaf het begin is streven naar kwaliteit een belangrijke drijfveer binnen het koor geweest. Die kwaliteit heeft geleid tot een groep enthousiaste zangers met een ongeëvenaarde koorklank in Nederland. Gemiddeld geven zij 10 tot 15 concerten per jaar. Inmiddels hebben ze ook hun medewerking verleend aan radio en TV. Diverse malen waren ze al te zien en te beluisteren bij “Nederland Zingt” (EO).
Ook wordt medewerking verleend aan het concert door de organist, pianist, dirigent en koorbegeleider Harry Hamer. Harry Hamer is o.a. organist van de Nieuwe Kerk in Kampen, dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en is als pianist regelmatig te zien in het tv-programma “Nederland Zingt”.
De toegang tot dit concert is gratis.  Iedereen is welkom! Dus wees er op 7 oktober a.s. tijdig bij.
Na afloop van het concert is er een collecte voor de onkosten is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje.
We hopen velen van u te zien tijdens dit concert.
Zie voor het programma en verdere informatie: www.hervormdegemeentewateringen.nl


Sneller en beter op de hoogte blijven met onze kerkapp.

Als gemeente willen we elkaar bemoedigen en tijdig en goed informeren. Er zijn voor onze naasten. Steeds vaker grijpen kerkleden daarom naar de smartphone. Om u nog beter van dienst te zijn, hebben we in onze gemeente een kerkapp. We nodigen u graag uit de kerkapp te gebruiken.
Met de kerkapp heeft u de gemeente altijd in uw broekzak. U kunt informatie inwinnen over kerkdiensten en activiteiten. U kunt lief en leed delen met andere gemeenteleden. Via de app zijn kerkleden onderling beter bereikbaar. U kunt zelf berichten plaatsen of vragen stellen, met elkaar bidden en elkaar bemoedigen. Ook kunnen we u sneller op de hoogte houden van belangrijk gemeentenieuws dat u niet wilt missen. Vervolgens kunt u met de app heel eenvoudig meedoen aan de collecte.
We bieden een veilige omgeving. Alleen onze kerkleden hebben toegang. We houden toezicht om het met elkaar plezierig en respectvol te houden. De app voldoet daarnaast aan alle privacyregels. Het programma wordt ondersteund door de Protestantse Kerk en wordt in veel kerkelijke gemeenten met enthousiasme ontvangen. De maker van de app is Donkey Mobile uit Bodegraven.

Kom erbij!
Wij zijn enthousiast over de app! Zo’n 135 gemeenteleden gebruiken al weer enige tijd de app naar tevredenheid. We nodigen u uit ook mee te doen. De app is een aanvulling op de kerkwebsite en ons weekblad Samen. En het is volledig gratis voor u. Sluit u ook aan bij onze digitale gemeente en ontmoet gemeenteleden naast onze zondagse diensten. De kerkapp is een aanvulling op de kerkwebsite en het weekblad Samen en bedoeld om juist in deze tijd directer op elkaar betrokken te blijven. De kerkapp. voldoet aan de AVG- voorwaarden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Hoe komt U aan de kerkapp?
Op onze kerkwebsite www.hervormdegemeentewateringen.nl vindt u op de webpagina ‘App’ een eenvoudige handleiding om de kerkapp op uw mobiele telefoon te installeren. Heeft u hulp nodig, dan kunt u terecht bij Teus v.d. Plaat of Ad Hoeijenbos.