Hervormde Gemeente Wateringen 

         (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 1 augustus 2021
10.00 uur: Dhr. E.J. Bergman uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds D.J.J. Thijs uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Zondag 8 augustus 2021
10.00 uur: Ds L. den Breejen uit Delft
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds J. Maasland uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Ds J. Henzen is t/m zondag 22 augustus met vakantie.

Overige berichten

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Feestelijke startzondag
Op zondag 12 september hopen we het nieuwe kerkelijke seizoen te openen met een feestelijke startzondag. Thema van deze zondag is: ‘Van U is de toekomst’. Na de dienst nodigen wij u en jullie van harte uit voor een gezellig en informatief samenzijn in onze kerktuin. We besluiten met ‘iets te eten’, waarna eenieder rond 13 uur weer naar huis kan terugkeren. Wilt u/jij deze zondag alvast aankruisen in uw/jouw agenda? Mocht u (jong, ouder en oud!) het leuk vinden om deel uit te maken van het gelegenheidskoor voor die zondag, dan kunt u zich opgeven bij Marion van der Plaat.

De voorbereidingscommissie startzondag, Marion van der Plaat, Henk Mouthaan, ds. Jan Henzen

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.