Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 2 oktober 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 2 oktober hoop ikzelf voor te gaan. In deze dienst wordt door middel van liederen, lezingen en verkondiging het tweede thema van Focus geïntroduceerd: VERWONDERING. Ook hoop ik op deze ‘Israëlzondag’ aandacht te geven aan de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël. Aan het einde van de dienst mogen we dan vervolgens in Rick Rodenburg een stagiair verwelkomen. Hij zal in het komende halfjaar zo nu en dan met mij ‘meelopen’ en hier en daar ook zelfstandig dingen ondernemen. Ik hoop velen van u en jullie aanstaande zondag te mogen verwelkomen.
In de avonddienst staat collega ds. P. van der Ende uit Rijnsburg op het rooster. Ook deze dienst van harte aanbevolen!

Geboren
Op zondag 18 september is geboren: Vera Christina Johanna, dochter van Thijs en Fleur Storm-van der Plaat (Kennemerlandsingel te ’s-Gravenhage) en zusje van Rosalie. Wij feliciteren het jonge gezin van harte met de geboorte van Vera en wensen ze van harte toe dat ze in gezondheid en onder Gods zegen op mag groeien tot een fijn en liefdevol mens.

Kring ‘Geloof en maatschappij’
Op dinsdag 4 oktober bent u/jij van harte welkom op de kring ‘Geloof en maatschappij’. We behandelen naar aanleiding van de actualiteit een thema dat aansluit bij het Focusthema van de maand oktober: ‘Verwondering’. We beginnen om 20.00 uur in De Smidse en ‘vergaderen’ tot rond 21.30 uur. Tot volgende week dinsdag!

Pleinpraat
Sinds half september wordt de pastorie van buiten geverfd. Dat betekent drukte in en vooral om het huis. En omdat het de laatste weken knap frisser en vochtig geworden is, is het in huis met (vanwege de werkzaamheden) openstaande ramen vaak best wel koud. Aardige bijkomstigheid van deze periode zijn de gesprekken met de (momenteel) twee schilders, waarvan de één uit Marokko afkomstige moslim is en de ander een echte, ietwat plat sprekende Hagenees. Toen ik ze vorige week dinsdag uitnodigde om even in de kerk te gaan kijken, deden ze dat beide graag, maar ook met eerbied en respect. Oprecht geïnteresseerd stelden ze vragen vanuit hun eigen achtergrond en cultuur. Mooi om ondanks de verschillen te mogen merken dat zo’n open gesprek plaatsvinden kan en dat er naar elkaar wordt geluisterd zonder meteen het eigen gelijk te ventileren. Mij viel ook op hoe we zo met z’n drieën van elkaar ook echt iets kunnen leren…….

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Piano- en orgelconcert
Op zaterdag 1 oktober a.s. is er middagconcert in onze kerk, waarbij Jan van Westenbrugge ons  fraaie Bätz-Witteorgel zal bespelen en Jan Peter Teeuw de piano. Zij hebben al vaker een duo-concert verzorgd en zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Het belooft dan ook weer een mooi concert te worden, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
De aanvang van het concert is 15.00 uur en de kerk is open vanaf 14.30 uur.
De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+,  incl. een kopje koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.

Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

 Het Orgelcomité