Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 6 maart 2022 (Tweede Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. Mevr. M. Zebregs uit ‘De Lichtbron’
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. H.E.J. van der Laan uit Gouda
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Woensdag 9 maart 2022 (Biddag)
19.00 uur: Ds G. van Velzen uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

Afwezigheid ds. J. Henzen

Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk neergelegd. We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat. Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl

Zieken

De gezondheidssituatie van de heer B. de Geus blijft zeer zorgelijk.
De heer M. van der Gaag is de afgelopen periode opgenomen voor een verdere behandeling van de (bacterie) infectie in Huize Eijckenburg, Kruisbessenstraat 12 te Den Haag. Klazien en Rien – heel veel sterkte!
De heer R. Joris  knapt langzaam weer wat op  en is nu in afwachting van verdere therapie en behandeling. Heel veel sterkte de komende tijd voor Rob en Flora;  we hopen op verder herstel.
We leven ook mee met de heer P. van Raamsdonk omdat hij meerdere keren per week, voor een nierdialyse-behandeling, naar het ziekenhuis moet. Wij hopen dat de behandeling succesvol mag zijn.
De heer A. van der Gaag is afgelopen week, voor een ingreep, in het ziekenhuis geweest.
Mevrouw N. Alblas, is afgelopen week geopereerd aan haar knie. De ingreep is geslaagd en op het moment dat u dit leest is Nely weer thuis.
Mevrouw D. Schalk is weer thuis alwaar zij door de thuiszorg verzorgd zal worden.

Wij leven als gemeente mee met allen die ziek zijn en of een behandeling of een operatie moeten ondergaan. Wij wensen allen Gods ontfermende nabijheid toe. 

Overige berichten

Corona maatregelen: “Terug naar normaal!”
De overheid volgend in het loslaten van de coronamaatregelen, zullen we ook in de Hervormde Gemeente Wateringen de mondkapjesplicht en het vasthouden aan de 1,5 meter laten vervallen.
Indien gewenst:  “Gun elkaar de nodige ruimte het is immers ook weer wennen aan het loslaten van de 1,5 meter afstand.
Natuurlijk blijven we alert en vragen we u te letten op persoonlijke hygiëne: “Niet komen naar de kerk bij klachten”. Verder wordt voor en na de dienst aandacht besteed aan het goed ventileren van de kerkruimte.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516). 

Oekraïne
Met grote zorg volgen we de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne. We hopen en bidden dat alles daar goed mag aflopen. Ach, die arme bevolking die ook in het verleden al zoveel ellende heeft meegemaakt en die nu opnieuw met grote rampen wordt geconfronteerd. “Here God, ontferm U over hen!”

Open Doors Wateringen
Vijf Chinese christenen moeten de cel in, omdat ze twee jaar geleden een religieuze conferentie in Maleisië hadden bezocht. Tegen hun predikant en een gemeentelid is een rechtszaak aangespannen.
Een rechtbank in Fenyang, in het noorden van de provincie Shanxi, sprak begin dit jaar gevangenisstraffen van zes tot acht maanden uit tegen Zhang Ligong, Wang Runyun, Wang Shiqiang, Zhang Yaowen en Song Shoushan. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ‘het illegaal oversteken van de grens’. De vijf christenen, allen lid van de Zion Reformed Church in provinciehoofdstad Taiyuan, maakten deel uit van een groep die in januari 2020 de Gospel and Culture Conference 2020 in Kuala Lumpur, Maleisië bijwoonden. Onder de sprekers was onder anderen de New Yorkse stadskerkplanter Tim Keller, die een invloedrijk theoloog is.
De Chinese christenen werden in juli 2021 opgepakt, waarna ze vijf maanden doorbrachten in een detentiecentrum. In november werden ook pastor An Yankui en een medewerker van de Zion Reformed Church gearresteerd op grond van dezelfde beschuldigingen. Ondanks het feit dat ook zij reisden met Chinese paspoorten en geldige visa.

Inperken vrijheid
China keert zich onder president Xi Jinping scherper tegen buitenlandse invloeden. Kerken met banden in het buitenland staan onder toezicht of moeten de deuren sluiten. Peking richt zich nadrukkelijker op het ‘verchinezen’ van religie, en perkt de vrijheid van godsdienst en kerkelijke activiteiten steeds verder in.
“Kerken met een gereformeerde achtergrond, vooral de grotere, heeft de regering al in het vizier”, zegt Xu Guolin, een woordvoerder van Open Doors. “De combinatie van huiskerkleden die een internationale conferentie bijwonen met invloedrijke sprekers, ligt dan ook zeer gevoelig en wordt hoog opgenomen door de autoriteiten.” De families van de vijf veroordeelde christenen zeiden dat ze herhaaldelijk door de autoriteiten waren gevraagd om zich aan te sluiten bij de patriottische Drie-Zelf Kerken. Die vraag hadden ze vriendelijk maar beslist geweigerd, meldde de in Amerika gevestigde organisatie ChinaAid.

Wilt u voor deze en andere vervolgde Christenen bidden en ook voor eigen gemeenteleden, kom dan op dinsdag 29 maart om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom. 

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van de Plaat 

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.