Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 3 juli 2022
10.00 uur: Ds. P.J. Stam uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

19.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst mogen we ds. P.J. Stam (emeritus) uit Katwijk aan Zee verwelkomen. Ik wens u en jullie allen een goed en gezegend samenzijn toe.

De avonddienst is een zangdienst, waarin ikzelf mag voorgaan. Thema van de dienst is het bekende gezang 437: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht’. Een prachtig lied waarover veel te zeggen is en waar omheen we ook veel zullen zingen. Komt u/jij ook?

Zieken
De heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) heeft vorige week in verband met de nierdialyse een definitieve aansluiting gekregen. Omdat deze ingreep onder algehele narcose plaatsvinden moest was dit best wel spannend. Er is grote dankbaarheid bij Piet en Gerrie dat de ingreep geslaagd is en de dialyse voorspoedig gaat. Mevrouw de Jong-Schouten (Schependreef) belde mij eind vorige week op met de mededeling dat zij begin juli het verpleeghuis (Westhoff te Rijswijk) mag verlaten. Wat fijn dat herstel en revalidatie zo spoedig verlopen!!

Pleinpraat
Toen ik eind vorige week op bezoek was bij een hoogbejaard gemeentelid, kwam na een half uurtje plotseling haar dochter binnen, vergezeld door twee kleine keffende hondjes. Terwijl zij een kopje thee pakte stond ik op uit de ‘gemakkelijke’ stoel waarop ik zat om voor haar plaats te maken om vervolgens te gaan zitten op een duidelijk minder comfortabele eetkamerstoel. Toen de dochter de kamer weer binnen kwam, met in haar kielzog de twee kleine keffende hondjes, pakte ze haar ‘schatten’ op en zette ze op de stoel waaruit ik zojuist was opgestaan……! Wat geforceerd glimlachend zag ik vanaf de harde zetel het tafereel aan en zei: ‘Wat een lieve beestjes, zeg. Zie ze eens heerlijk zitten!’ Overigens was de rest van mijn bezoekje reuze aangenaam.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden start weer op 3 september a.s.
Verlang jij/u naar verdieping van je geloof, in leer en leven, theorie en praktijk? Dan is de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) misschien wel iets voor u/jou!
Op 3 september a.s. start een nieuw cursusjaar. De driejarige cursus bestaat uit zeven verschillende vakken en wordt om de week op zaterdagmorgen gegeven. Vooropleiding, leeftijd of kerkgenootschap zijn niet relevant. De ervaring leert dat juist diversiteit van meerwaarde is voor de hele groep.  In de loop der jaren hebben al velen deze cursus met enthousiasme gevolgd!
Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op de website www.cursustvg.nl
Zelf heb ik het 2e jaar inmiddels voltooid . Ik ben zeer enthousiast over de cursus en natuurlijk ga ik verder met het 3e cursusjaar. 

U kunt voor meer informatie met ondergetekende en of de secretaresse van de cursus Ineke Brugmans (i.brugmans@solconmail.nl, of 079 5932906) contact opnemen.
Bij het secretariaat (cursustvggouda@hotmail.com)  kun je een digitale folder aanvragen en/of  je (vrijblijvend) aanmelden voor de kennismakingsmorgen op D.V. 3 september in Gouda.
Weet je hartelijk welkom bij deze waardevolle cursus!

Voor meer informatie – achtergrond – ervaring – dan kunt u zich wenden tot Jan de Heer, tel 06-53707516 of mail even naar secretaris.krm@plein.5