Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten in De Smidse

Zondag 2 juni 2024
10.00 uur: Mw. G. Bregman uit Woubrugge
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

19.00 uur: Ds. L. van Rikxoort uit Alphen a/d Rijn
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Berichten van ds. Bart Schoone

De kerk
Op 1e Pinksterdag vroeg ik tijdens het kindermoment: “Wie is er jarig vandaag?” Het door mij verwachte antwoord – de kerk – kwam er niet. Pinksteren wordt nogal eens het geboortefeest van de kerk genoemd. Er gaan stemmen op die zeggen dat we ons nu in de stervensfase van de kerk bevinden. Dat geldt dan misschien voor het rijke westen. Ja, bij ons gaat het niet goed met de kerk, in andere werelddelen groeit de kerk. Laten we ook oog hebben voor het ontstaan van de kerk. Na de dood en opstanding van Jezus groeide er een beweging van mensen die “mensen van de weg” genoemd werden – mensen vol enthousiasme, die in hun handel en wandel probeerden volgelingen van Jezus te zijn. Deze beweging groeide uit tot een machtsinstituut toen de Romeinse keizer Constantijn de kerk volledige vrijheid verleende en de kerk zelfs onder bescherming van de staat kwam te staan. Keizer Theodosius de Grote vervaardigde een edict uit, waarbij de kerk tot staatskerk werd verklaard. Iedere staatsburger was verplicht de christelijke leer te aanvaarden. De kerk ging een voorname rol spelen in de politiek, wapens werden gezegend en gewetens werden soms onderdrukt. Wel, dat dít machtsinstituut afkalft is iets waar we niet al te tragisch over moeten doen. Jezus heeft eens gezegd; “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.” Laten we daar in deze tijd weer oog voor krijgen!  (N.B. kerkgeschiedenis is ook heel interessant!)

Pastoraat
Ook nu noem ik weer de naam van de heer Hans Groenewegen. In het Reinier de Graaf gasthuis heeft hij ook even op de hartbewaking gelegen. Toen ik hem bezocht (22 mei) maakte hij een opgewekte indruk op mij. Ik begin weer een beetje hoop voor hem te krijgen, al zal hij nog een lange revalidatie-weg te gaan hebben. Ook nu weer sterkte toegewenst.

Ten slotte
Tenslotte moet ik u opbiechten dat ik afwezig ben van 1 t/m 8 juni én van 22 t/m 27 juni. En straks in september zal ik ook drie weken in Zwitserland vertoeven, maar dat kan ik nu beter nog even niet vertellen.
U allen weer een goede week toegewenst.            .

Bart Schoone.


Overige berichten

Bij de diensten van 2 juni 2024
Op zondag 2 juni, verwelkomen we Mw. Gretha Bregman. Zij heeft stage gelopen bij dominee Henzen en momenteel als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse gemeente Does en Wetering. Wij zijn heel blij dat zij bereid is een dienst te leiden bij ons.
In de avonddienst gaat voor dominee van Rikxoort uit Alphen aan de Rijn. Mooi detail; beide voorgangers hebben een link met dominee Henzen. Wat fijn dat ook dominee Van Rikxoort wil voorgaan.


Beroepingscommissie
De beroepingscommissie is bekend, de gemeenteavond was zeer geslaagd.
Alle punten die zijn besproken in de kerkenraad en op de gemeenteavond zullen worden samengevoegd. De commissie kan aan de slag!
Verdere communicatie betreffende het beroepingswerk zal, voor zover mogelijk, worden gedaan door de beroepingscommissie zelf. De kerkenraad is heel blij dat deze groep zich heeft aangemeld en in de beroepingscommissie willen plaatsnemen. Vanaf deze plek, wil ik jullie veel zegen toewensen bij deze belangrijke opdracht.
Aan u als gemeente, wil ik vragen om de beroepingscommissie op te dragen in uw gebed.


Inzage jaarrekening 2023 van de Kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2023 van de Kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 3 juni t/m 10 juni 2024. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester, dhr. Teus v.d. Plaat.


Agenda 3 t/m 8  juni 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp).
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat, maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

  • Zaterdag 1 juni; Fietstocht 100 km. (Info bij Gesina Joziasse)

Christine Bosma, scriba