Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 7 april 2024
10.00 uur: Mevr. ds. M. Zebregs
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Ds. J.W.J. Guis uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

 

Bericht van ds. Bart Schoone

In deze dagen, zo kort nadat we het paasfeest hebben mogen vieren, wil ik u de volgende woorden meegeven. In 1 Kor. 15:14 lezen we: “En als Christus niet is opgewekt, dan is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos”. Naar aanleiding van deze woorden het volgende gedicht van Truus v.d. Roest.

Bezinning

Als Jezus niet was opgestaan,
had ons geloof geen zin!
Dan zetten wij ons tevergeefs
voor ’t komend Godsrijk in.
Dan had Zijn woord in ons bestaan
geen enk’le zeggingskracht,
omdat Zijn stem toch door de dood
tot zwijgen werd gebracht.

Als Jezus niet was opgestaan,
zou God onvindbaar zijn.
Dan stonden wij totaal alleen
in onze angst en pijn.
Dan was er voor de mens in nood
geen enk’le reddingskans.
Dan bleek de boodschap van het heil
ontdaan van alle glans.

Als Jezus niet was opgestaan,
dan liep ons leven stuk,
omdat er geen herstel meer was,
geen hoop op nieuw geluk.
Dan was er wel een kruis geweest,
maar ’t had zijn doel gemist.
God had zijn kunnen overschat
Zich in zijn doel vergist.

Als Jezus niet was opgestaan……
Maar…..  Jezus is dat wél!
De dood werd op de derde dag
onttroond op Gods bevel.
Gods daad tot redding en behoud
werd daar een tastbaar feit.
Het leven kreeg opnieuw een kans
en….. dit keer voor altijd!

Pastoraat
Ik zou bijna zeggen dat de toestand van de heer Hans Groenewegen, die in het Reinier de Graaf gasthuis werd verpleegd, met de dag wisselde. Eerst opgenomen op de i.c., daarna naar de gewone verpleegafdeling, moest hij vervolgens in isolatie liggen, omdat er waarschijnlijk een ziekenhuisbacterie bij hem werd geconstateerd. Het bleek loos alarm, de isolatie werd opgeheven en hij werd op eerste Paasdag uit het ziekenhuis ontslagen en kon weer naar huis. We bidden voor hem en wensen hem sterkte toe.  

Ten slotte:
Een hartelijke groet van Ds. Bart Schoone


Berichten

Bij de diensten van 7 april 2024
Zondagmorgen 7 april verwelkomen we dominee Zebregs. Marjan is predikant bij “De Lichtbron”. We zijn blij dat Marjan bij ons wil voorgaan.
In de avonddienst verwelkomen we nog een Westlandse predikant, namelijk dominee Guis uit Poeldijk. 


Gemeenteavond woensdag 10 april 2024
Voor alle gemeenteleden die zich betrokken voelen bij onze gemeente is er in de kerk een gemeenteavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Op deze avond zal met u van gedachten worden gewisseld hoe de kerk weer ingericht kan worden als de aardwarmte en de vloerverwarming zijn aangelegd.
Ook willen we u meenemen in het traject van “Het beroepen van een nieuwe predikant”. We stellen uw mening en ideeën zeer op prijs!
Maak dus van deze gelegenheid gebruik en KOM woensdag 10 april a.s!

Christine Bosma, scriba


Agenda 4 t/m 11 april 2024 (overgenomen uit de agenda van de kerkapp)

Zaterdag 6 april: 19.30 uur, Orgelconcert door Francesca Ajossa
Dinsdag 9 april: Q-time, 18.00 uur tot 19.15 uur, Archiefzaal
Dinsdag 9 april: Gesprekskring Geloof en Maatschappij, 19.30 uur tot 21.30 uur, Voorzaal
Woensdag 10 april: Gemeenteavond, 20 uur tot 22 uur, Kerk


Orgelconcert door Francesca Ajossa
De jonge en talentvolle organiste Francesca Ajossa (1999) zal op D.V. zaterdag 6 april voor de eerste keer op de orgelbank van het Bätz-Witteorgel in de Pleinkerk van Wateringen plaatsnemen.
Francesca studeerde orgel en orgelcompositie aan het ’Palestrina Conservatorium’ in haar geboorteplaats Cagliari (Italië), waar zij in 2018 haar bachelor ’Cum laude’ afrondde, de hoogst mogelijke onderscheiding, en volgde daarna nog enkele andere studies die zij ook succesvol afrondde. Zij concerteert regelmatig op festivals in heel Europa en is nu de eerste organiste van het kerkje in ’t Woudt. Het programma van het concert kunt u alvast lezen op de website www.orgelwateringen.nl
De verrichtingen van de organiste en haar registranten zijn zoals gebruikelijk weer te volgen op vier grote schermen voor in de kerk.
Het concert begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 9,00 en € 8,00 voor 65+, incl. een kopje koffie of thee na afloop van het concert. Kinderen t/m 16 jaar gratis toegang.
Meer informatie op www.orgelwateringen.nl

 U bent (weer) van harte welkom!