Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 7 januari 2024
10.00 uur: Ds. W. van Stuijvenberg uit Ouderkerk a/d IJssel
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

19.00 uur: Ds. B.H. Weegink, emeritus te Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 7 januari mogen we in ds. W. van Stuijvenberg een bekend gastpredikant (Ouderkerk a/d IJssel) verwelkomen.
In de avonddienst staat ds. B. H. Weegink (emeritus te Katwijk Zee) op het rooster. Beide diensten van harte aanbevolen!

Zieken
De heer E.C. van den Berg (Rozemarijn te Wateringen) heeft op dinsdag 19 december een ingrijpende operatie aan de lever ondergaan. De ingreep is goed verlopen en de eerste berichten zijn gunstig, waarvoor dankbaarheid. Aan het einde van diezelfde week mocht Bert het ziekenhuis verlaten. We wensen hem een voorspoedig herstel toe en hopen dat de verdere prognoses positief zullen zijn. Mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ‘s-Gravenhage) is tegen half december voor de zoveelste keer met zorgwekkende klachten in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels verblijft ze voor herstel en opbouw van de conditie in Revalidatiecentrum ‘Westhoff’ in Rijswijk (Julialaantje 38, 2283 TB). We wensen Ien van harte Gods liefdevolle nabijheid toe. De heer P.A. Froklage (Groentelaan te Wateringen) is inmiddels weer thuis. Echter niet in een toestand waarop gehoopt. In december heeft Paul helaas een flinke terugslag gekregen, waardoor hij weer een eind achterop is geraakt. We leven mee met hem en zijn vrouw Gita Anna en wensen ze moed, kracht en vertrouwen toe.

Pleinpraat
Ondanks ons aangekondigd vertrek mochten we vele kaarten, niet alleen uit eigen gemeente, maar ook uit het wijdere Westland, ontvangen. Op vele kaarten stond de wens geschreven dat we in onze nieuwe gemeente te Wemeldinge een goede en gezegende tijd tegemoet mogen gaan. Onze hartelijke dank hiervoor. U en jullie wensen wij natuurlijk op onze beurt hetzelfde toe. We zullen het Westland en vooral de Westlanders missen en hopen dat we ook in het Zeeuwse weer zullen ‘aarden’, al zijn we inmiddels toch al zo’n beetje ‘oude bomen’….. .

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen