Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 7 mei 2023
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

19.00 uur: Ds. B.H. Weegink uit Katwijk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst mogen we onze ‘Focusdominee’ D. Wolters verwelkomen. Hij leidt een volgend thema (‘De stem van Jezus’) in.
In de avonddienst staat ds B.H. Weegink (emeritus te Katwijk aan Zee) op het rooster.
Beide diensten van harte aanbevolen.

Zieken
Mij bereikte afgelopen zaterdag het bericht dat de heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) vorige week vrijdag thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Erg fijn voor Piet en Gerrie. We wensen Piet van harte toe dat hij weer aansterken zal.

Pleinpraat I
Naar aanleiding van zowel mijn ‘stukje’ vorige week als het stukje over het bereiken van de 60-jarige leeftijd (januari jl) heb ik begrepen dat sommige gemeenteleden de humor waarmee ik een belevenis beschrijf soms niet goed kunnen onderscheiden. Dat is natuurlijk jammer en zeker niet mijn bedoeling dat dit hier en daar tot misverstanden leidt. Over mijn stagiair Rick ben ik heel enthousiast over hoe hij zich op allerlei gebied veel eigen heeft gemaakt en hoe wij van elkaar leren en elkaar bemoedigen. Ik heb hem leren kennen als een slimme jongen die juist door zijn andere kerkelijke achtergrond mij soms de ogen opent voor overeenkomsten en verschillen, maar ook voor dingen die wij als Hervormde Protestanten ‘vanzelfsprekend’ vinden en doen. En ja, over zijn opmerking over het ‘bloemetjesbehang’ moesten we natuurlijk allebei lachen en heb ik in mijn Pleinpraat met een kwinkslag beschreven.

Pleinpraat II
Wat hebben wij een bijzondere en mooie week achter de rug. Eerst, op maandag 24 april, het burgerlijk huwelijk van ‘onze’ Johan en ‘zijn’ Marianne en vervolgens op woensdag 26 april de kerkelijke bevestiging en inzegening in de Oude Kerk van Ermelo, waarna receptie, diner en feest in Staverden. Geweldig dat vele gemeenteleden uit Wateringen zich niet tegen hadden laten houden door de afstand en bij de kerkdienst aanwezig waren. Ongetwijfeld zullen anderen de livestream hebben gevolgd. Hoe en waar dan ook danken wij u en jullie allen voor de betrokkenheid en de vele felicitaties. Wat mij en ook anderen opviel was het geluk dat bruid en bruidegom uitstraalden. Onder de indruk was ik van de romantiek waarmee Johan de bruid omringde en letterlijk en figuurlijk op handen droeg. Ik dacht even: ‘Net zijn vader’ (laat Linda dit maar niet lezen…….). Tenslotte wens ik het jonge echtpaar gezondheid, geluk en van harte Gods zegen toe. Dat zij in hun nieuwe (wijk)gemeente ‘Ermelo-West’ mogen groeien in het geloof en hun steentje bijdragen aan de gemeenschap in kerk en maatschappij..

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Een middagje basketballen in de Wateringse wijk Druivenblok
Op woensdag 10 mei organiseert Thuis@Plein5 een middagje basketballen in de Wateringse wijk Druivenblok. Roeland Dam heeft hiervoor contact gezocht met de wijkvereniging Druivenblok. Dit is een heel actieve wijkvereniging met wel 185 aangesloten huishoudens.
De wijkvereniging reageerde heel enthousiast. Als wij in de kerk de flyers printen, willen vrijwilligers van de wijkvereniging de flyers op alle adressen in de wijk verspreiden.
Het basketballen is op het basketbalpleintje op de hoek van de straten Oostblok en Westblok. Er wordt gespeeld van 15:30 – 17:00 uur. Omdat het buiten is, is het geen probleem als kinderen later komen aanwaaien of eerder weggaan. We gaan soepel om met leeftijdsgrenzen.  In principe is het voor kinderen van 9 – 12 jaar maar als je net iets ouder of jonger bent mag je ook meedoen.. Om het veilig en eerlijk te houden willen we alleen voorkomen dat ukkies van vier dwars tussen de opgeschoten kinderen van 12 doorrennen.
Meedoen is gratis, het is wel belangrijk dat kinderen zelf een flesje water meenemen tegen de dorst.
Het is helemaal prima als ook kinderen van buiten de wijk mee willen doen. Hartelijk welkom! 

Gelegenheidskoor Hemelvaartsdag 18 mei om 9.30 in De Lichtbron
In de gezamenlijke ochtenddienst op Hemelvaartsdag willen we met een gelegenheidskoor enkele liederen zingen. Deelnemers vanuit de beide kerken – De Lichtbron en Pleinkerk – worden van harte uitgenodigd.
Er wordt gerepeteerd in De Lichtbron op zaterdag 6 mei en zaterdag 13 mei van 9.30 -10.30 uur.
Christine Bosma zal dirigeren en Jan van Westenbrugge zal begeleiden op het orgel.
Aanmelden kan op de intekenlijst in de hal van de kerken of mailen naar d.schreiber@kpnmail.nl, tel. 06 12477496 of nelyalblas@gmail.com, tel. 06 21966655